SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK

Son yıllarda iş kazaları önemli ölçüde artmıştır. Çoğu insan bir iş kazası sonrasında ne ile karşılaşacağını bilmemektedir. Bu makalede, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası sonucu kalıcı iş göremezlik durumunu nasıl karşıladığı açıklanacaktır. Sürekli İş Göremezlik Yardımı Koşulları İş kazası geçiren işçiler sürekli iş göremezlik geliri alma hakkına sahiptir. Belirli koşulların yerine getirilmesi halinde, bir Kurum…

Read More

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

İşverenlerin tek taraflı ücretsiz izin hakkı işçileri zor durumda bırakmıştır. İşçiler ya 1170 Türk Liralık sefalet ücretini kabul etmek ya da kıdem tazminatlarından vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu makalede ücretsiz iznin uygulanması ve etkileri ile ilgili belirli konulara değineceğiz. Ücretsiz izin, ücretsiz iznin bir türüdür. Ödeme yapılmaması durumunda, iş sözleşmesi belirli bir süre için askıya alınır.…

Read More

TAPU İPTAL DAVASI

Tapu iptali, bir taşınmazın yanlış kaydedilmesi durumunda tapu kayıtlarının düzeltilmesi için açılan bir davadır. Miras veya sözleşme yoluyla mülkiyetin devri, tapu senetlerinin yetkili makamlara tescil edilmesini gerektirir. Devredilen tapu belgesinin tescili, belge devralanın mülk üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu gösterse bile kabul edilmeyebilir. Tapularımın iptali için nasıl dava açabilirim? Murisin gizli anlaşması miras kaçakçılığı…

Read More

GEÇİT HAKKI NEDİR?

Geçiş hakkı, kamuya açık bir karayoluna erişimi olmayan veya sadece kısmen bağlı olan bir mülk sahibine verilen bir mülkiyet hakkıdır.Roma Hukuku genellikle yasal geçiş haklarının gelişimi ile ilişkilendirilir. Roma devleti yol odaklı bir yapı oluşturmaya çalışmış, ancak artan nüfus ve karmaşık bir sosyal yapı nedeniyle yollarla bağlantısı olmayan yapılar oluşturmuştur. Taraflar komşuluk hukukunda bu durumun…

Read More

TENFİZ NE DEMEK?

Kelimenin tam anlamıyla bir cezayı infaz etmektir. Bu, yargı kararlarının uygulanması anlamına gelen hukuki bir ifadedir. Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sisteminde icra edilebilir olmasını sağlamak için resmi bir karar alınması gerekir. Türk hukuk sistemi, icrai, açıklayıcı veya kesin nitelikte olsun, yabancı mahkeme kararlarının doğrudan tenfizine izin vermemektedir. Bu durumda, yabancı bir mahkemenin icrai nitelikteki…

Read More

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İnsanlar kendilerini tanıtırken ve başkalarıyla iletişim kurarken adlarını ve soyadlarını kullanırlar. Herkes adını gururla taşımak ve söyleyebilmek ister. Ebeveynler çok az düşünerek veya ne yaptıklarının farkında olmadan isim seçebilirler. Bu durum birçok kişi için olumsuz geri bildirimlere yol açabilir ve hayatlarını zorlaştırabilir. Sahnede birçok sanatçı, gerçek adlarıyla tanınmamak için adlarını ya da soyadlarını değiştirmiştir. İsimlerin…

Read More

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

Yaralanan işçilerin iş kazası sonrasında tazminat alma hakkı en önemli haklarından biridir. İş kazası tazminatı, kaza sonucu yaralanan işçinin uğradığı zararlar ve kazanç potansiyelinin kaybı nedeniyle gelecekteki zararlar temel alınarak hesaplanır. İş kazası için tazminat talep edebilir miyim? Bir iş kazasından sonra tazminat almaya hak kazanabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekir. Kaza öncelikle bir…

Read More

HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?

Her iki taraf da geçerli sebeplerin varlığı halinde bir hizmet sözleşmesini feshedebilir. Bu bağlamda fesih, sözleşme ilişkisinin devamının fesih hakkını kullanan tarafça artık katlanılabilir olmadığı durumlarda düşünülebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafın ilişkiyi devam ettirmesini bekleyemiyorsa. Herhangi bir sözleşmenin feshi mümkündür, ancak iş sözleşmeleri sıklıkla kullanıldıkları için özellikle önemlidir. Hem işverenler hem de çalışanlar, bir…

Read More

MİRAS PAYLAŞIMI

Miras Payı, vefat eden bir kişinin geride bıraktığı mal varlığının mirasçılar arasında paylaştırılmasıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı belirlenmemişse, miras tüm yasal mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve ne kadar pay alacakları Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Mirasın yasal mirasçılara dağıtımı Yasaya göre, miras yasal mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Yasal mirasçılar aşağıdakilere…

Read More

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Ağır ekonomik koşulların ortasında, iş göremezlik yardımları için hangi koşulların geçerli olduğunu belirlemek giderek zorlaşıyor. Bir kaza ya da başka bir nedenle malul olan kişiler için iş bulmak çok zordur. İş göremezlik aylıkları, tedavisi mümkün olmayan veya kronik hastalıklar nedeniyle çalışmaya devam edemeyen personeli emekli etmek için kullanılır. İş göremezlik nedir? İş göremezlik, bir hastalık…

Read More