SOSYAL MEDYADAN TEHDİTİN CEZASI

sosyal medyada hakaret

Bu makale, sanal dünyada görünmez olduklarına inanan kişiler tarafından işlenen hakaret ve tehdit suçlarını incelemektedir. Bu suçlular süt içen kediler gibidir ve yakalandıktan hemen sonra af dilerler. Tüm internet aktivitelerinize istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Sanal dünya, insanların yüz yüze iletişim kuramayan, tanışamayan veya sohbet edemeyen kişilerle bağlantı kurmasını sağlar. Ayrıca, bir fikir oluşturabilirler. Gerçek hayatta birinin yanına gidip hapşırdığını ya da hobbit gibi göründüğünü söyleyemezsiniz. Birçok insan hala ekran önünde sanki bu son yemekleriymiş gibi istedikleri her şeyi söylüyor ya da yapmakla tehdit ediyor. Hiçbir ceza olmayacağına inanıyorlar. Birçok insan suçları durdurmak için güçsüz olduklarını ve yasal haklarının işe yaramayacağını düşünüyor. Hem suçlar hem de failleri cezalandırılabilir. Hakaret ve Tehdit suçları. Bu suçlar, sosyal medyada işlenip işlenmediklerine bakılmaksızın aynı cezaları taşır. Sosyal Medya Suçları makalesinde sosyal medya suçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sosyal Medya Hakaret ve Tehdit Suçları

Hakaret, Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı işlenen bir suç olarak yer almaktadır. Madde 125/1’de hakaret, “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil veya olgu isnat etmek ya da sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek” olarak tanımlanmıştır. Kanun Madde 125/2’de “Fiilin mağdura yöneltilmiş yazılı, görüntülü veya sesli bir ileti ile işlenmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.” şeklinde devam etmektedir Kişiliğe hakaret suçtur Kanunun kapsamına sesli, görüntülü ve yazılı iletişim girmektedir. Kanunun 125/4 maddesi, hakaretin alenen işlenmesi halinde cezanın altıda birine kadar artırılacağını belirtmektedir. Hakaretin alenen yapılması cezayı artıran bir durumdur.

Maddeye göre, şeref, haysiyet veya namusuna saldırıda bulunulan bir mağdurun alenen aşağılanması bir hakaret eylemidir. Yerel örf ve adetlere göre şeref ve haysiyeti rencide eden fiil aşağılama olarak kabul edilmektedir. Kişinin kendisine söz söylenmesine tepkisi aşırı olmalıdır. Örneğin Yüksek Mahkeme geçmişte siyasetçiler, işadamları, sporcular ve sanatçılar gibi kamuya mal olmuş kişilerin eleştirilere karşı daha hoşgörülü olmaları gerektiğine hükmetmiştir.

Bu yasa e-posta, Facetime ve SMS yoluyla gönderilen hakaretleri kapsamaktadır. Ayrıca görüntülü sohbet, WhatsApp ve video sohbeti de içerir.

Sosyal Medya Tehditleri Cezalandırılabilir

Türk Ceza Kanunu Madde 106 Madde 106 suçu tehdit olarak tanımlamaktadır. Bu suç, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Vücut dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdit, kolluk tarafından soruşturulur. Kolluk kuvvetleri soruşturmaları kendi inisiyatifleriyle yürütür. Reşit olmayanlara internet üzerinden yapılan tehdit maddi bir kazançla sonuçlanmış olabilir. Kişi fiziksel zararla tehdit edilmiş olabilir (örn. kişi maddi zararla tehdit ediliyorsa, örn. kişi maddi zararla tehdit ediliyorsa, örn. kişi maddi zararla tehdit ediliyorsa, örn. kişi maddi zararla tehdit ediliyorsa, örn. kişi maddi zararla tehdit ediliyorsa, örn.

Birçok kişi çevrimiçi tehdit ve hakaretleri kanıtlamanın zor olduğunu düşünüyor. Ayrıca, mesajlar ve yorumlar anında silindiği için kanıt olmadığına inanırlar. EGM, suç teşkil eden paylaşımların hangi bilgisayardan yapıldığını tespit edebilir. Profesyonel polis memurları bu süreçte titiz davranır ve istenilen sonuçları alır.

Sosyal medyada taciz veya tehdit ediliyorsanız yasal yardım alın.

Bu makale, sanal dünyada görünmez olduklarına inanan kişiler tarafından işlenen hakaret ve tehdit suçlarını incelemektedir. Bu suçlular süt içen kediler gibidir ve yakalandıktan hemen sonra af dilerler. Tüm internet aktivitelerinize istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Sanal dünya, insanların yüz yüze iletişim kuramayan, tanışamayan veya sohbet edemeyen kişilerle bağlantı kurmasını sağlar. Ayrıca, bir fikir oluşturabilirler. Gerçek hayatta birinin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *