YILLIK İZİN SÜRELERİ

Tüm yıl boyunca çalışanlar yıllık izinlerini dört gözle beklerler. Bu temel hak yasalarla korunmaktadır.

Kaç gün yıllık izin hakkınız var?

  • 1-5 yaş arası işçiler için 14 gün.
  • 5-15 yaş arası çalışanlar 20 güne kadar izin alabilirler.
  • En az 15 yıl hizmeti olan çalışanlar 26 gün yıllık ücretli izin kullanabilir.

Yıllık iznin asgari süresini kanun belirler. Bir sözleşme veya toplu sözleşme düzenlemesi daha uzun izin sürelerine izin verebilir. Yıllık izin süreleri – sözleşme miktarı azaltamaz. Bu madde geçerli değildir.

Yeraltı maden işçilerinin yıllık ücretli izinleri dört gün uzatıldı.

Kanada’da yıllık izne hak kazanma koşulları nelerdir?

Çalışanlar her dönemin sonunda yıllık izin alma hakkına sahiptir. Çalışan yıllık ücretli izninin tamamını bir yıl içinde kullanmak zorundadır. Bir işveren veya işyeri değiştiğinde, yıllık ücretli izin hakkı ortadan kalkmaz. Çalışanın farklı işyerlerindeki deneyimi de dikkate alınmalıdır.

Yıllık izin kullanılmadığında ne yapmalıyım?

Çalışanlar, işverenleri tarafından alınmayan yıllık izinlerini alma hakkına sahip olabilirler. Talep yazılı olarak yapılmalıdır. Yıllık iznini hak ettiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanmayan çalışanların iş sözleşmelerini feshetme hakkı vardır. Bu durumda çalışan yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve diğer haklara hak kazanabilir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Ölüm veya istifa durumunda yıllık izin ücreti, fesih anındaki net ücret kullanılarak hesaplanır. Bu hesaplamaya fazla mesai ücreti, ikramiye ve diğer haklar dahil değildir. Eğer 2020 yılında asgari ücret alıyorsanız, alacağınız günlük ücreti 2 000 324 TL’yi 30’a bölerek hesaplayabilirsiniz. Ardından, yıllık maaşınızı tahmin etmek için sonucu tatil günü sayınızla çarpın. Bir yıl boyunca asgari ücret alan bir çalışan 2.324/30×14 =1084,5TL yıllık izin ücreti almaya hak kazanır.

Yıllık izin hakkı neleri kapsar?

İşveren tarafından sağlanan hastalık izinleri, istirahat izinleri ve diğer mazeret izinleri yıllık izni azaltmak için kullanılamaz. İzin süresine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaplamaya dahil edilmez.

Ücretsiz yıllık izin için geri ödeme alabilir miyim?

Bir çalışanın iş akdini feshetmesi halinde, hak kazandığı ancak kullanmadığı yıllık izinler ücret olarak alacaklandırılır. İşverenler kullanılmayan izinler için çalışanlarına ödeme yapmak zorundadır. İşverenler, örneğin 50 günlük alacağını çalışanın son maaşını kullanarak hesaplamalıdır.

İhbar Süresinde Yıllık İzin Kullanılabilir mi?

İhbar süresi boyunca yıllık izin kullanılamaz. İhbar süresi boyunca işverenler, çalışanların yeni iş aramalarına izin vermelidir. İşverenin ihbar tazminatı ödememesi durumunda yapması gereken budur.

Yıllık izne çıkarsam izin süresince maaşıma ne olur?

Ücretli izin yıllık izni de kapsar. İşveren izin süreleri için ücret ödemek zorundadır.

Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı?

Hafta sonları yıllık izne dahil değildir. Tam hafta izin kullananlar için hafta sonları yıllık izinden düşülür. İşçi bir yıllık tecrübeye sahip olabilir ve hafta tatili Pazar gününe denk geliyor olabilir. Bir işçi izninin tamamını 6 Ağustos Cuma günü kullanmışsa, Salı gününe kadar işe başlamayacaktır. Pazar günleri yıllık izne dahil değildir.

Yıllık iznimin bir parçası olarak kaç gün seyahat izni kullanabilirim?

Çalışanın yıllık iznini işyerinden uzakta kullanmak istemesi durumunda seyahat izni 4 gündür. Çalışan iznini işyerinden uzakta kullanmak isterse en fazla dört gün ücretsiz izin talep edebilir.

Yıllık izin bölünebilir mi?

Çalışan ve işveren anlaşırsa, izin 3 parçaya bölünebilir. Parçalardan biri 10 günden az olamaz. Çalışanlar, hem kendileri hem de işverenleri kabul ederse izinlerini üç parçaya bölebilirler. İlk bölüm 10 gün, ikinci bölüm 2 gün ve üçüncü bölüm 2 gündür. İzinlerini bölmeyi reddeden çalışanlar haklarının tamamını almak zorundadır.

Altı aydır çalışmakta olan çalışanlar yıllık izin alabilir mi?

Altı aydır çalışmakta olan çalışanlar, henüz bir yıllık kıdem süresini doldurmadıkları için yıllık izin alma hakkına sahip değildir. Eğer 6 aylık bir çalışanın iş akdi haksız yere feshedilirse, işe iade davası açma hakkı vardır.

Yıllık izin 50 yaşından sonra ne kadardır?

Yaşı 50’nin üzerinde olanlar için yıllık izin 20 gündür. Bir yıllık çalışma süresini tamamlayan işçi 20 gün yıllık izin hakkına sahip olur. Aynı durum 18 yaşından küçük çalışanlar için de geçerlidir.

Devlet memurunun yıllık izin süresi ne kadardır?

  • Hizmet süresi 1 ila 10 yıl arasında olan memurların 20 gün izin hakkı vardır.
  • Hizmet süresi 10 yıldan fazla olan memurlar ise 30 gün izin hakkına sahiptir.

Aday memurun her yıl izin hakkı var mıdır?

Yıllık izin süresi, adaylar da dahil olmak üzere tüm devlet memurları için aynıdır. Aday memurlar da dahil olmak üzere tüm memurlar eşit miktarda yıllık izin hakkına sahiptir.

Beş yıllık hizmetten sonra kaç gün yıllık izin kazanılır?

Beş yıldan sonra işçiler 20 güne kadar yıllık izin alabilirler.

On yıllık hizmetten sonra kaç gün yıllık izin hakkınız olur?

10 yıldan sonra işçilerin yıllık izinleri artmaz. Devlet memurları artık 30 gün yıllık izin kullanabiliyor.

İdari izin yıllık izni nasıl etkiler?

Yıllık izne idari izin dahil DEĞİLDİR. İşverenler çalışanlarına rızaları olmasa dahi idari izin verebilirler.

Öğretmenlerin yıllık izin kullanma hakkı var mıdır?

Öğretmenler yıllık izin kullanamazlar. Öğretmenler devlet memurudur ve özel kanunları vardır. Ancak yine de yıllık izinlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime uygun olarak kullanırlar.

Hemşireler kaç gün yıllık izin kullanabilir?

657’ye tabi hemşireler, tüm devlet memurları gibi 20 gün izin hakkına sahiptir. Hemşireler 10 yıl hizmetten sonra 30 güne kadar izin hakkına sahip olurlar.

Yıllık İzne İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay’ın örnek bir kararında, uzun süreli izin kullanmanın insan doğasına aykırı olduğu vurgulanmıştır. Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı 10 yıl üst üste çalıştığını ancak sadece 17 gün ücretli izin kullandığını iddia etmiştir (Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi 20/3166E./2020/10213K. 1.10.2020 tarihli karar).

Yargıtay’ın benzer bir kararında, işveren değişse bile işçinin kullanılmayan izin hakkı geçerliliğini korumaktadır. Yargıtay, sözleşme sona erdiğinde kullanılmayan iznin bir tür ücret olduğunu kabul etmiştir. İş sözleşmesini sona erdiren genellikle son işverendir. Yargıtay, yıllık ücretten son işverenin sorumlu olduğunu kabul etmiştir (Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2019/1781 E./2020/2747 K., 14/09/2020 tarihli karar).

Yargıtay ikinci bir kararında, işverenin ücretli iznin kullanıldığını kanıtlayan yazılı bir belge sunması gerektiğine hükmetmiştir (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2018,/23740E./2020/9438K. Yargıtay ikinci bir davada, işverenin ücretli iznin kullanıldığını kanıtlayan yazılı bir belge sunması gerektiğine hükmetmiştir (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2018/23740E./2020/9438K.

Tüm yıl boyunca çalışanlar yıllık izinlerini dört gözle beklerler. Bu temel hak yasalarla korunmaktadır. Kaç gün yıllık izin hakkınız var? 1-5 yaş arası işçiler için 14 gün. 5-15 yaş arası çalışanlar 20 güne kadar izin alabilirler. En az 15 yıl hizmeti olan çalışanlar 26 gün yıllık ücretli izin kullanabilir. Yıllık iznin asgari süresini kanun belirler.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *