MESLEK HASTALIĞI

Meslek Hastalığı nedir

Meslek hastalıkları, işin veya mesleğin icrasının doğrudan bir sonucu olarak gelişen hastalıklardır. Bir iş kazası tekil, farklı bir olay olarak tanımlanır. Meslek hastalığı ise zaman içinde gelişen uzun vadeli bir durumdur. Yaralanmanın ciddiyeti, hastalığın fiziksel mi yoksa zihinsel mi olduğunu belirleyecektir. Çalışanın hastalığı kalıcı ya da geçici olabilir. Sigortalı, herhangi bir duygusal sıkıntı veya kazanç kabiliyeti kaybı için tazmin edilir.

Meslek hastalığının belirti ve semptomları nelerdir?

Bu sigorta her hastalığı kapsamamaktadır. Hastalığın öncelikle sınıflandırılması gerekir. Bir meslek hastalığıdeğilse, aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekecektir.

 • Meslek hastalığına yakalanan bir kişi “işçi” olarak kabul edilir. İşçi, İş Kanunu’nda tanımlanmıştır. SGK’ya hak kazanabilmek için bir kişinin işle ilgili bir hastalıktan dolayı sigortalı olması gerekmektedir. Meslek hastalığının sigortalı olunan tarihte teşhis edilmiş olması gerekmez.
 • Hastalık iş yerinde meydana gelmiş olmalıdır. İşinizden ayrıldıktan sonra da bir meslek hastalığına yakalanabilirsiniz. Bu bir sorun değildir. Hastalık işten önce veya iş sırasında başlamış olamaz.
 • Sonuç olarak, meslek hastalıkları kademeli olarak gelişir. Aniden ortaya çıkan bir durum değildir. Beklenmedik olaylar iş kazalarına yol açabilir.
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği’nde meslek hastalıkları yer almaktadır. Listede hangi hastalığa yakalandığı belirtilmelidir. Yukarıdaki listede yer almayan herhangi bir hastalığın gerçek bir hastalık olup olmadığını Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu belirleyecektir. Bu bir koşuldur.

Meslek hastalıkları (işyeri hastalıkları) nelerdir?

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği’nde aşağıda sıralanan meslek hastalıkları teminat altına alınmıştır.

 • Baş Bozuklukları (Kafa Kemikleri ve Nöroloji ve Nöroşirurji Hastalıkları, Psikiyatri Hastalıkları ve Bozuklukları)
 • Göz, kulak veya boyun sorunları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Kusurlar omuzları, kolları, bilekleri ve parmakları etkileyebilir.
 • Omurga sorunları
 • Karın organlarının hastalıkları ve işlev bozuklukları
 • Pelvis ve alt ekstremite disfonksiyonu
 • Bu hastalıklara romatoid (otoimmün hastalık olarak da bilinir), hematolojik ve metabolik bozukluklar dahildir.
 • Cilt bozulması, yanıklar

Hastalıkların listesi alfabetiktir.

Meslek hastalıkları nasıl tespit ve tedavi edilebilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen devlet ve meslek hastaneleri, hastalığı tespit edilen işçiye sağlık kurulu raporu düzenler. SGK bu raporu ve raporun oluşturulmasında kullanılan tıbbi belgeleri inceler. Yapılan incelemede hastanın ne kadar malul olduğu ve hastalığı ortaya çıkar. İşyeri hastalıklarına karar verilir. Bu önemlidir, çünkü SGK’nın hastaya aylık gelir ödeyip ödemeyeceğini ve ayrıca tazminat davasına dayanarak ne kadar tazminat alacağını belirler. SGK Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edebilirsiniz. SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararı kesindir. İtiraz olması halinde Adli Tıp Kurumu davayı inceleyecektir.

Eğer hastalık meslek hastalığı olarak sınıflandırılmazsa, bir tespit davası açılmalıdır.

Meslek Hastalığı Tazminatı

Mesleki bir ortamda bunun zararlı bir etkisi olabilir.Hastalık tazminatıSigortacı, tedavi masraflarının yanı sıra kazançları da geri almaya çalışır. Kazanç potansiyelinin kaybı nedeniyle geleceğin ekonomik faydaları da azalacaktır. Bu durumda tazminat tutarı SGK tarafından karşılanmayan tutardır. Tutar hesaplanırken üç faktör göz önünde bulundurulur: işçinin son geliri, işçi ve işverenin kusur oranı ve engellilik dereceleri.

Çalışanlar, bir hastalık nedeniyle yaşadıkları ruhsal acı, ıstırap ve ağrıları telafi etmek için manevi tazminat alma hakkına sahiptir. Manevi tazminat hem hastalıktan muzdarip olan sigortalıya hem de aile üyelerine ödenebilir. Manevi tazminat, kişinin çektiği acının şiddeti ve miktarı gibi faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Sigortalı kişinin yaşamı boyunca kendisini maddi ve manevi olarak desteklediğini gösterebilen herkes, ölümü halinde dava açabilir.

Herhangi bir hak kaybına uğramamak için, meslek hastalığı tazminatı almak üzere dava açarken bir avukatın hem savunma hem de taleple ilgilenmesi gerekir.

Meslek hastalığı tazminatı için zamanaşımı süresi on yıldır. Meslek hastalıklarına ilişkin tazminat talepleri için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Meslek hastalıkları, işin veya mesleğin icrasının doğrudan bir sonucu olarak gelişen hastalıklardır. Bir iş kazası tekil, farklı bir olay olarak tanımlanır. Meslek hastalığı ise zaman içinde gelişen uzun vadeli bir durumdur. Yaralanmanın ciddiyeti, hastalığın fiziksel mi yoksa zihinsel mi olduğunu belirleyecektir. Çalışanın hastalığı kalıcı ya da geçici olabilir. Sigortalı, herhangi bir duygusal sıkıntı veya kazanç…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *