YILLIK İZİN

Senelik İzin Hesaplama

Bu temel bir insan hakkıdır ve bir çalışanın üretken olması için gereklidir. Bu makalede yıllık izinleri hesaplamanın püf noktalarını tartışacağız.

Yıllık izin nedir?

Yıllık izin hakkı, bir işçinin tüm yıl çalıştıktan sonra fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için kullanabileceği izindir. Dinlenme süresi boyunca ücretlerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Hem Anayasa hem de İş Kanunu yıllık izin hakkını güvence altına almaktadır. Bu da iznin değiştirilemeyeceğini veya iptal edilemeyeceğini göstermektedir.

Yıllık izin ne zaman kullanılabilir?

Yıllık izne hak kazanan çalışanlar aşağıdaki koşullara uymak zorundadır.

  • Durum böyle değildir. Ne anlama geldiğini iyi anlamak gerekir. İşçi okuyabilir. İş Kanunu uygulanabilir olmalıdır. İş Kanunu uygulanabilir olmalıdır. İş Kanunu mevsimlik işleri, kampanya işlerini veya süreksiz işleri yıllık izin hükümlerinin dışında tutmaktadır.
  • Çalışan en az 1 yıldır istihdam ediliyor olmalıdır. Deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan çalışanlar yıllık izne hak kazanırlar. Bir yıllık süre işe giriş tarihinden itibaren başlar.

Yıllık izin kaç gündür?

Aşağıda 18-50 yaş arası çalışanların hizmet sürelerine göre yıllık izin hakları yer almaktadır.

  • 1-5 yaş arasındakiler için en az 14 günlük süre.
  • 15 ile 5 yaş arasındakiler için en az 20 gün.
  • Hizmet süresi 15 yıl (dahil) olanlar için 26 günlük asgari izin hakkı vardır.

Yıllık izin nasıl hesaplanır?

Yıllık izinlerini hesaplamak için çalışanın mesleğine, doğum tarihine ve işe giriş tarihine ihtiyacınız olacaktır.

Yargıtay, izinlerin hesaplanmasına ilişkin yüzlerce karardan sorumludur. Yargıtay’ın bir kararına göre, yıllık iznin çalışılan yıl sayısına bakılmaksızın her yıl için ayrı ayrı hesaplanmasına karar verilmiştir.

Yaşı 50’nin üzerinde olan işçiler kaç gün yıllık izin kullanabilir?

İş Kanunu, yaş nedeniyle çalışma temposuna ayak uyduramayan işçilerin yıllık izin haklarını ayrı ayrı düzenlemiştir. 50 yaşın üzerindeki işçiler 20 gün ücretli yıllık izin hakkına sahiptir. 18 yaş ve altındaki işçiler 20 iş günü yıllık izin hakkına sahiptir.

Devlet memurları yılda kaç gün izin kullanabilir?

Devlet memurlarının yıllık izinleri işçilerinkinden biraz farklıdır. Hizmet süresi 1 ila 10 yıl arasında olan memurlar 20 gün yıllık izin alırlar.

Yıllık izinlere seyahat süresi dahil midir?

İşveren, çalışanın talep etmesi ve bunun gerçekleşeceğini gösterebilmesi halinde ücretsiz seyahat süresi verecektir. Bu izin çalışan tarafından dört güne kadar kullanılabilir.

Yıllık izin hesaplamasına dahil edilmeyen günler

İş Kanunları ve diğer kanunlar, çalışanlar için yıllık iznin özel tatillerle birleştirilemeyeceğini belirtir. Bu özel tatiller şunlardır:

  • Ulusal tatiller, hafta sonu tatili ve genel tatiller. Planlı bir izin olmadan bir çalışanın yıllık izninin ulusal veya genel bir tatile denk gelip gelmeyeceğini tahmin etmek imkansızdır. Yıllık izin ücretini hesaplamak için 6 haftaya kadar olan tatilleri ekleyin.
  • Yıllık tatile denk gelen Hastalık Günleri. Hastalığı olan çalışanın bunu bir sağlık raporu ile belgelemesi halinde istirahat günleri dönemden çıkarılacaktır.
  • İstifa ve Yeni İş Arama İzni: İhbar Süresi
  • Mazeretli devamsızlıklar; İşverenler tarafından yıl içinde verilen ve yıllık izninize dahil edilmeyen izinler.

Yıllık izin ücreti nasıl ödenir?

Yıllık izin hakkı, çalışanın ölmesi, emekli olması veya iş akdinin feshedilmesi durumunda ücrete dönüşür. Brüt yıllık izin ücretini hesaplamak için çalışanın hak ettiği ancak henüz kullanmadığı toplam gün sayısı ile iş akdinin feshedildiği tarihteki brüt günlük ücreti çarpılır. Hesaplanan tutar, çalışanın alacağı tutara ulaşmak için belirli kesintilerle azaltılacaktır.

Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur

Bir yıl sonra, işveren çalışanına yıllık izin verebilir. Çalışan, izin formunu doldurarak yıllık izin talebinde bulunabilir. Çalışanın, işvereni tarafından saklanan bir izin formunu doldurması gerekecektir. Form, izin talep eden çalışanın adını ve iletişim bilgilerini içermelidir. Formda çalışanın imzası, ayrılış ve varış tarihi ve izni onaylamaya yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.

Yıllık izne ilişkin Yüksek Mahkeme kararları

Bu metin, yıllık ücretlere ilişkin bir davada alacaklara faiz uygulanmasına ilişkin bir Yargıtay kararının bir parçasıydı. “Davacının ücreti için banka mevduatlarına uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına karar verilmiş ise de, Yargıtay içtihatları ve davalının talepleri dikkate alınarak yıllık izin alacağına yasal faiz uygulanması gerekip gerekmediğinin düşünülmemesi bozma nedenidir.” ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 21.10.2020 tarihli kararı (2017/17261 E.)

Bir iş sözleşmesi el değiştirdiğinde, yıllık izin hakkı ortadan kalkmaz. Yargıtay da yakın zamanda bunu teyit etmiştir. Devreden işveren yıllık ücretli izin alacağı için ödeme yapmak zorunda değildir çünkü hak alacak hakkına dönüşmüştür. “Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. Sözleşmenin devredilmiş olması halinde kıdem tazminatı alacaklarından da müteselsilen sorumlu olunacaktır.6111. ” (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 22. Hukuk Dairesi 2017/29399.)

Çalışanlar yıllık izinlerin hesaplanmasına ilişkin haklarını anlamalıdır. Çalışanların haklarının farkında olmaları önemlidir, böylece herhangi bir hak kaybına uğramadan istedikleri yıllık izni kullanabilirler. Çalışanlar, iş sözleşmeleri sona erdiğinde de yıllık izin alabilirler.

Bu temel bir insan hakkıdır ve bir çalışanın üretken olması için gereklidir. Bu makalede yıllık izinleri hesaplamanın püf noktalarını tartışacağız. Yıllık izin nedir? Yıllık izin hakkı, bir işçinin tüm yıl çalıştıktan sonra fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için kullanabileceği izindir. Dinlenme süresi boyunca ücretlerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Hem Anayasa hem de İş Kanunu yıllık…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *