KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat mülkiyeti, bitmiş bir binanın ayrı ve kullanılabilir bölümleri üzerinde bağımsız mülkiyet hakları tesis etmek anlamına gelir. Bağımsız bölümler, bir bina içerisinde yer alan dükkan, daire ve depo gibi alanları kapsamaktadır. Kentleşme ve sanayileşme nedeniyle konut daha önemli hale gelmiştir. Bu durum, artık tek bir binada birden fazla malik olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Sosyal olayların…

Read More

ZAMANAŞIMI NEDİR?

Zamanaşımı, borçlunun zaman sınırı dolduğunda bir talebi reddetmesine izin veren bir kavramdır. Her talep için kanun tarafından farklı bir süre belirlenmiştir. Borçlu, sürenin dolması halinde borcun artık muaccel olmadığını iddia edebilir. Bu makalede özel hukuk zamanaşımı sürelerinin yanı sıra her bir talep türü için belirli süreleri ele aldık. Sözleşmeden Doğan Talepler İçin Zamanaşımı Sözleşmelerden doğan…

Read More

CİNSEL TACİZ NEDİR?

Cinsel taciz, mağdurun cinsel özgürlüğünü ihlal eden ve bedenine dokunulmaksızın kendisini rahatsız hissetmesine neden olan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Taciz, sıkıntı veya rahatsızlığa neden olan herhangi bir davranış olarak tanımlanabilir. Cinsel taciz, sıkıntıya neden olan cinsel temalı veya motivasyonlu her türlü davranıştır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz, dokunulmazlığa karşı işlenen bir suçtur. Cinsel taciz, mağdurun tenine…

Read More

KAMBİYO SENEDİ NEDİR?

Türk hukukunda tahviller kıymetli evrakın bir alt türüdür. Bu, başta ticaret olmak üzere ekonominin birçok sektörü için çok önemli bir araçtır. Geçerliliklerinin ve ihraçlarının herhangi bir hukuki ilişkiden bağımsız olması anlamında soyutturlar. Bu bağlamda tahviller, geri ödemenin koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu tahviller herhangi bir niteleme olmaksızın koşulsuz olmalıdır. Dolaşıma girebildikleri ve kişiden…

Read More

EVLİLİĞİN İPTALİ

Bir evliliğin usulüne uygun olarak yapılmadığı tespit edilirse evliliğin iptali için dava açılır. İptal kararı verilirse evlilik iptal edilmiş olur. Türk Medeni Kanunu evliliğin iptali için gerekli şartları belirlemiştir. Kanun, hukuka uygun olmayan koşullara dayanarak iptal davası açılmasına izin vermez. İptalin Koşulları Evlilik bir kamu görevlisinin huzurunda gerçekleştirilmiş olmalıdır. Butlan için yasal bir dayanak oluşturulmalıdır.…

Read More

KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kefalet sözleşmesi, alacaklıya borca karşı teminat olarak kişisel varlıkları kullanma hakkı verir. Kefil, kefalet sözleşmesini imzalayan kişi olarak, borcun ifa edilmemesiyle ilgili tüm riski üstlenir. Bu, alacaklı, borçlu ve her ikisi arasında var olan yasal ilişkiden kaynaklanmaktadır. Kefil, borçlunun ifasından sorumlu değildir. Bunun yerine, borçlunun kredide temerrüde düşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçlardan kefil sorumlu tutulacaktır.…

Read More

İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari para cezası, diğer kanunlar ve Kabahatler Kanunu kapsamına giren kabahatlerde kamu görevlileri tarafından uygulanan bir yaptırımdır. 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, suçlar ile kabahatleri birbirinden ayırmaktadır. Suçların cezası hem hapis hem de para cezasıdır. Kabahatler, adli ceza ve idari yaptırım veya tedbirlerle cezalandırılabilen haksızlık eylemleridir. İdari makamlar, kurullar veya kanun tarafından açıkça yetkilendirilmiş…

Read More

KASTEN YARALAMA

Bir başkasına bedensel zarar vermek kasıtlıdır. Bu kişinin sağlığını veya algısını etkilemek için yapılabilir. Fiilin bilerek ve isteyerek yapılması gerekir. Türk Ceza Kanunu bunu kişilere karşı suç olarak tanımlar. Kasten yaralama içeren suçlarda kanun kişinin vücut bütünlüğünü korur. Kasten yaralama suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ceza…

Read More

İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI

İşverenler, sigortalı bir çalışanın karıştığı herhangi bir kazayı bildirmekle yükümlüdür. İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumlarına (veya başka bir yetkili yere) zamanında bildirimde bulunmazsa yaptırımlarla karşılaşacaktır. İşveren, iş kazasını zamanında bildirmediği için ceza alacaktır. Yazımızda iş kazası bildirim süreleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. İş kazasının bildirilmemesi para cezasına neden olabilir İş kazalarını kanunda belirtilen sürede Sosyal…

Read More

VESAYET NEDİR?

Vesayet, velayete konu olmayacak küçükler ve kısıtlılar için özel kanunlar kapsamında bir güvenlik müessesesi olarak düzenlenmiştir. Bu müessesenin amacı, ehliyetsiz kişilerin malları üzerindeki tasarruflarını onlar adına korumak ve nitelendirmektir. Görüldüğü üzere vesayet, devlet tarafından güvence altına alınması gereken zayıf ve güçsüz kişilerin güvence altına alınmasıdır. Bu yazımızda bu kurumun tanımından ve en çok merak edilen…

Read More