TEHDİT NEDİR?

tehdit suçu

Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı 106. maddesinde tehdit suçu tanımlanmıştır. Tehdit suçu, bir kişiye veya aile üyelerine ciddi bir zarar verileceğinin bildirilmesidir. Bildirim herhangi bir şekilde yapılabilir. Bildirim sözlü, yazılı veya davranış yoluyla yapılabilir.

Tehdidin hukuki niteliği ve unsurları

Fail, mağduru haksız veya hukuka aykırı bir zarardan önceden haberdar etmelidir. Bildirim gelecekte yapılmalıdır. Terörizm olarak değerlendirilmediği için olası kastla tehdit suçu işlemek mümkündür. Gelecekte meydana gelecek zarar gerçekleşmeyecekse mağdur etkilenmez ve suç işlenmez. Fail veya başka bir kişi, zararın gerçekleşeceğini belirttiğinde tehdit oluşur. Tehdit gibi bir suçun gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için her bir vakanın koşullarını değerlendirmek gerekir.

Tehlike suçu, tehdit suçudur. Tehdidin ne söylediği önemli değildir. Mağdurun gerçek bir kişi olması gerekir.

Tehdit Suçunun Cezası

Bir kişi başkasının saldıracağına dair bahse girerse, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mağdurun şikâyet etmesi halinde, başkasının malına büyük zarar vereceğine veya başka bir kötülük yapacağına dair bahse giren kişi altı aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılır.

Tehdit bir silahtan veya imzasız bir nottan geliyorsa ya da özel işaretler veya imzasız bir not kullanarak kendinizi tanınmaz hale getirirseniz, fail iki ila beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Birini kasten öldürme veya yaralama suçu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız. Mala zarar verme suç tehditle işlenirse, fail ayrıca cezalandırılmalıdır.

Şiddet tehdidi: Şikayetler, Zamanaşımı ve Ceza Kanunu

Şikayet süreci diğer tehdit suçları için geçerli değildir. Resmi bir şikayette bulunmak için son tarih altı aydır. Zaman aşımı süresi sekiz yıldır.

Tehdit Suçunda Uzlaşma ve Erteleme

Basit tehdit suçlarında uzlaşma usulü izlenir. Yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Belirli koşullar yerine getirilirse, cezanın ertelenmesine veya para cezasına çevrilmesine karar verilebilir.

Hem mağdur hem de fail bir davadan ciddi sonuçlar elde edebilir. Her iki taraf da. Her iki taraf da.

Tehdide Karşı Yargıtay Kararları

Siber suçlar karmaşıktır ve elektronik kanıt elde etmek zordur. Bu mümkündür çünkü barındırma şirketleri ve sunucular ABD dışında bulunmaktadır.

Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Eylül 2017 tarih ve 2017, 3424 Değişik İş sayılı kararı.” Sulh Ceza Hâkimliğinin 09/09/2017 tarihli ve 2017/3424 Değişik İş sayılı kararı.” Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi 2018,/819

Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı 106. maddesinde tehdit suçu tanımlanmıştır. Tehdit suçu, bir kişiye veya aile üyelerine ciddi bir zarar verileceğinin bildirilmesidir. Bildirim herhangi bir şekilde yapılabilir. Bildirim sözlü, yazılı veya davranış yoluyla yapılabilir. Tehdidin hukuki niteliği ve unsurları Fail, mağduru haksız veya hukuka aykırı bir zarardan önceden haberdar etmelidir. Bildirim gelecekte yapılmalıdır.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *