GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?

Gürültü kirliliği modern dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Gürültü yapmak, bu sorunun adli boyutunu temsil eden bir suçtur. Gürültü kirliliğe dönüştüğünde bu suç işlenmiş olur. Korunan değer, bir kişinin barış hakkının ihlal edilmesi ve buna karşı korunmasıdır. Gürültü yapma suçu ile ilgili yorumlarda soru sorabilirsiniz. Gürültü nedir? Sesler yüksek, yoğun ve alışılmadık bir şekilde…

Read More

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Vaat sözleşmesi, sözleşme koşullarının yerine getirilmesi halinde tarafların taşınmaz mal için yazılı bir sözleşme talep etmelerine olanak tanıyan bir anlaşmadır. Bu sözleşmede taraflardan biri taşınmazı devredecek, diğeri de devralacaktır. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri Bu, bir satış sözleşmesinin kapanışı için bir ön sözleşmedir. Her iki taraf da sözleşmeye bağlıdır. Tüm koşullar yerine getirilirse, bir taraf diğerine…

Read More

AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Avukat, avukatlık ruhsatına sahip, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve stajını tamamlamış kişidir. Bir firma için veya bağımsız olarak çalışabilirler. Avukatlık, insanlık tarihinde yüzyıllardır var olan bir meslektir. Mesleğin kökenleri tartışmalıdır. Türkiye’de hukuk son 150-200 on yıl içinde gelişmiştir. Avukat olmak için ne yapmalıyım? Liseyi bitiren kişiler üniversite sınavına girebilirler. Sınavı geçtikten sonra öğrenciler avukatlık kariyerine…

Read More

AVUKATA SOR

Avukata Sor, müvekkillerin en sık sorduğu soruları içermektedir. Bu sayfada yanıt bulamadığınız sorularınız için avukatınızla iletişime geçebilirsiniz. İlk adımımız, ne tür bir hukuki soru sorduğunuzu belirlemek ve ardından sizi uygun bir avukata yönlendirmektir. Kapsamlı bir genel bakış istiyorsanız, bunu sizin için sağlayabiliriz. hukuki danışmanlık hizmeti hakkında daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz. Nasıl dava açabilirim? Dava…

Read More

KİRACI TAHLİYESİ

Kira sözleşmesi, kiracı (kiracı) ile kiraya veren (ev sahibi) arasındaki sözleşmedir. Her iki tarafı da borç altına sokar. Bu makalede konutlardan ve çatılı ofislerden tahliyeler hakkında konuşulacaktır. Konut, insanların yaşadığı ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı yerdir. Çatılı ofisler ise iş yapılan kiralık yerlerdir. Kiracı tahliyesi, hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınması gereken ciddi bir yasal…

Read More

TESPİT DAVASI NEDİR?

Tespit emirleri mevcut bir yasal hakkın veya ilişkinin varlığını tespit etmek için kullanılabilir. Bu işlem sadece bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bir dava açılmıştır veya açılacaktır. Dava karara bağlanmıştır. Karar kanıt niteliğindedir. Tespit kararı iki şekilde alınabilir. Tespit kararı olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu yazıda menfi tespit ile ilgili tüm sorulara…

Read More

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İlamsız icra takibinde, borçlunun kendisine tebliğ edilen ödeme emrine itiraz etmek için yedi gün süresi vardır. İtiraz zamanında yapıldığında icra takibi durdurulur. Alacaklılar itiraza karşı dava açarak takibin devamını sağlayabilirler. İcra ve İflas Kanunu’nun 68/a maddesinde sayılan belgelere sahip olan alacaklılar da itirazın kaldırılması için başvurabilir. Bu belgelere sahip olmayanlar sadece itirazın iptali için başvurabilirler.…

Read More

HAKSIZ FİİL NEDİR?

Haksız fiil, hukuka aykırı olarak bir kimsenin varlığına veya malvarlığına zarar veren eylemlerdir. Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında 49 – 76. maddeler arasında düzenlenmiştir. Haksız fiilin tekrar gündeme gelebilmesi için 4 unsurun varlığı aranmaktadır. Bunlar; hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağıdır. Haksız fiil, borç doğuran bir ilişki türüdür. Fiilin faili, kusurlu olduğu oranda…

Read More

MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

Türk Ceza Kanunu mala zarar vermeyi, başkasına ait bir malın tahrip edilmesi, yok edilmesi, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesi olarak tanımlamaktadır. Bir kişi, başkasına ait bir hayvanı öldürür, malını kullanılamaz hale getirir veya değerini azaltırsa mala zarar vermekle suçlanabilir. Mala Zarar Verme Suçlarının Koşulları Mala zarar verme suçları yasal haklarınızı korumak için tasarlanmıştır. Taşınır ya…

Read More

DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI

Birçok kişi, doktorlarının tedavilerinde bir hata yapması durumunda ne bekleyecekleri konusunda kararsızdır veya tazminat alacakları konusunda kötümserdir. Bu makale, tıbbi uygulama hatasından muzdarip olan hastaların ne yapması gerektiğini açıklayacaktır. Bu makalede ayrıca ne zaman ve nerede dava açılacağı da açıklanmaktadır. Hiç kimsenin başka bir bireyin fiziksel bütünlüğünü değiştirmesine veya kaymaya neden olabilecek davranışlarda bulunmasına izin…

Read More