VASİYETNAME NEDİR?

Kişi, ölümü üzerine mirasının paylaştırılmasını isteyebileceği gibi, vasiyeti doğrultusunda farklı taleplerde de bulunabilir. Geçerli bir vasiyetnamede kişi, mirasını belirli sınırlar ve kurallar dahilinde paylaştırabilir. Vasiyetname, ölümden sonra yapılması gereken tasarrufları da belirleyebilir. Vasiyetname Hazırlama Koşulları Vasiyetçi en az 15 yaşında ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Bir kişi, mirası dağıtıma hazırlarken, miktar saklı payı aşmadığı…

Read More

İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre, bireysel veya toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçi veya işveren alacağı ve tazminatı talepleri için işçi veya işveren tarafından dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekli görülmektedir. Aynı durum işe iade davaları için de geçerlidir. Bu yazıda iş davalarında arabuluculuk süreci incelenecektir. İş davalarında arabuluculuk zorunludur Arabuluculuk zorunlu olduğu halde, arabuluculuğa başvurulmadan…

Read More

AYIPLI MAL NEDİR?

Arazi, ev vb. taşınmaz ve taşınır eşyalar kusurlu olabilir. Ses ve görüntü gibi maddi olmayan ürünlerden elektronik medya oluşturulabilir. Ürün müşteriye teslim edildiğinde kusurludur. Ayıp, bir ürünün gereklilikleri karşılamaması veya sahip olması gereken özelliklere sahip olmamasıdır. VUK Madde 8-12 tüketici işlemleri için geçerlidir. Tüketici işlemi olmayan adi satışlarda TBK m. 219-231 hükümleri uygulanır. TTK’nın 23.…

Read More

AYRIMCILIK TAZMİNATI

Ayrımcılık tazminatı iş dünyasında az bilinen bir konudur. Toplumumuzda işverenlerin çalışanlara eşit davranması gerektiğini kabul ediyoruz. Ancak bunun nedeninin kültürümüz ve geleneklerimiz olduğu düşünülmektedir. Çoğu çalışan, işverenlerinin kendilerine eşit davranmadığı için sorumlu olduğunun farkında değildir. Bu sorumluluk nedeniyle işveren ayrımcılık için tazminat ödemek zorundadır. Ayrımcılık tazminatının aksine, çoğu insan yaralanan bir işçinin tazminat talep edebileceği…

Read More

HİZMET TESPİT DAVASI

Çalışanlarının ücretlerini Kuruma bildirmeyen ya da yanlış bildiren işverenler iş dünyası için büyük bir sorun teşkiletmektedir. Bunun sonucunda da primler ödenmemektedir. Bu durumda ne yapılabilir? Bu durumun hukuki olarak telafisi mümkün müdür? Sosyal güvenlik açısından yasal haklarım nelerdir? Bu makale hizmet tespit davası ile ilgili birçok sorunuza cevap verecektir. Sigortasız işçi Sanılanın aksine yasalarımızda sigortasız…

Read More

Kripto Para Yasal mı? | Kripto Para Düzenlemesi

Kripto yasal mı? Bu hepimizin para piyasaları hakkında sorduğu bir soru. Her şey kripto para ile ilgili. Para piyasasının kripto para birimleri tarafından devrim yaratması gerekiyor. Kripto para birimleri: yepyeni bir çağın şafağı mı yoksa en son aldatmaca mı? Yasal kripto para birimleri var mı? Kripto para ticareti yasal mı? Kripto para madenciliği yasal mı?…

Read More

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

Bir çalışanın askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalması sorun yaratabilir. Ülkemizde askerlik hizmeti zorunlu ve çalışan için önemli olduğundan kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Bu yazımızda askerlik görevi nedeniyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazanıp kazanmadıklarını, işten ne zaman ayrılmaları gerektiğini, askerlik bittikten sonra eski işlerine dönüp dönemeyeceklerini ve bedelli askerliğin düşünülüp düşünülmemesi…

Read More

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası

Yükümlülükler ağaçlar, evler ve barakalar gibi varlıklardır. Kamulaştırma veya mülksüzleştirme davalarında davacı, arsa üzerindeki mülkiyetin sahipliğini kanıtlamak için dava açar. Bu ipuçlarını takip ederek riskinizi azaltın. Yıkılmış bina mülkiyeti Kimler dava açma hakkına sahiptir? Arazinin sahibi olduğunu iddia eden kişinin tapu siciline kayıtlı tüm arazi sahiplerine karşı dava açması gerekmektedir. Takyidi kabul eden malikler, bunu…

Read More

EVLATLIKTAN RED

Bazen en yakın arkadaşlarımızın davranışlarından dolayı üzülürüz. Bu tür davranışlar genellikle ebeveynler, eşler veya çocuklar tarafından yapılır. Haksız yere ağır sonuçlara yol açabilir. Buna karşılık olarak mirasçı, kendisine miras bırakan kişiyi cezalandırmak isteyebilir. Bu genellikle mirastan mahrum bırakma şeklinde yapılır. Buna artık daha yaygın olarak mirastan yoksun bırakma denmektedir. Yasa koyucu mirastan çıkarma hakkını tanıyarak…

Read More

YAPI DENETİM ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Yapı denetimleri, yapıların estetik ve bilimsel standartlara sıkı sıkıya bağlı kalınarak güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlamanın bir yoludur.Binaların inşası, proje ve uygulama için teknik destek tarafından denetlenir. Güvenli olmayan yapılar, kurallara uygun inşa edilmedikleri takdirde güvenlik ve emniyet açısından birçok soruna neden olabilmektedir. Yapı denetimlerinin doğru uygulanması son derece önemlidir. Yapı denetimi ve yapı…

Read More