UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI

Uyuşturucu Madde Kullanma

Türk Ceza Kanunu uyuşturucu kullanımının suç sayılmasını düzenlemektedir. Uyuşturucu kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan, kabul eden, kullanan veya bulunduran herkes suç işlemiş olur. Uyuşturucu ticareti suçu, kişinin kişisel mülkiyetinde bulunan uyuşturucu miktarının kişisel kullanım için azami miktarı aşması halinde oluşur. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ağır cezalarla cezalandırılır.

Uyuşturucu kullanma suçunun koşulları

Suçun kasıtlı olarak işlenmesi mümkündür. Bir kişinin arabasında veya evinde bilgisi dışında bulunan uyuşturucular suç teşkil etmez. Bir kişi uyuşturucu kullanmak veya bulundurmakla suçlanıyorsa, bilgisi dışında yemeğine uyuşturucu eklemesi sonucu uyuşturucu almışsa bu suç oluşmaz.

Uyuşturucu bulunduran bir kişi bunu sadece kişisel amaçları için kullanmalıdır. Uyuşturucuyu elinde bulunduran kişi bunu başkalarının kullanması için satar veya bulundurursa, çeşitli maddeler kapsamında suç işlemiş olur.

Son olarak, uyuşturucular kişisel dozajda olmalıdır. Büyük miktarlarda uyuşturucu bulundurmak, uyuşturucu satmaya teşebbüs etmek veya uyuşturucu için saklanan bir yer bulmak uyuşturucu kaçakçılığının kanıtıdır.

Uyuşturucu Cezası

Uyarıcı ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmanın cezası 2-5 yıl hapis cezasıdır. Suçun okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethaneye 200 metre mesafede işlenmesi halinde ceza iki kat artırılır. Kasten yaralama gibi uyuşturucuyla bağlantılı bir suç işlenirse ceza iki katına çıkarılır.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma Suçlarında Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Yeterli şüphe varsa, Cumhuriyet Savcısı şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Cumhuriyet savcısı, şüphelinin bu süre zarfında belirlenen şartları yerine getirmemesi halinde sonuçları hakkında şüpheliyi bilgilendirir. Şüpheli, 1 yıl süreyle beş yıllık denetimli serbestlik tedbirlerinden birine tabi tutulur. Kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri de uygulanabilir. Denetimli serbestlik süresinin koşullarına uymayan, tedavinin gereklerine uygun davranmayan, yeniden kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan cezaya hükmolunması talebiyle kamu davası açılır.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmaya İlişkin Alternatif Yaptırımlar

Bu suçtan dolayı verilen ceza para cezasına çevrilemez. Cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Resmî makamlara haber verilmeden önce, suça iştirak eden diğer kişileri ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal edildiği veya saklandığı yerleri haber veren kişi, bu bilgi sayesinde suç ortaklarının yakalanması ya da uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran, ancak bunları nasıl elde ettiğini yetkili makamlara bildirmeyen ya da suçluların yakalanmasını kolaylaştıran kişi de cezadan muaf tutulur. Eğer kişi suçun işlendiğinden haberdar olur ve daha sonra gönüllü olarak suçun ortaya çıkarılmasına, faillerin ve diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardım ederse, ne tür bir yardımda bulunduğuna bağlı olarak cezası dörtte birden yarıya kadar indirilir.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, bu suçtan dolayı hakkında soruşturma başlatılmadan önce tedavi olmak amacıyla bir sağlık kuruluşuna veya resmî makamlara başvurması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

“Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 68. maddesi ile değişik 191/4. maddesi uyarınca, kişinin yükümlülüklerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde uygulanan tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmesi halinde kamu davası açılır. Şüphelinin denetimli serbestlik ve tedavinin gereklerine uymayı reddettiğine dair dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/927 E., 2016/4447 K.

Sanığın sigara paketi içerisindeki eroini diğer sanık Mehmet’e gösterip cebine koyduğu sırada görevlilerce yakalandığı, sanığın Adana’ya hasta ziyareti için geldiğini söylediği Sanığın sigara paketi içerisindeki eroini Mehmet’e verip cebine koyduğu sırada yakalandığı, Adana’ya doktor ziyareti için geldiğini söylediği, suça konu eroin miktarının yaklaşık 83 günlük kullanım olduğu, bu zaman dilimine göre kullanılan eroin miktarının kişisel ihtiyaçlar için gerekenden çok daha fazla olduğu, sanıkların uyuşturucu madde ticareti suçundan beraatlerine karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2010/32243 E., 2014/198 K. sayılı kararının karıştırılması isabetlidir.

Türk Ceza Kanunu uyuşturucu kullanımının suç sayılmasını düzenlemektedir. Uyuşturucu kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan, kabul eden, kullanan veya bulunduran herkes suç işlemiş olur. Uyuşturucu ticareti suçu, kişinin kişisel mülkiyetinde bulunan uyuşturucu miktarının kişisel kullanım için azami miktarı aşması halinde oluşur. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ağır cezalarla cezalandırılır. Uyuşturucu kullanma suçunun koşulları Suçun kasıtlı olarak işlenmesi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *