MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen Emeklilik

Ağır ekonomik koşulların ortasında, iş göremezlik yardımları için hangi koşulların geçerli olduğunu belirlemek giderek zorlaşıyor. Bir kaza ya da başka bir nedenle malul olan kişiler için iş bulmak çok zordur. İş göremezlik aylıkları, tedavisi mümkün olmayan veya kronik hastalıklar nedeniyle çalışmaya devam edemeyen personeli emekli etmek için kullanılır.

İş göremezlik nedir?

İş göremezlik, bir hastalık veya kazanın neden olduğu bedensel bütünlüğün yokluğu, kısıtlılığı veya eksikliğidir. Gerçekte, tıbbi olarak iş göremezlik, iş göremezlik ve iş göremezlik aynı şeydir. Yasal olarak bu iki kavram birbirinden tamamen farklıdır. Aradaki fark, iş göremezlik veya iş göremezlik nedeniyle hak edilen sosyal yardımı sağlayabilecek farklı sigorta poliçeleri veya sosyal kuruluşlardan kaynaklanmaktadır.

İş Göremezlik Parası (Incapacity Benefit) almanın koşulları nelerdir?

Sigortalı olan çalışanlar, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak duruma gelmeleri halinde emekli olma hakkına sahiptirler. Çalışanların iş göremezlik emekliliğine hak kazanabilmeleri için öncelikle belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. İş Göremezlik Emekliliği şartları aşağıdaki gibidir:

  • Çalışanın sigortası en az 10 yıllık bir süreyi kapsamalıdır.
  • Çalışanın en az 1800 gün prim maliyeti ve onarım süresi olmalıdır.
  • Sağlık kurulu, çalışanın çalışma kapasitesinde en az %60 kayıp olduğunu tespit etmiş olmalıdır. Alınması gereken rapor herhangi bir devlet hastanesinden değildir. SGK tarafından yönlendirilen bir meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır. İşçinin bu işgücü kaybı döneminden sonra işe başlamış olması gerekmektedir.

%40 Malulen Emeklilik için şartlar nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra malul olan sigortalılar sağlık kurulu raporunun %40’ın üzerinde olması ve diğer şartların da bulunması halinde emekli olabilirler. İş Göremezlik Aylığı, malulen emeklilikten farklıdır. Ancak ikisi sıklıkla karıştırılmaktadır. 40 iş göremezlik ödeneği için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

  • Malulen emeklilik, 18 yıl boyunca 4.100 sigorta günü asgari gerekliliklerini karşılamaları koşuluyla, %40 ile %49 arasında maluliyeti olanlar için geçerlidir.
  • En az 3.700 gün ile 16 yıllık sigortalılık süreniz varsa ve engellilik oranınız %50 ile %59 arasındaysa, engelli emekliliğine hak kazanırsınız.

Yeni Düzenlemelere göre İş Göremezlik Maaşı almanın koşulları nelerdir?

2013 yılında yeni mevzuat malullük yardımlarına ilişkin koşulları basitleştirmiş ve bu yardımları daha fazla kişi için daha erişilebilir hale getirmiştir. İş göremezlik aylığı başvuruları daha önce şartları yerine getiremedikleri için reddedilenlerin yeniden başvuru yapmalarına izin verildi. Kanserle ilgili pek çok vakayı içeren iş göremezlik yardımlarının koşulları da iyileştirilmiştir. Bu yazıda anlatılan tüm vakalar gerçek bilgilerdir ve yeni mevzuata göre hepsi iş göremezlik durumlarıdır.

İş Göremezlik Emeklilik Durumları Tablosu

Malulen Emeklilik Şartları

1 Ekim 2008’den sonra çalışmaya başlayan çalışanların emeklilik statüsü 12 aydan 12 aya kademeli olarak artacaktır. Tabloda, iş göremezlik-emeklilik durumunuzun yanı sıra çalışmaya başladığınız tarihi ve maaşınızı da öğrenebilirsiniz.

İş göremezlik parası ne kadar tutar?

İş göremezlik ödeneğiniz, yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz ve meslek hastalıkları hastane raporunu SGK’ya ibraz etmeniz halinde bağlanabilir. 2020 yılı itibariyle ortalama iş göremezlik ödeneği 970 TL’dir. Aylık miktarı sigortalının kim olduğuna bağlı olarak değişmektedir.

3600 gün iş göremezlik aylığının şartları nelerdir?

İş göremezlik oranı %80’in üzerinde olan sigortalılardan 1 Ekim 2008 ve öncesinde işe girmiş olanlar 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurmaları halinde iş göremezlik emeklisi kriterlerini sağlamış sayılırlar.

1800 Gün Emekli Aylığının Koşulları Nelerdir?

Bir çalışanın 1800 gün primi varsa ve 10 yıl veya daha fazla çalışmışsa, %60 veya daha yüksek bir engellilik oranıyla emekli olabilir. Yasa, çalışanın en az 1800 gün prim ödemesi gerektiğini belirtir, ancak engelli bir kişi başka birinin bakımına ihtiyaç duyuyorsa, 1800 günü ödemek zorunda kalmadan iş göremezlik ödeneği alabilir.

Devlet memurları için iş göremezlik aylığı koşulları nelerdir

Vazife malullüğü durumu, devlet memurlarının görevleri başında geçirdikleri bir kaza sonucunda çalışma yeteneklerini kaybetmeleri ve görevlerini yerine getirememeleri halinde ortaya çıkar. Bu kapsama giren kişilere vazife malullüğü aylığı bağlanacaktır. Tanımladığımız çalışanlarla aynı prim statüsü onlar için de geçerlidir.

İş Göremezlik ödeneği nedir?

Tuhaf bir iş göremezlik, herhangi bir sorumluluk iş göremezliği olmadığında ortaya çıkar. Bu durumda emekli aylığı tuhaf iş göremezlik olarak adlandırılır. En az on yıllık hizmeti olan çalışanlar tuhaf iş göremezlik aylığı almaya hak kazanırlar. Bu, nominal ve fiili hizmet sürelerinin toplanması ve yükümlülükten kurtulma anındaki maaş veya ücretin çıkarılmasıyla hesaplanır.

İş Göremezlik ödeneği nasıl belirlenir?

Bir iş kazası geçiren çalışanlar iki ek yol izleyebilirler. Birincisi, çalışan dava açmadan önce tüm yetkili adımları takip etmelidir. İş yerinde yaralanan bir çalışan, yetkili SGK kaza servisi ile iletişime geçerek bunun bir iş kazası olduğunu ve gelir kaybına uğradığını talep etmelidir.

Başvurunun SGK tarafından alınmasının ardından, kazanın parçalı kaza olup olmadığını belirlemek üzere bir komisyon oluşturulur. Kazanın parçalı kaza olduğu tespit edilirse, çalışan yine de sağlık raporu için yakındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanı sağlık kurulu muayeneleri sırasında zorluk çıkarmaya yetkili hastanelerden birine sevk ettikten sonra çalışan sağlık raporu alacaktır. SGK, çalışanın dosyasını en yakın SGK Bölge Sağlık Kuruluna gönderir. Kaza sonrası çalışanın gelir-yetersizlik oranı hesaplanır.

İlk olarak, karar ilgili kişiye bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Sağlık Kurulu (veya itiraz halinde Sosyal Sigorta Kapsamı Üst Sağlık Kurulu) çalışanın sürekli iş göremezlik oranının en az %10 olduğunu tespit ederse, çalışan emekli aylığına hak kazanabilir. Çalışan, lisanslı sağlık kurulunun gelir kaybı olmadığına karar vermesi halinde bu karara itiraz edebilir. İtiraz reddedilirse, çalışanın hem SGK’ya hem de işverene karşı iş göremezliğinin tespiti için dava açması gerekecektir.

İş Göremezlik Raporunu nereden temin edebilirsiniz?

İş göremezlik muayeneleri Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversitelere ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hastaneler tarafından yapılır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış devlet hastaneleri, sigortalının ikamet ettiği ilde bu hastanelerin bulunmaması halinde iş göremezlik değerlendirmesine itiraz edebilir. Hastanın yoğun bakım ünitesinden naklinin hayati tehlike arz etmesi durumunda hastanın bulunduğu hastane de ruhsat alabilir.

Sağlık Kurulu Raporu için prosedür aralığı nedir

Yasa uyarınca, bir çalışan, kurulun seçiminin kendisine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sosyal sigorta kapsamına alınmak için Yüksek Sağlık Kuruluna başvurabilir.

Yüksek Sağlık Şurası kararı SGK’yı bağlar mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanın itirazı üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen kararlarla bağlıdır.

İş Göremezlik Ödeneğimin miktarı artacaksa ne yapmalıyım?

İş göremezlik ücretlerindeki artışın yeni bir olgu olduğu genel kabul görmektedir. İş göremezlik ücretindeki bu artışa SGK’ya yeni bir şikâyet başvurusunda bulunarak itiraz edilebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.03.2008 tarih ve 2008/245 E. sayılı kararında bu duruma değinmiştir. “iş göremezlikle ilgili her yeni gelişme yepyeni bir olgudur”.

Ağır ekonomik koşulların ortasında, iş göremezlik yardımları için hangi koşulların geçerli olduğunu belirlemek giderek zorlaşıyor. Bir kaza ya da başka bir nedenle malul olan kişiler için iş bulmak çok zordur. İş göremezlik aylıkları, tedavisi mümkün olmayan veya kronik hastalıklar nedeniyle çalışmaya devam edemeyen personeli emekli etmek için kullanılır. İş göremezlik nedir? İş göremezlik, bir hastalık…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *