NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

nüfus kaydı düzeltme davası

Bir çocuğun doğumu, bir aile sicilinin oluşturulmasıyla sonuçlanır. Bunlara nüfus kayıtları da denir. Aile ilişkilerinden ikamet adreslerine kadar birçok farklı türde bilgi saklanır. Dava birçok şekilde açılabilir. Bu davayı birçok nedenden dolayı açabilirsiniz: basit bir büro sorunu, dini bir değişiklik, medeni durumunuzu, cinsiyetinizi değiştirmek vb. Bu makale, nüfus kaydının nasıl düzeltileceği hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Nüfus Kayıtları: Aile Kütüklerinden Bilgiler

  • 11 haneli TC kimlik numarası
  • Cilt, aile ve birey sıra numarası.
  • Kişinin adı ve soyadı ile birlikte cinsiyeti, baba ve anne adları gereklidir. Daha önce evlendiyseniz önceki soyadlarınızı vermeniz gerekecektir.
  • Doğum tarihi, yeri ve gün, hafta veya ay olarak tam doğum tarihleri ve kayıt tarihi.
  • Boşanma, ölüm veya evlilik, babalık ve vatandaşlık kazanma veya kaybetme gibi durum değişiklikleri.
  • Din,
  • Medeni Durum
  • Konutun adresi ve fotoğrafı

Belirli durumlarda, bireyler nüfus kayıtları açabilirler. Düzeltme Nüfus kaydı (örneğin yeni doğan bebeklerin isimleri yanlış yazılmıştır. Soyadı alay konusu olmuş veya rahatsız edici.

Nüfus kayıt düzeltmeleri, nüfus müdürlükleri tarafından yapılan maddi hatalardan kaynaklanabilir. (Örneğin, Deniz adında bir bebek nüfus kütüğüne kız olarak kaydedilmiş olabilir. Diğer akrabalar da çocuk kaydı yaptırabilir. Asker kaçağı bir babanın çocuğunun doğumu babasının nüfus kütüğüne kaydedilir. Düzeltmeler Nüfus kaydı, bireylerin miras dahil birçok yasal avantajdan yararlanmasını sağlar.

Belirli bir kişiye karşı nüfus kaydının düzeltilmesi için hukuk davası açılabilir mi?

Tescil kaydının düzeltilmesini isteyen kişi de dahil olmak üzere, yasal hakkı olan herkes dava açabilir. Nüfus Müdürlüğü davalı konumundadır.

Nüfus Kayıt Düzeltme Mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir.

Nüfus kaydında yazım hatası gibi bir hata olması durumunda, Asliye Hukuk Mahkemesi (yani davalının ikamet ettiği yerin nüfus müdürlüğü yetkili ve görevli mahkemedir. Davalının ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili mahkemedir.

Türkiye’deki yabancılar nasıl kayıt yaptırıyor?

Nüfus Genel Müdürlükleri (NGM), en az altı ay süreyle ikamet izni verilen tüm yabancıları kayıt altına almaktadır. Bu müdürlükler, yabancıların tüm nüfus kayıt işlemlerini tamamlayabilecekleri yerlerdir.

Nüfus kayıt düzeltmeleri birçok şekilde olabilir.

İsim değişikliği

Soyadınızdaki harfleri değiştirebilirsiniz

Bir yaş değişikliği vakası

-Dönüşüm vakası,

Babalık Davaları

-Devamsızlık vakası

Cinsiyet değiştirme vakaları

Bu davalardan herhangi birini (babalığın reddi davası dahil) açmak istiyorsanız, yasal bir hakka ihtiyacınız vardır.

Diğer makalelerimizde isim değişikliği ve soyadı davasını ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Gaiplik davaları Ölen bir kişiden haber alamayan ancak ölümü kesin görünen mirasçılar tarafından açılır. Gaiplik kararına hak kazanabilmek için, kişinin kendileriyle son temasının en az beş yıl önce gerçekleşmiş olması gerekir.

Bir kişinin cinsiyeti yanlış kaydedilmişse veya farklı bir cinsiyet atanmışsa, bu kişinin en az 18 yaşında olması, tıbbi sertifikaya sahip olması ve evli olmaması gerekir.

Bu kuralın tek istisnası din değişikliği talebidir.

Nüfus Kaydında Yapılan Düzeltmelerin Kanıtı

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarında, davayı açan taraf her türlü delili sunabilir. Hâkimin, taraflarca sunulan delillere ek olarak, delillerin doğruluğunu da teyit etmesi gerekmektedir. Çünkü dava kamu güvenliğini ilgilendirmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi için Zamanaşımı Süresi

Nüfus kayıt davalarında zaman aşımı uygulanmaz. Dolayısıyla bu dava herhangi bir zamanda açılabilir.

Mahkeme dava hakkında karar verdikten sonra, karar temyiz edilemez. Bunun yerine kararın kesinleşmesi ve nüfus siciline kaydedilmesi gerekir. Mahkeme, kaydın tamamlanması için nüfus müdürlüğüne bir düzeltme yazısı gönderecektir.

Nüfus Kayıt Düzeltmeleri ile ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Bir çocuğun doğumu, bir aile sicilinin oluşturulmasıyla sonuçlanır. Bunlara nüfus kayıtları da denir. Aile ilişkilerinden ikamet adreslerine kadar birçok farklı türde bilgi saklanır. Dava birçok şekilde açılabilir. Bu davayı birçok nedenden dolayı açabilirsiniz: basit bir büro sorunu, dini bir değişiklik, medeni durumunuzu, cinsiyetinizi değiştirmek vb. Bu makale, nüfus kaydının nasıl düzeltileceği hakkında size bilgi vermeyi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *