YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yıllık İzin Dilekçe Örneği

Çalışanlar işverenlerinden yıllık izinlerini kullanmalarını isteyebilirler. Bu onların yasal hakkıdır. Çalışanların yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gün gelecektir. Yıl boyunca çalışmaktan yorulan işçiler yıllık izin kullanabilir. Tüm işçilerin yıllık izin hakkı vardır. Bu yazımızda sizlere yıllık izin ile ilgili bazı genel bilgiler vereceğiz. Ardından, bu izni istediğiniz takdirde işvereninize sunabileceğiniz bir dilekçe örneği sunacağız.

Yıllık izninizi ne kadar süreyle kullanabilirsiniz?

İzin süresini kanun belirler. Sözleşmeler bu süreleri kısıtlayamaz. Asgari izin miktarı kanunla belirlenir. Taraflar daha fazla izin süresi üzerinde anlaşabilirler. İznin uzunluğu ve süresi, çalışanın kıdemi, yaşı, statüsü, nitelikleri veya tabi olduğu yasalar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre belirlenecektir.

18-50 yaş arası işçilerin hizmet sürelerine göre yıllık izin hakları aşağıdaki gibidir:

 • 1-5 yaş arası çocuklar için 5 yıl dahil minimum 14 gün.
 • Ülkede 15 yıldan az veya eşit, beş yıldan fazla süredir bulunuyorsanız en az 20 gün.
 • Hizmet süresi 15 yıl veya daha fazla olanlar (dahil) 26 gün ücretli tatil hakkına sahiptir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Ölüm veya istifa durumunda yıllık izin ücreti çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Yıllık izin ücretini, brüt maaşınızı kullanmadığınız günlerle çarparak hesaplayın. Gelir vergisi veya damga vergisi gibi vergi ve kesintiler hesaplanan maaştan düşülür. Hesaplanan ücretten kesintiler, vergiler ve diğer kesintiler (damga vergisi veya gelir vergisi gibi) yapılır. Hesaplanan ücret düşülür. Bu size yıllık tatiliniz için net bir ödeme verecektir. Ayrıca, bunun beş yıllık bir süre için bir alacak olduğunu unutmamak önemlidir. Bu, yıllık ücretiniz için geriye dönük olarak, işinizin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıla kadar talepte bulunabileceğiniz anlamına gelir. Bu, istifa eden çalışanlar için de geçerli bir haktır.

Brüt maaşınızı (3.577,50 TL) 30 ile çarparak günlük maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Brüt maaşınızı kazandığınız ancak henüz almadığınız gün sayısı ile çarpın. Vergi ve kesintilerden sonra maaşınız hesaplanacaktır. Tazminat Hesaplama yazımız ihbar veya kıdem tazminatınızı hesaplamanıza yardımcı olacaktır.

Yıllık izin hakkı ne zaman doğar?

Yasalarımıza göre, yürürlükteki özel kanunlara bakılmaksızın, bir çalışanın yıllık izne hak kazanabilmesi için en az bir tam yıl çalışmış olması gerekmektedir. Kampanya veya mevsimlik sözleşmeli çalışanlar yıllık izne hak kazanamazlar. Çalışanlar ayrıca belirli süreli bir sözleşme kapsamında da olabilirler. Bu, bir yıldan daha kısa süreli sözleşmesi olan çalışanların bu yardımı almaya uygun olmadığı anlamına gelir. Ayrıca, ücretli izin hakkındaki makalemize de göz atmak isteyebilirsiniz.

Yıllık izin hakkınızın reddedilmesi durumunda uzman bir iş avukatından yardım alabilirsiniz. İşyerinizdeki diğer herkesin yıllık izin hakkı olmasına rağmen yıllık izin kullanmanıza izin verilmeyebilir. Bu durumda, ayrımcılık nedeniyle tazminat alma hakkınız olabilir.

Yıllık izin kullanmak için seyahat ödeneğine ihtiyacım var mı?

Yol iznine ihtiyacınız varsa yıllık izniniz artacaktır. Çalışan bu izni yaşadığı yerden farklı bir yere seyahat etmek için kullanabilir. İşverenler bu izni vermeyi reddedemez. Ancak çalışanın yıllık iznini şehir dışında geçireceğini belgelemesi gerekir.

Yasaya göre, bir seyahat izni en fazla dört gün için geçerlidir. Yasanın izin verdiği azami süre dört iş günüdür. Ancak bir çalışan daha kısa bir süre talep edebilir. Bu yol izni süresi yıllık izne dahil edilmeyecek, bunun yerine ek izin olarak verilecektir. Yıllık izin süresinin ücretli izinler arasında yer aldığını belirtmiştik. Yol izni ücretli olmayacaktır. Çalışanlar dört günlük seyahat için bir ücret alma hakkına sahip değildir. Çalışan işten ayrılırsa işçilik alacaklarını ödemek zorunda kalmayacaktır.

Yıllık İzin Dilekçesi (YİB) nedir?

Çalışanların yıllık izinlerini nasıl ve hangi koşullarda kullanabileceklerini genel olarak açıkladık. Yıllık izin kullanmak için işverenlerine bir talepte bulunmaları gerekir. Yıllık izin talebi, bu talebin yanı sıra gerekli tüm bilgileri içeren bir dilekçe örneğidir.

Bu talep, çalışan tarafından talep edilen tarihten en az birkaç gün önce iletilmelidir. Örnek olarak, izin dilekçesi verdikten sonra izin talep etmek haksızlıktır. Bu durumda işveren zarar görebilir. İşverenler böyle bir talebi reddettiklerinde yasaları çiğnemiş olmazlar. Birçok Yüksek Mahkeme davası bu konuyu ele almıştır. Yıllık izin talebinizi en az birkaç hafta önceden göndermeniz en iyisidir.

İşverenler bu taleplerin kaydını tutmalıdır. İşverenin bu talebi onaylaması halinde çalışan izinli sayılır. Onay kaydı, hem çalışanın hem de yıllık izin taleplerini onaylamaya yetkili kişinin imzalarını içerecektir. Bu belgeler ileride işçi alacaklarına ilişkin bir uyuşmazlık durumunda hayati önem taşıyabilir. Yargıtay, bir işverenin bu belgeleri dosyada tutmaması ve çalışanın iddiasını belirli bir şekilde ileri sürmesi halinde, Mahkemenin çalışanın beyanlarına itibar edeceğine karar vermiştir. Yargıtay, yıllık izin dilekçelerinin ve izin onay belgelerinin kayıtlı olmasını hakkın kullanıldığının kesin kanıtı olarak görmemektedir. Bu sadece bir karinedir. Taraflar aksini her zaman ispat edebilirler.

Yıllık izin formu nasıl doldurulur?

Lütfen izin talebinize aşağıdakileri ekleyiniz:

 • Varsa, izin talep eden kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası.
 • İznin geçerliliği verildiği yıla göre belirlenir.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri için tarih belirtilmemiştir
 • İzinler ve süreleri
 • Açılış tarihi,
 • Talep edilmesi halinde, seyahat izninizin süresi.
 • İzin sahibinin iletişim bilgileri ve adresi
 • İzin talep eden çalışanın ve şirket yetkilisinin imzası.

Yıllık izin talebinize sadece listelediğimiz maddeleri ekleyin.

Örnek Yıllık İzin Talebi

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Yıllık İzin Talebini Word veya Pdf formatında indirin. Bu örnek dilekçeyi kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Sizler için örnek bir dilekçe hazırladık.

HODRİ MEYDAN LİMİTED ŞİRKETİ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

KONU Personelin yıllık izin süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe

Tam adı:

T.C. T.C.

Tatiller için en fazla x gün izin alabilirsiniz: 2021

IZIN BAŞLANGIÇ TARIHI : 07.07.2021

İZIN BITIŞ TARIHI : 17.07.2021

BİZİ TERK ETME SÜRESİ : On Gün

Seyahat İzni Süresi Dört Gün

Atama Tarihi : 05.03.2001

İZIN ONAY DAIRESININ ADRESI:

İletişim Numarası:

Yukarıdaki bilgilere göre Mali İşler Müdürlüğünüzde çalışanınızım. Yukarıdaki bilgilere göre, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca hakkım olan yıllık izinlerimi kullanmak istiyorum. İzin süremi şehir dışında geçireceğim için dört seyahat günü talep etmek istiyorum. Lütfen ne gibi bir işlem yapılması gerektiğini bana bildirin. 03.06.2021

İsim Soyisim

İMZA

Örnek Yıllık İzin dilekçesini Word formatında buradan indirebilirsiniz: Örnek Yıllık izin dilekçesi Word

Yıllık izin dilekçesi örneğini pdf formatında buradan indirebilirsiniz: Yıllık Örnek Pdf

Devlet Memuru İzin Talebi Örneği

Daha önce çalışanların yıllık izin haklarından bahsetmiştik. Şimdi de devlet memurlarının durumuna kısaca değinelim. Bu konu aynı zamanda bir protesto örneğinin de konusudur. Bu örnek dilekçe Word veya Pdf formatında mevcuttur. İşlemleri tamamlamak için kullanabilirsiniz.

Memurlar ile işçilere farklı muamele yapılmaktadır. Devlet memurları yaptıkları işe göre farklı düzenlemeler dahilinde işlerinden ayrılabilmektedir. Bu durumdan tüm memurlar etkilenmemektedir. Bu nedenledir ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu konuda genel bir düzenleme içermektedir. Yıllık izin alabilmek için bir yıl hizmet gerekmektedir. 1 – On yıl hizmeti olan bir devlet memuru yirmi gün yıllık izin hakkına sahiptir. On yıldan fazla hizmeti olan memurlar 30 gün yıllık izin kullanabilir.

Amir, memurun yıllık iznini uygun gördüğü şekilde kullanabilir. Devlet memurları ayrıca seyahat izni talep etme hakkına da sahiptir. İşçilerden farklı olarak, memurların her iki yıllık izin hakkını aynı anda kullanmalarına izin verilmektedir. Bu sayımızda memurlar için bir yıllık izin talep örneğine yer verdik.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Ad ve soyad

Pozisyon

Bölüm Başkanı

Görev

Kurum Sicil Numarası

Atama Tarihi

İzin süresi:

Sadece amaçlandığı gibi kullanın

Hakkınız olan yıllık izni hesaplayın:

Kullanmak için bırakın

Tarih Aralığı

Seyahat İzni (İsteğe Bağlı).

Tatilinizi nerede geçireceksiniz?

İletişim Numarası

Yukarıdaki bilgilere göre Devlet Memurları Kanunu’nun 102. ve 103. maddeleri gereğince belirtilen tarihler arasında yıllık izin talep ediyorum. …. /…. /………..

İMZA

Çalışanlar işverenlerinden yıllık izinlerini kullanmalarını isteyebilirler. Bu onların yasal hakkıdır. Çalışanların yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gün gelecektir. Yıl boyunca çalışmaktan yorulan işçiler yıllık izin kullanabilir. Tüm işçilerin yıllık izin hakkı vardır. Bu yazımızda sizlere yıllık izin ile ilgili bazı genel bilgiler vereceğiz. Ardından, bu izni istediğiniz takdirde işvereninize sunabileceğiniz bir dilekçe örneği sunacağız. Yıllık izninizi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *