DÜĞÜN TAKILARI KİME AİTTİR?

Bazen çiftlerin evlendikten sonra hissettikleri mutluluk geçicidir. Evlilik, düğün sonrasında ortaya çıkan sorunlardan etkilenebilir. Düğün takıları yaygın bir sorundur. İnsanlar düğün takılarının kime ait olduğunu hep merak etmişlerdir. Hepimiz düğün takılarının sadece kadınlara ait olduğunu söyleyen haberleri duymuşuzdur. Bu hikayenin arkasındaki gerçeklere bir bakın. Düğün Günü Takılan Takılar Kime Ait Toplumumuzda erkek tarafındaki altın takıların…

Read More

DAVA NASIL AÇILIR?

Haklarının ihlal edildiğini veya tehlikede olduğunu düşünen birçok kişi bu soruyu sormaktadır. Bu makalede en sık sorulan sorulardan bazılarını yanıtlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl dava açabilirim? Dava açmak, başka bir makama talepte bulunmakla aynı şey değildir. Daha karmaşık bir iletişim şekli gerektirir. Yasalara uygun bir dilekçe hazırlamalı ve mahkemeye sunmadan önce bir dizi prosedürü izlemelisiniz.…

Read More

TEHDİT NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı 106. maddesinde tehdit suçu tanımlanmıştır. Tehdit suçu, bir kişiye veya aile üyelerine ciddi bir zarar verileceğinin bildirilmesidir. Bildirim herhangi bir şekilde yapılabilir. Bildirim sözlü, yazılı veya davranış yoluyla yapılabilir. Tehdidin hukuki niteliği ve unsurları Fail, mağduru haksız veya hukuka aykırı bir zarardan önceden haberdar etmelidir. Bildirim gelecekte yapılmalıdır.…

Read More

YILLIK İZİN

Bu temel bir insan hakkıdır ve bir çalışanın üretken olması için gereklidir. Bu makalede yıllık izinleri hesaplamanın püf noktalarını tartışacağız. Yıllık izin nedir? Yıllık izin hakkı, bir işçinin tüm yıl çalıştıktan sonra fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için kullanabileceği izindir. Dinlenme süresi boyunca ücretlerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Hem Anayasa hem de İş Kanunu yıllık…

Read More

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Dava, babalık karinesini çürütmek içindir. Ebeveynler arasındaki ilişki babalık anlamına gelir. Bir çocuğun babalığı, babanın belirlenmesi ile tespit edilemez. Sadece çocuğun ebeveynin oğlu veya kızı olduğu varsayılarak belirlenebilir. Bir kocanın babalığı kanıtlanabilir. Bu dava bu karineyi çürütmek için açılmıştır. Babalığın reddi ile kocanın miras ve babalık hakları korunur. Kocanın reşit olmayan bir çocuğa bakmak zorunda…

Read More

SOSYAL MEDYA SUÇLARI

Son dönemde sosyal medya suçları önemli ölçüde arttı. Sosyal ağ suçları ile ilgili en çok sorulan soruya bu yazımızda cevap vermeye çalıştık. Bu makale hakaret gibi sosyal medya suçları hakkında bilgiler içermektedir. En yaygın olanlardan biri. Sosyal medyada küfür etmenin cezası nedir? Hakaret suçu iki yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılabilir. Hakaret suçunun…

Read More

RÜŞVET NEDİR?

Rüşvet suçu bir devlet görevlisi ile özel bir kişi arasında gerçekleşir. Bir kamu görevlisine görevini yerine getirmesi için bir menfaat sağlanması ya da sağlanmasının reddedilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nun millete ve devlete karşı suçlar bölümünde bu suça yer verilmiştir. Suçun temel özelliği, kamu görevlisinin görevini gereği gibi yerine getirmemiş olmasıdır. Farklı suçlar ve rüşvet Rüşvet, zimmete…

Read More

HAKARET SUÇU

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında 125. ve 131. maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun tanımı, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak şeklinde yapılacaktır. Hakaret Suçu ve Özellikleri Suç, mağdurun popülaritesini…

Read More

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTİN CEZASI

Bu makale, sanal dünyada görünmez olduklarına inanan kişiler tarafından işlenen hakaret ve tehdit suçlarını incelemektedir. Bu suçlular süt içen kediler gibidir ve yakalandıktan hemen sonra af dilerler. Tüm internet aktivitelerinize istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Sanal dünya, insanların yüz yüze iletişim kuramayan, tanışamayan veya sohbet edemeyen kişilerle bağlantı kurmasını sağlar. Ayrıca, bir fikir oluşturabilirler. Gerçek hayatta birinin…

Read More

İŞ KAZASI NEDİR?

Her yıl işyeri kazalarının sayısı artıyor. 2020’nin ilk beş ayında 737 ölüm meydana geldi. Bir yılda ortalama 422.000 kişi kaza geçiriyor. İşyerinde yaralanan işçiler haklarının farkında olmalıdır. İş kazası nedir? Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, işe giderken veya işleriyle ilgili diğer faaliyetlerde bulunurken meydana gelen kazalar iş kazası teşkil eder. İşverenin iş kazalarından sorumlu tutulması gerekmez.…

Read More