ZAMANAŞIMI NEDİR?

Zamanaşımı, borçlunun zaman sınırı dolduğunda bir talebi reddetmesine izin veren bir kavramdır. Her talep için kanun tarafından farklı bir süre belirlenmiştir. Borçlu, sürenin dolması halinde borcun artık muaccel olmadığını iddia edebilir. Bu makalede özel hukuk zamanaşımı sürelerinin yanı sıra her bir talep türü için belirli süreleri ele aldık.

Sözleşmeden Doğan Talepler İçin Zamanaşımı

Sözleşmelerden doğan talepler için zamanaşımı süresi genellikle 10 yıldır. 10 yıl geçtikten sonra, belirli bir kanun kapsamına girmeyen her türlü talep zaman aşımına uğrar.

Haksız fiiller için zamanaşımı süreleri

Haksız fiillere ilişkin zamanaşımı süresi üç farklı zaman dilimine ayrılmıştır. Zamanaşımı süresi, zararı veya sorumluyu öğrendiğiniz günden itibaren iki yıl sonra dolmaktadır. Geçmişe dönük durumlarda zamanaşımı 10 yıl sonra tetiklenebilir. Aynı durum, daha uzun bir zaman aşımı süresine sahip ceza kanunları için de geçerli olabilir.

Sebepsiz Zenginleşme için Zamanaşımı

Sebepsiz zenginleşme alacakları için zamanaşımı süresi, talep hakkının kazanıldığı tarihten itibaren iki yıl sonra dolmaktadır. Geri isteme hakkının sonradan öğrenilmesi halinde ise zamanaşımı hakkın öğrenildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra dolacaktır.

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı

haksız fiil zamanaşımı

Bu tablolar, kıdem tazminatı ve diğer işçilik türlerine ilişkin taleplerin sunulması için son tarihleri vermektedir. Bu makaleler, hizmet tespiti davaları ve iş kazaları için zamanaşımı süreleri hakkında bilgi içermektedir.

İcra Zamanaşımı

Görevden alma süresi ile icra zamanaşımı genellikle karıştırılmaktadır. Bir yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa icra dosyası kaldırılır. Uyap dosyayı kapatır ve borçlunun e-Devlet’inde görünmez. İcranın düşmesi zaman aşımınızın bittiği ya da borcunuzun kalmadığı anlamına GELMEZ. Basit bir dilekçe ile dosya yeniden açılabilir ve işlemler başlatılabilir.

Bu, hacizlerin kaldırılması ile aynı şey değildir. Arazi, apartman vb. taşınmaz malları içeren hacizler. Bir yıl içinde satış talep edilmezse hacizler kaldırılır. Altı ay içinde satış talebinde bulunulmazsa haciz kaldırılır. Alacaklılar yeni bir talepte bulunarak haczi tekrar güvence altına alabilirler.

Zaman aşımı süresi ile bir yıllık başvuru süresi veya haciz başvuru süresi arasında ayrım yapmak önemlidir. İcra süresi çok daha uzundur. Genel zaman sınırı 10 yıldır. 10 yıldan sonra, daha kısa bir zaman sınırı belirleyen bir yasa kapsamına girmeyen talepler engellenir. Örneğin kredi borçları buna dahildir.

Çekler için zamanaşımı süresi

Çek veya senet gibi kambiyo senetlerinden doğan alacaklar için zamanaşımı süresi üç yıldır. Bu süreler geçtikten sonra alacaklı artık senetleri haczederek yasal işlem başlatamaz. Borç yine de ilişkiye dayalı bir dava açılarak geri ödenebilir.

Kira Alacak durumu

Bu süre sözleşmede belirtilen vade tarihinde başlar. Bu süre sözleşmede belirtilen tarihte başlar. Vade tarihi 15 Nisan 2016 olan bir kira sözleşmesi 15 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmezse zaman aşımına uğrar.

Zamanaşımı savunması mahkemede nasıl ileri sürülebilir?

Alacaklı belirtilen süre içinde yasal işlem başlatmaz veya borcu icra etmezse, borç vadesi geçmiş olarak kabul edilecektir. Alacaklının hiçbir şey yapamayacağını düşünerek aldanmamalısınız. Alacaklı, yapamasa bile icra takibi başlatabilir. Tüzüğe itiraz başvurusunda bulunmalısınız.

Borç bir senede, mahkeme kararına veya çeke dayanıyorsa beş gün içinde itiraz etmelisiniz. Diğer tüm icra prosedürleri için, ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren itirazda bulunmak için 7 gününüz vardır. Herhangi bir davaya yanıt vermek için iki haftanız vardır.

Bu süreler içinde itiraz etmezseniz, mahkeme tüzüğü dikkate alamaz. Borcun süresi dolmuş olmasına rağmen alacaklıya ödeme yaparsanız borcunuzu tahsil edemezsiniz. Bu nedenle yasal haklarınızı bilmeli ve bunları süresi içinde kullandığınızdan emin olmalısınız.

İcra işlemlerinin Kanada’daki Zamanaşımı Süresi üzerindeki etkisi nedir?

Dava süresi içinde açılırsa veya icra takibi başlatılırsa talep zaman aşımına uğramayacaktır. İcra takibi başlatıldığında zamanaşımı askıya alınır. Zamanaşımı başladıktan sonraki ilk yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa 10 yıllık süre yeniden başlar. Davanız varlıkları yöneten bir şirkete devredilmişse zaman aşımı süresi kolay kolay dolmayacaktır. Zaman sınırı artık 20’dir.

Zamanaşımı süresindeki fark nedir?

Bir iş veya işlem kanunda belirtilen sürede tamamlanmazsa ona ilişkin hak kendiliğinden sona erer. Herhangi bir savunma yoksa, zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

Zamanaşımı süreleri hakkında genel sorular sorabilirsiniz. Yorumcular da uygulamaya yönelik prosedürler hakkında soru sorabilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Zamanaşımı, borçlunun zaman sınırı dolduğunda bir talebi reddetmesine izin veren bir kavramdır. Her talep için kanun tarafından farklı bir süre belirlenmiştir. Borçlu, sürenin dolması halinde borcun artık muaccel olmadığını iddia edebilir. Bu makalede özel hukuk zamanaşımı sürelerinin yanı sıra her bir talep türü için belirli süreleri ele aldık. Sözleşmeden Doğan Talepler İçin Zamanaşımı Sözleşmelerden doğan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *