Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası

muhdesatın aidiyeti

Yükümlülükler ağaçlar, evler ve barakalar gibi varlıklardır. Kamulaştırma veya mülksüzleştirme davalarında davacı, arsa üzerindeki mülkiyetin sahipliğini kanıtlamak için dava açar.

Bu ipuçlarını takip ederek riskinizi azaltın. Yıkılmış bina mülkiyeti Kimler dava açma hakkına sahiptir?

Arazinin sahibi olduğunu iddia eden kişinin tapu siciline kayıtlı tüm arazi sahiplerine karşı dava açması gerekmektedir. Takyidi kabul eden malikler, bunu kabul etmiş olanlardır, yani davacı maliktir.

Bu ipuçlarını takip ederek riskinizi azaltın.Bir gayrimenkulün mülkiyetinin tespiti için hangi mahkemeye dava açılabilir?

Asliye hukuk mahkemesi yetkili mahkemedir. Arsanın bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili mahkemedir. Örneğin Kadıköy’de bir arsa için ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Arsanın ve evin kendisine ait olduğunu düşünen biri dava açmalıdır. Arsa hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Davaya İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Dava, tapu sahibi olan ancak mülkiyeti kabul etmeyen herkese karşı açılmalıdır.

Takyidatların mülkiyetinin belirlenmesi için bir dava açılırsa ne olur?

Mahkeme, takyidattan kimin sorumlu olduğuna karar verecektir. Davanın kabul edilmesi halinde mal sahibinin hakları tapunun beyanlar hanesine kaydedilecektir. Bu hak sınırlı bir kapsama sahiptir ve sadece mal sahibi tarafından kullanılabilir. Mahkeme, takyidatın kendilerine ait olduğunu tespit ederse arazi sahiplerine tazminat veya alacak verebilir.

Takyidat Sahipliğinin Tespitine İlişkin Harçlar ve Yargılama Giderleri

Bu gibi durumlarda ücretler orantılıdır. Herhangi bir ücret alınmaz. Ücret, hem gayrimenkulün değerine hem de davacının değerin belirlenmesine katkıda bulunduğu yüzdeye dayanır. Avukatlık ücretleri, davanın kabul edilmesi halinde avukatın oranına göre belirlenir. Dava masrafları, davanın kabul edilmesi halinde tapu sahiplerinden payları oranında tahsil edilir.

Bir takyidatın sahibi, mülkiyeti tesis etmek için dava açmalıdır. Ortaklığın feshi için dava açmazlarsa arazi geliştirme haklarını kaybedebilirler. Yükümlülüğün sahibini belirlemek için dava sırasında sizi temsil etmesi için bir avukat tutarsanız haklarınız korunur.

Yükümlülükler ağaçlar, evler ve barakalar gibi varlıklardır. Kamulaştırma veya mülksüzleştirme davalarında davacı, arsa üzerindeki mülkiyetin sahipliğini kanıtlamak için dava açar. Bu ipuçlarını takip ederek riskinizi azaltın. Yıkılmış bina mülkiyeti Kimler dava açma hakkına sahiptir? Arazinin sahibi olduğunu iddia eden kişinin tapu siciline kayıtlı tüm arazi sahiplerine karşı dava açması gerekmektedir. Takyidi kabul eden malikler, bunu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *