ORTAKLIĞIN FESHİ DAVASI

izaleyi şuyu

Ortaklar arasında taşınmaz veya taşınır malların mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık olması halinde fesih davası açılabilir. Bu durum mirasın paylaşılamaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak ortaklığın feshi davası açılabilir. Ortaklığın Feshi Davası Ortaklık feshedilir vekişisel mülkiyet tesis edilir. Karışıklığı gidermek için ortaklığın giderilmesi davası ile izale-i şuyu davasının aynı şey olduğunu belirtmek gerekir.

Kimler fesih davası açabilir ve kime karşı açabilir?

Ortaklardan her biri ortaklığı sona erdirmeyi talep edebilir. Ortaklar anlaşmaya varamazlarsa, her biri bir dava açabilir. Bir fesih davası. Ortaklığın Feshi Mülkten pay alma hakkı olan tüm ortaklara dava açılmalıdır. Eğer bir ortak ölürse, o kişinin hisseleri mirasçılarına geçecektir. Bu durumda davanın ölen ortağın mirasçılarına karşı da açılması gerekir.

Fesih veya ortaklık için hangi mahkemeye dava açabilirim?

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Bir davada yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin Kadıköy’de bulunan bir ev hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacaksa İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Fesih davasının sonucu ne olur?

Dava sırasında taraflar anlaşmaya varırsa hakim anlaşmaya göre mal paylaşımına karar verebilir. Eğer taraflar anlaşamazlarsa iki seçenek vardır. İlk olarak, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine ortaklık ayni taksim yoluyla sona erdirilebilir. Ayni taksim yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi durumunda ortaklık, ortak malların hissedarlar arasında paylarına göre bölünmesi veya paylaştırılması suretiyle sona erdirilecektir. Hakim, söz konusu mülkün yürürlükteki mevzuata göre bölünebilecek mülk kategorisine girip girmediğini belirleyecektir. Taşınmaz malın tam olarak tahsis edilebilmesi için taşınmaz malda kat mülkiyeti tesis edilmiş olması veya yapısal eksiklikler giderildikten sonra taşınmaz malda kat mülkiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Taksimde ortakların sahip olduğu paylar arasında uyumsuzluk varsa durumu eşitlemek için para eklenir.

İkinci olarak, ortaklık satış yoluyla feshedilebilir. Türlerine göre bölünme mümkün değilse veya hakim bunu uygun görmezse, satışa açık artırma ile karar verilir. Hisselerin satışı ancak tüm ortakların kabul etmesi halinde hissedarlar arasında gerçekleşebilir. Açık artırma, mahkeme tarafından atanan bir satış temsilcisi tarafından yürütülür. Yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri hissedarlar arasında orantılı olarak paylaştırılır. Satıştan elde edilen gelir de her bir hissedarın payına orantılı olarak bölünür.

Dava açılması halinde müşterek veya iştirak halinde mülkiyet sona erer. Mirasçılar anlaşamazsa ortaklık sona erer. Mülk tek bir kişiye devredilir. Herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyet yaşamamak için bu gibi durumlarda mutlaka bir avukat tarafından temsil edilmelisiniz.

Ortaklar arasında taşınmaz veya taşınır malların mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık olması halinde fesih davası açılabilir. Bu durum mirasın paylaşılamaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak ortaklığın feshi davası açılabilir. Ortaklığın Feshi Davası Ortaklık feshedilir vekişisel mülkiyet tesis edilir. Karışıklığı gidermek için ortaklığın giderilmesi davası ile izale-i şuyu davasının aynı şey olduğunu belirtmek gerekir. Kimler fesih…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *