TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

trafik kazası tazminat

Ülkemizde çoğunlukla sürücü hatası ve araçlardaki güvenlik ekipmanlarının eksikliğinden kaynaklanan ziyaretçi kazaları, yüzlerce yaralanma, ölüm veya sakat kalmanın yanı sıra büyük miktarda hasara da neden oluyor. TÜİK, 2017 yılında ülkemizde 1 milyon 202 bin 716 ziyaretçi kazası meydana geldiğini bildiriyor. Bunların 182 bin 669’u ölümlü ya da hasarlı olarak gerçekleşti. Bu kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların %89,9’dan yine sürücü kusurları sorumlu oldu. Bu yazımızda ülkemizdeki en büyük yargı sorunlarından biri olan trafik kazası tazminat davalarına ve nasıl oluştuğuna açıklık getirmeye çalıştık.

Borçlar Kanunu Kapsamında Tazminat

Borçlar Kanunu’nun haksız fiillerle ilgili 49. maddesi, tazminat davası açmak için kullanılabilecek gerekçeleri özetlemektedir. Bu madde aşağıdaki gibidir: “İhmali veya hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Ahlaka aykırı bir eylemle kasten başkasına zarar veren kişi, eylem yasaklanmamış olsa bile zararı tazmin etmek zorundadır. Kanuna göre bir kimse hukuka aykırı ve kusurlu bir fiille başkasına zarar verirse bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Site Ziyaretçileri Kaza Tazminat Davası

Ziyaretçi kazasının zarara neden olması durumunda, zarar gören taraf maddi ve/veya manevi tazminat talep edebilir. Bir ziyaretçinin kazası nedeniyle futbol yaralanması durumunda, yaralanan kişi hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilir. Yaralının aile üyelerinin manevi tazminat talep edebilmesi için zararın aşırı olması gerekir. Burada aşırı ile kastedilen bir organın ya da duyunun yokluğudur. Ayağı hasar gören bir futbolcu sinir hasarı nedeniyle felç olabilir.

Ziyaretçi kazalarının muhtemelen en uç sonucu olan ölümlü kazalarda, vefat eden futbolcunun nişanlısı, burs verdiği yeğeni, burs verdiği bursiyerler gibi vefat eden kişiden yardım alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Tazminat alabilmeniz için vefat eden kişinin maddi destek sağladığını kanıtlamanız gerekmektedir. Mahrumiyet yardımı tazminatı, bu tür bir yardımdan mahrum kalanların yararlanabileceği tazminattır.

Daha sonra, dava açabilecek olanlara bakacağız.

Haksız fiil hukuki sorumluluğu, tazminat davalarının arkasındaki temel fikirdir. Bu görev, aşağıdakilere karşı dava açılmasına izin verir: aracın sürücüsü, aracın sahibi, aracın ruhsatına sahip kişi, aracı kullanan kişi veya sigorta kapsamı sağlayıcısı (örneğin, bir kuruluşun hizmet aracının karıştığı bir kaza durumunda).

Site ziyaretçisi kaza tazminat talepleri için yetkili ve onaylı mahkeme salonları

Ziyaretçinin kazasının ölüm veya hasarla sonuçlanması durumunda, tazminat talebinde bulunulabilecek mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Ziyaretçinin sigortacısına karşı dava açılması halinde de Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

Hasarlı veya ölümlü kazalar için birkaç yetkili mahkeme vardır. İlk olarak davalı veya davacının ikamet ettiği yer mahkemesinde, ikinci olarak kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde, üçüncü olarak da sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilirsiniz. Merkezi Maltepe’de bulunan X sigorta şirketine karşı İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi veya manevi tazminat davası açılabilir.

Hasarla sonuçlanan bir kaza tazminat davasında, şantiye ziyareti bir kazadan kaynaklanmışsa hangi tazminatlar talep edilebilir?

  • Yaralılar için tedavi masrafları
  • Yaralanan kişinin herhangi bir gelirinin olmaması
  • Manevi Tazminat: Zarar gören kişi aşırı bedensel yaralanma veya organ kaybına uğramışsa, manevi tazminat talep edebilir. Zarar gören kişi, ağır bedensel zarara veya organ kaybına uğramışsa manevi tazminat alma hakkına sahip olabilir (örn.

Ölümlü bir ziyaretçi kazası durumunda tazminat olarak hangi zararlar karşılanabilir?

  • Merhum için yapılan tüm cenaze masrafları
  • Merhumun hemen ölmemesi durumunda çözüm için fiyatlar
  • Ölenlerin aileleri, çektikleri acı ve ıstırap için tazminat alma hakkına sahiptir.
  • Mahrumiyet Tazminatı: Ölen bir kişinin faturalarını ve bakımını üstlenen kişiler, ölümün kendilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü düşünüyorlarsa tazminat talep edebilirler. Ölen kişinin yaşamı boyunca sağladığı yardımlar nedeniyle dezavantajlı duruma düşenler tazminat talebinde bulunabilirler. Eğitimleri boyunca merhumdan aylık burs alan bir öğrenci, bu miktarı sonuna kadar talep edebilir. Benzer şekilde, yardım kaybı tazminatı sadece merhumun ailesi tarafından talep edilemez. Müteveffaya destek olan herkes talepte bulunabilir.

Saha Ziyaretçisi Yaralanma Talepleri için Zamanaşımı Süreleri

Bir ziyaretçi kazası sonucunda zarara uğradıysanız, davanızı olayın meydana geldiği tarihten itibaren iki yıl içinde açmanız gerekir. Zamanaşımı süresi şudur. Bir kişi hasarı veya faili olaydan sonra keşfetse bile, zaman aşımı süresi yine de 10 yıldır.

Ülkemizde çoğunlukla sürücü hatası ve araçlardaki güvenlik ekipmanlarının eksikliğinden kaynaklanan ziyaretçi kazaları, yüzlerce yaralanma, ölüm veya sakat kalmanın yanı sıra büyük miktarda hasara da neden oluyor. TÜİK, 2017 yılında ülkemizde 1 milyon 202 bin 716 ziyaretçi kazası meydana geldiğini bildiriyor. Bunların 182 bin 669’u ölümlü ya da hasarlı olarak gerçekleşti. Bu kazalarda 7 bin 427…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *