ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretsiz İzin Ödeneği

İşverenlerin tek taraflı ücretsiz izin hakkı işçileri zor durumda bırakmıştır. İşçiler ya 1170 Türk Liralık sefalet ücretini kabul etmek ya da kıdem tazminatlarından vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu makalede ücretsiz iznin uygulanması ve etkileri ile ilgili belirli konulara değineceğiz.

Ücretsiz izin, ücretsiz iznin bir türüdür.

Ödeme yapılmaması durumunda, iş sözleşmesi belirli bir süre için askıya alınır. Uygulamada iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birinci tür, yasaların bir sonucu olan ücretsiz izinlerdir. İkinci tür ücretsiz izinler ise taraflar arasındaki bir anlaşmanın sonucudur. Yasa, çalışanların evlilikleri, yakın bir akrabanın ölümü, seyahat izni, mazeret izni ve doğum için izinler öngörmektedir. İkincisi, ücretsiz iznin yalnızca her iki tarafın da kabul etmesi halinde verilebilmesidir. Ücretsiz izinler kanunla düzenlenmemiş olup, sadece her iki tarafın rızası ile verilmektedir. Son yıllarda, Yüksek Mahkeme davaları ücretsiz gönüllü izin kullanımını teşvik etmiştir.

Ücretsiz izin durumunda iş sözleşmesinin taraflarının yükümlülükleri askıya alınır. Hem işçi hem de işveren ücret ödeme yükümlülüğünden kurtulur. İşverenin yanı sıra çalışanın da sadakat ve çalışana iyi davranma yükümlülükleri devam eder.

Ücretli izin nedir?

Ücretli İzin, çalışanların bir yıllık çalışmaları karşılığında aldıkları yıllık izni ifade eder. İşverenler, çalışanların pandemi süresince biriken yıllık izinlerini kullanmalarına izin verebilir.

Kimler ücretsiz izin talep edebilir?

Ücretsiz İzin Ödeneği, pandemi nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan çalışanlar içindir. Ücretsiz izin için online başvuru yapılabilir.

Pandemi İzni ödeneği nedir?

İşsizlik sigortasından yararlanamayan ücretsiz izindeki işçilere 15 Mart 2020 tarihinden itibaren aylık 1200 TL ödenecektir.

Ücretsiz izin sırasında işten çıkarılabilir miyim?

İşverenler, çalışanları ancak ahlak, etik ve devamsızlık gibi diğer kuralları ihlal edecek şekilde davranmaları halinde işten çıkarabilir. Sadece geçerli sebepler varsa.

Hangi durumlarda ücretsiz izin isteyebilirsiniz?

Yasa ücretsiz izin hakkını tanır. Yasa, belirli durumlarda karşılıklı rızaya gerek olmaksızın tek taraflı olarak ücretsiz izin alınmasına izin verir. Bu ücretsiz izin, rıza olmaksızın tek taraflı olarak alınabilir. Yasal hakkınızı işvereninize bildirimde bulunarak onun rızası olmadan da kullanabilirsiniz. Dört farklı izin türü vardır: doğum izni; süt izni.

İznimin ücretsiz olması durumunda tazminat alma hakkım var mı?

İş sözleşmesinin feshinin haklı olması durumunda çalışanın tazminat alma hakkı vardır.

Doğumdan sonra kaç gün ücretsiz izin verilir?

Bir kadın doğumdan sonra altı aya kadar ücretsiz izin alabilir. İş sözleşmesinin altı aylık süreden önce feshedilmesi durumunda çalışan işe iade davası açabilir. İş sözleşmesinin yasal süre içinde feshedilmesi halinde çalışan tazminat veya ödenmemiş haklara hak kazanabilir.

İşveren çalışana ücretsiz izin verebilir mi?

Pandemi öncesinde işverenin çalışanı ücretsiz izne çıkarabilmesi için çalışanın yazılı onay vermesi gerekiyordu. Koronavirüs salgını çalışanların işten çıkarılmasını yasakladığından, işverenler bir çalışanı tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarabilir.

Ücretsiz seyahate kaç gün izin verilir?

Çalışanlar yıllık izinlerini kendi şehirlerinden başka bir şehirde kullanmak isteyebilirler. Çalışanlar tatillerini kendi şehirleri dışında geçirmek istediklerinde dört güne kadar ücretsiz yıllık izin kullanabilirler. Çalışanlar, tatillerini şehir dışında geçirdiklerine dair otobüs bileti gibi kanıtlar sunabilirler.

Ücretsiz izin koşulları nelerdir?

Pandemi başlamadan önce, çalışanların teklifi kabul etmesi veya yazılı olarak reddetmesi gerekiyordu. Pandemi sonrasında ücretsiz izin için herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

Ücretsiz izinlerin süresi ne kadardır?

Ücretsiz izinlerin süresi kanunla belirlenmemiştir. Taraflar ücretsiz iznin süresine karar verebilirler. Kanun, pandemi ilan edildikten sonra üç aylık bir izin süresi belirlemiştir. Ancak bu süre dört kez uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı bu izni 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisine sahiptir.

Pandemi – Ücretsiz izin almak için bir neden

Pandemi durumunda işveren çalışana ücretsiz izin verebilir. Her iki taraf da genel olarak aynı fikirde olmalıdır. İşverenlerden geçici ve makul bir süre için ücretsiz izin vermeleri beklenir. Çalışanlar pandemi sonrasında mümkün olan en kısa sürede işlerine geri dönmelidir. Koronavirüs salgınının ücretsiz izin için geçerli bir neden olabileceği açıktır.

Devlet memurlarının ücretsiz izin hakkı var mıdır?

Beş yıllık hizmeti olan bir devlet memuru bir yıla kadar ücretsiz izin alabilir ve bu izin kariyerleri boyunca en fazla iki kez kullanılabilir. Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya afet bölgelerinde görev yapan devlet memurları ücretsiz izin hakkına sahip değildir.

Özel sektör ücretsiz izin kullanabilir mi?

Ücretsiz izinler kanunla seyahat izni (doğum izni olarak da bilinir), evlilik izni (ölüm izni olarak da bilinir), mazeret izni ve yol izni olarak düzenlenmiştir. Kabul etmeleri halinde, özel şahıslar da ücretsiz izin alabilirler. Yasa, çalışanların ücretsiz izin haklarını tek taraflı olarak kullanmalarını yasaklamaktadır.

Ücretsiz İzin ve Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliği kapsamındaki haklarım nelerdir?

Kadın çalışanların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izni hakkı vardır. Doktorun uygun görmesi halinde kadın işçi doğumdan önce üç haftaya kadar çalışabilir. Kadın işçi, doğum izni sona erdikten sonra, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi için 60 gün ücretsiz izin alma hakkına sahiptir. Bu süre, çocuğun ikinci kez doğması halinde 120 güne, üçüncü kez doğması halinde ise 180 güne çıkarılabilir. Çalışanın talep etmesi halinde işveren en fazla altı ay ücretsiz izin verebilir.

Doğum izninden sonra kadın çalışan, çocuğun zorunlu ilköğretime başlamasını takip eden ilk ayın başlangıcından önce kısmi çalışma talebinde bulunabilir. Bu hak sadece çocuğun zorunlu ilköğretime başladığı tarihten bir takvim ayı önce yazılı talepte bulunarak kullanılabilir.

Öğretmenlerin ücretsiz izin hakkı var mıdır?

Öğretmenler, beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra bir yıl ücretsiz izin alma hakkına sahiptir.

Ücretsiz izin süresi uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’de sona eriyor. Vakalardaki artış nedeniyle kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna paralel olarak işten çıkarma yasağı da ertelenecek. İşten çıkarma yasağının uzatılması olasılığı nedeniyle, ücretsiz izin de uzatılabilir.

Ücretsiz izin kıdeme sayılıyor

Ücretsiz izinler iş sözleşmesinin askıya alınmasını içerdiğinden, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmazlar. Hesaplama, çalışan işe iade edilmemişse, izinden önceki son iş günü esas alınarak yapılır.

1 aylık ücretsiz izin kullanabilir miyim?

Çalışan, her iki tarafın da rızası ile ücretsiz izin kullanabilir. Taraflar ücretsiz iznin belirli bir süreye yayılmasına karar verebilirler.

Mevcut ekonomik kriz nedeniyle ücretsiz izin verebilir misiniz?

Maliyetleri kontrol etmek için bir işveren, ekonomik tasarrufun yanı sıra sahadaki işçi sayısını ve çalışan türünü ayarlamak zorunda kalabilir. Son çare olarak fesih ilkesi iş kanunlarının önemli bir parçasıdır. Son çare olarak fesih ilkesi, ekonomik kriz nedeniyle işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına olanak tanır.

4/B Sözleşmeli Personelin Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı Var mıdır?

4/B’li çalışanların doğum sonrasında altı ay ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. 4/B sözleşmeli personelin askerlik, evlat edinme ve benzeri durumlarda da ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.

Bir işçi en fazla kaç gün ücretsiz izin kullanabilir?

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı süresince işverenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilir. Çalışanların onayı gerekli değildir.

Bazı işverenler Covid-19 salgını nedeniyle ücretsiz izinleri kötüye kullanıyor. Ücretsiz izinler yasalara ve Yüksek Mahkeme kararlarına uygun olmalıdır. Aksi takdirde haklarınızı kaybedersiniz.

İşverenlerin tek taraflı ücretsiz izin hakkı işçileri zor durumda bırakmıştır. İşçiler ya 1170 Türk Liralık sefalet ücretini kabul etmek ya da kıdem tazminatlarından vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu makalede ücretsiz iznin uygulanması ve etkileri ile ilgili belirli konulara değineceğiz. Ücretsiz izin, ücretsiz iznin bir türüdür. Ödeme yapılmaması durumunda, iş sözleşmesi belirli bir süre için askıya alınır.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *