Kumar Siteleri ve Para Cezaları

Kumar Siteleri ve Para Cezaları: Bilmeniz Gerekenler Kumar oynamak, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasal olarak sınırlamalara tabidir. Özellikle internet üzerinden kumar oynamak, son yıllarda popülerlik kazanmış olsa da, bu faaliyetin yasalara aykırı olması nedeniyle birçok kişi para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede, online kumar siteleri ve bu sitelerle ilişkili para cezaları hakkında…

Read More

HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?

Kısacası, hukuki danışmanlık, bir avukatın konut sakinlerini ve firmaları yetkinlik konularında bilgilendirmesi veya eğitmesidir. Avukat hem saf insanlara hem de yetkili kişilere sorunu çözmeleri için yardımcı olur. Yetkili danışmanlığın kapsamı, başından sonuna kadar her şeyi içerir. Olası durumların analiz edilmesini, atılacak en iyi adımlara karar verilmesini, bireye fayda veya zarar sağlayacak durumun değerlendirilmesini ve nasıl…

Read More

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Ödeme emrine itiraz, borçlunun talebi üzerine icra memuru tarafından gönderilen ödeme emrine karşı yapılan itirazdır. Ödeme emirleri bir mahkeme kararını takiben gönderilebilir. bir mahkeme kararı. Bu durumda herhangi bir itiraz yapılamaz. Hacizsiz veya özel hacizli bir ilamın icrasına itiraz etmek istiyorsanız, yapmanız gereken şey budur, kambiyo senetleri kullanılabilir. Bir Ödeme Emrine nasıl itiraz edebilirim? Alacaklının…

Read More

ŞİKAYET NEDİR?

Şikayet, failin kovuşturulması için hem bir avantaj hem de bir engel olabilir. Failin soruşturulmasına veya kovuşturulmasına dahil olan bir mağdur, genellikle bunu yapmakta bir sakınca görmediğini söyleyecektir. Bu tür suçlarda ne savcı ne de mahkeme failleri soruşturmak ve cezalandırmak için tek başına hareket edebilir. Yargılamanın başlangıcında bir şikâyet olmaması, ancak daha sonra bir şikâyette bulunulması…

Read More

ORTAKLIĞIN FESHİ DAVASI

Ortaklar arasında taşınmaz veya taşınır malların mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık olması halinde fesih davası açılabilir. Bu durum mirasın paylaşılamaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak ortaklığın feshi davası açılabilir. Ortaklığın Feshi Davası Ortaklık feshedilir vekişisel mülkiyet tesis edilir. Karışıklığı gidermek için ortaklığın giderilmesi davası ile izale-i şuyu davasının aynı şey olduğunu belirtmek gerekir. Kimler fesih…

Read More

MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalıkları, işin veya mesleğin icrasının doğrudan bir sonucu olarak gelişen hastalıklardır. Bir iş kazası tekil, farklı bir olay olarak tanımlanır. Meslek hastalığı ise zaman içinde gelişen uzun vadeli bir durumdur. Yaralanmanın ciddiyeti, hastalığın fiziksel mi yoksa zihinsel mi olduğunu belirleyecektir. Çalışanın hastalığı kalıcı ya da geçici olabilir. Sigortalı, herhangi bir duygusal sıkıntı veya kazanç…

Read More

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Bunlar en yaygın sözleşme türlerinden ikisidir ve uyuşmazlıklara da kaynaklık edebilirler. Sözleşme kanuna göre değil, avukatların uygulamasıyla geliştirildiği için, herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için Yargıtay içtihatlarına başvurmak esastır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafları arsa sahibi ve yüklenicidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin arsanın bir kısmını veya tamamını yükleniciye devretmesi, yüklenicinin de bağımsız bölümlerin bir…

Read More

MİRAS KAÇAKÇILIĞI

Muris muvazaası mirastan mal kaçırma davasına yol açıyor. Öncelikle mirasta muvazaanın ne anlama geldiğini tanımlayacağız. Tarafların muvazaası, görünüşte geçerli olan ancak iradelerine aykırı olduğu için geçerli olmayan bir sözleşme yapmak üzere anlaşmaları olarak tanımlanabilir. Muris (yani miras bırakan ile mirasçılardan mal kaçırmak isteyen herhangi bir kimse) muvazaa yapabilir. Muris muvazaası, mirasçılardan mal kaçırmayı amaçlayan muvazaalı…

Read More

ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA

Özgürlükten yoksun bırakma veya mahrumiyet, özgürlüğü kısıtlayanlara verilen cezadır. Türk Ceza Kanunu Madde 109. Hürriyete Karşı Suçlar 109. maddede tanımlanmıştır. Ceza Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma Bu yasa, kişisel özgürlük hakkına müdahalenin suç olduğunu kabul etmektedir. Bu suç isteğe bağlıdır. Bu suç, bir kişinin belirli bir yere girmesinin veya orada kalmasının engellenmesi halinde işlenir. Suç işleyen…

Read More

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Yoksunluk tazminatı, ölenin birlikte yaşadığı kişilere maddi veya manevi destek sağlayamaması nedeniyle destekten yoksun kalan kişilere verilir. Talep edilen tazminat, maddi destekten yoksun kalan kişilerin bu yoksunluktan dolayı acı çekmelerini önlemek içindir. Destek kaybı için kimler tazminat talep edebilir? İddia sahibi, merhum tarafından desteklendiğini kanıtlamalıdır. Davacı, merhumun yeğeni, amcası ya da komşusu da olabilir. Destek…

Read More