VASİ TAYİNİ

vesayet

Vesayet altındaki kişilerin yasal haklarını kullanabilmeleri önemlidir. Vasilik bir kamu hizmeti olarak kabul edilir ve vasi olarak atanan bir kişi sorumluluklarını anlamalıdır. Bir vasi, bir kişinin yasal haklarını kullanamaması durumunda ona yardımcı olan güvenilir bir kişi olabilir.

Bir Çocuğun Vasisini Kim Atar

Bir kişi dört farklı durumda Vasi olarak atanabilir. İlk olarak, kişi reşit olmamalıdır. Reşit olmayanların yasal temsilcileri olarak ebeveynleri olmadığında, bir vasi atanır. Reşit olmayan bir kişiye bir vasi atanacaktır. Reşit olmayan kişi 18 yaşından küçüktür.

İkinci olarak, kısıtlamalar olduğunda bir vasiye ihtiyaç duyulur. Kötü malvarlığı yönetimi, aşırı yaşam tarzı, akıl hastalığı veya zihinsel zayıflık ya da alkol veya uyuşturucu bağımlılığı durumlarında kısıtlamalar getirilebilir. Bu gibi durumlarda kısıtlama veya vasi kararı çıkarılabilir. Örneğin, geçirdiği felç sonucu akıl sağlığını da yitiren Ayşe, yasal haklarını kullanamamaktadır. Ayşe için kısıtlama kararı çıkarılabilir ve bir vasi atanabilir.

Cezaevindeyken de bir vasi atayabilirsiniz. Böyle bir cezayı infaz etmeye yetkili makam, vasinin atanması için vesayet makamlarına bildirimde bulunacaktır.

Dördüncü olarak, bir kişinin iradesi vasi atanması için bir gerekliliktir. Dördüncü olarak, bireyin iradesi bir Vasi atanması için bir koşuldur.

Vesayet davası nasıl açılır?

Vesayet davasında hakim bir vasi atayacaktır. Sulh hukuk mahkemeleri vesayet konusunda görevli mahkemelerdir. Vasi atayacak olan mahkeme, yani küçüğün bulunduğu yer veya kısıtlanmasından sorumlu olan mahkemedir. Örneğin Tuzla’da yaşayan Ayşe isimli akıl hastası bir kadına vasi atanması için İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Vesayet altındaki kişinin vasisi, onun adına dava açabilir. Örneğin bir vasi, vesayeti altındaki kişi adına dava açabilir. Fesih davası.

Kimler yetişkin vasisi, dadı ya da başka bir bakıcı olarak atanamaz?

Bir vasinin çocuk, çıkar çatışması olan ve atanan kişiye karşı düşmanlık besleyen biri, kısıtlı biri, devlet sektöründe çalışması yasaklanmış biri, haysiyetsiz bir yaşam süren biri veya vesayet hakimi olmasına izin verilmez. Bu kişilerin gönüllü olması önemli değildir.

Kimler vesayet için uygun değildir?

Vesayet 4 yaşından büyükleri, engellileri veya ağır hastalıkları olanları kapsamaz. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, savcılık ve hâkimlik mesleğine sahip olanlar gibi vesayet altında bulunan kişiler de vesayetten yararlanamazlar.

Aşağıdakiler hakkında da daha fazla bilgi edinebilirsiniz: vesayet işlemleri Haklarınız, vasiniz tarafından yapılan işlemlerden büyük ölçüde etkilenir. Vesayet dilekçesini vermenize, işlemleri yürütmenize ve temyiz prosedürünü ele almanıza yardımcı olacak bir avukata ihtiyacınız olacaktır.

Vesayet altındaki kişilerin yasal haklarını kullanabilmeleri önemlidir. Vasilik bir kamu hizmeti olarak kabul edilir ve vasi olarak atanan bir kişi sorumluluklarını anlamalıdır. Bir vasi, bir kişinin yasal haklarını kullanamaması durumunda ona yardımcı olan güvenilir bir kişi olabilir. Bir Çocuğun Vasisini Kim Atar Bir kişi dört farklı durumda Vasi olarak atanabilir. İlk olarak, kişi reşit olmamalıdır.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *