ÜCRETLİ İZİN NEDİR?

Kanun, bir işçinin yıllık ücretli izin hakkını tanır. Yıl boyunca farklı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan işçilere çeşitli dinlenme izinleri verilebilmektedir. Bu makale ücretli izinler hakkında en sık sorulan soruları yanıtlamaktadır.

Ücretli izin nedir?

Ücretli izin, çalışanlara çalıştıkları yıl karşılığında verilen izin süresidir. Yıllık ücretli izin bölünemez, devredilemez veya yabancılaştırılamaz. Ücretli izin süresi kıdeme göre belirlenir. Bu hak anayasa ile koruma altına alınmıştır.

Ücretli izin ne zaman kullanılabilir?

Ücretli izin kullanmak isteyen çalışanların en az bir yıllık hizmet süresini tamamlamış olması gerekmektedir. Kampanya ve mevsimlik işler için ücretli izin kullanılamaz. Bir yıldan daha kısa süreli sözleşmeleri olan çalışanlar da yıllık izne hak kazanamazlar.

Yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

İş Kanunu, bir çalışanın hakkı olan yıllık izni tanımlar. Yönetmelik, çalışanın yaşını ve deneyimini dikkate alır. Bu maddeye göre yıllık ücretli izinler 3 döneme ayrılmıştır.

  • Beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olan işçiler için yıllık asgari çalışma günü sayısı 14’tür.
  • 5-15 yıl arasında hizmeti olan çalışanlar için yılda izin verilen azami gün sayısı 20’dir.
  • Hizmet yılı 15 veya daha fazla olan çalışanlar için izin süresi 26 günden az olamaz.

18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçilere en az 20 gün ücretli yıllık izin verilmelidir. Yönetmelikte “gün” hem takvim hem de iş günlerini ifade etmektedir. Yönetmelik, yıllık ücretli iznin bir iş günü olarak kabul edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Hafta sonları hesaplama dışında tutulmuştur.

Ücretli izin hesaplamasına dahil edilmeyen günler

Ücretli izinlerin hesaplanabilmesi için belirli özel günlerin dahil edilmesi gerekmektedir. Ücretsiz izinler, hastalık günleri, mazeret günleri, ihbar süresi, iş arama izni veya fesih ihbar süreleri gibi ücretli izinleri içermez.

Yıllık İzinde Seyahat İzni

Seyahat izni de ücretli yıllık iznin yerine kullanılabilecek bir seçenektir. İşverenler, ücretli izinlerini ofis dışında kullanmak isteyen çalışanlarına bu izni vermek zorundadır. Ücretsiz izin seyahat iznini de içerir. Bu durumda, işverenler 4 güne kadar ücretsiz seyahat izni vermelidir. Çalışan, yıllık iznini başka bir şehirde kullanacağını işverenine bildirmelidir.

Yıllık izin ücreti nasıl ödenir?

Ölüm veya fesih durumlarında, kullanılmayan yıllık izni çalışanın en son brüt maaşına göre hesaplıyoruz. İkramiye, fazla mesai veya diğer yardımları dahil etmiyoruz. Ayrıca SGK primleri, vergi kesintileri ve işsizlik primleri de dahildir.

Yıllık 15 gün izin kullanan bir çalışan aylık 3000 TL brüt maaş alacaktır. Bir çalışan işten ayrılırsa, günlük 100 TL ödenecektir. 100×15=1500 TL ödeme yapılacaktır.

Kullanılmayan yıllık izin hakları bir sonraki yılın takvimine aktarılır mı?

Yıllık izninizi bir sonraki yılı kapsayacak şekilde kullanın. Bu anayasal olarak korunan bir haktır. İş sözleşmesi devam ettiği sürece yıllık izin ücrete dönüşmez. Yıllık iznin tamamı kullanılmamışsa, izin kullanılmış sayılmaz.

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

İşveren, yıllık izin ücretini iş sözleşmesinin fesih tarihindeki brüt ücret üzerinden ödemek zorundadır. Zamanaşımı süresi fesih tarihinde başlar.

Ücretli İzin formu nasıl doldurulur?

İşçinin yıllık izin hakkı Yıllık izne hak kazanmak için işçinin tüm yıl boyunca çalışmış olması gerekir. İşçi yıllık izin talep eden bir form doldurur. Formda işçinin bilgilerinin yanı sıra iznin ayrıntıları da yer alacaktır. İşçi formu doğru bir şekilde doldurduktan sonra belge işverene verilir. İşveren bu belgeyi saklamak zorundadır.

İdari izin ücretli midir, değil midir?

En sık tartışılan izin türü idari izindir. Bu izin türü sadece kamu çalışanları için geçerlidir. Her yıl idari izin süresi, bu izinden yararlanan kamu çalışanlarının izin hakkından düşülür. Kamu çalışanları çalışmasalar bile maaşlarını almaya devam ederler. İdari izin, devlet memurları ve kamu çalışanları için geçerlidir.

Kanada Yüksek Mahkemesi Ücretli İzin Kararı No. 1

Yıllık izin kullanılmazsa, iş sözleşmesinin sonunda ücrete dönüştürülür. Yıllık izinler artık ücret olduğundan, yıllık izin ücreti iş sözleşmesini fesheden yükleniciye ödenir. Son işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yükleniciler ayrıca işçilere tazminat ödemek zorundadır. Hafta tatili ücreti, ücret talepleri ve ücretle ilgili talepler de buna dahildir. Fazla mesai ücreti Yan ödemelerin sınırı, yüklenicinin işçiyi istihdam ettiği süredir. Yüklenici yan ödemeleri de tahsil edebilir. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2020/4579K. 24.12.2020 tarihli karar

Kanada Yüksek Mahkemesi Ücretli İzin Kararı No. 2

Somut olayda davacının avukatı, davacının yıllık izin haklarının süre belirtilmeksizin kullandırılmadığını iddia etmiştir. Somut olayda davacının avukatı süre belirtmeksizin davacının yıllık izin haklarının kullandırılmadığını iddia etmiştir. HMK’nın 194. maddesine göre davacı iddiasını açıklamak ve hâkim de bunu kanuna uygun şekilde açıklamak zorundadır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2020 tarih ve 2020/19805 K. sayılı kararı.

Ücretli iznin mevcudiyeti ve varlığı hukukun üstünlüğü için temel önemdedir. Özellikle özel sektörde ücretli izinle mücadele etmenin birçok yolu vardır.

Kanun, bir işçinin yıllık ücretli izin hakkını tanır. Yıl boyunca farklı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan işçilere çeşitli dinlenme izinleri verilebilmektedir. Bu makale ücretli izinler hakkında en sık sorulan soruları yanıtlamaktadır. Ücretli izin nedir? Ücretli izin, çalışanlara çalıştıkları yıl karşılığında verilen izin süresidir. Yıllık ücretli izin bölünemez, devredilemez veya yabancılaştırılamaz. Ücretli izin süresi kıdeme göre belirlenir.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *