MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

mala zarar verme cezası

Türk Ceza Kanunu mala zarar vermeyi, başkasına ait bir malın tahrip edilmesi, yok edilmesi, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesi olarak tanımlamaktadır. Bir kişi, başkasına ait bir hayvanı öldürür, malını kullanılamaz hale getirir veya değerini azaltırsa mala zarar vermekle suçlanabilir.

Mala Zarar Verme Suçlarının Koşulları

Mala zarar verme suçları yasal haklarınızı korumak için tasarlanmıştır. Taşınır ya da taşınmaz mallar suça konu olabilir. Mağdurun cep telefonu, arabası veya mahsulü bu suça dahil olabilir. Bu suç, mağdurun arabası, tarla ürünü veya telefon kulaklığı gibi diğer ürünlere verilen zararı da içerir.

Bir suçun işlenmesi için mülke verilen zararın kasıtlı olarak yapılması gerekir. Zarar ihmalden kaynaklanıyorsa, suç olarak kabul edilmez. Fiil isteyerek ve bilerek işlenmiş olmalıdır. Zarar verilen malın başkasına ait olması veya bir hayvan olması gerekir. Zarar veren kişinin mülkiyetinde olan mallar suç olarak kabul edilmeyecektir.

Suçu işlemek için isteğe bağlı eylemler kullanılmıştır. Bu, birden fazla seçeneğin görüntülendiği anlamına gelir. Eylemlerden birini bile işlemek yasa dışıdır.

Mala Zarar Verme Suçu Nasıl İşlenir?

Kanunda mala zarar verme suçunun çeşitli şekillerde işlenebileceği belirtilmiştir. Tanıma göre mala zarar verme suçu işlenebilir.

 • Yıkım
 • Yok etmek
 • Yok etmek
 • Bozmak
 • Mevcut değil
 • Kirlilik
 • Evcil bir hayvan, ona zarar verme eylemiyle öldürülür veya yaralanır.

Mülke verilen basit zararın cezası

Mağdurun şikayeti üzerine, basit bir şekilde mala zarar verme suçunu işleyen bir fail, 4 aydan üç yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılacaktır. Hırsızlık suçunun işlenmesi halinde de fail cezalandırılacaktır.

Mala zarar verme: Koşullar, ceza

 • Kamu kurum veya kuruluşlarına ait olan ve kamunun kullanımına tahsis edilen mülkler.
 • Doğal afetler: Rezerv amaçlı mülkler
 • Devlet Ormanı tanımı, ne kadar çok yetiştirilmiş olursa olsun, herhangi bir asma veya ağacı içermez.
 • Lokavt veya grev sırasında kullanılmak üzere çalışanlara, işverenlere, sendikalarına veya Konfederasyonlara ait olan veya bunlara tahsis edilen ekipman ve mülkler
 • Kamu sektörünün siyasi örgütlerin, meslek gruplarının ve üst kurumların mülklerine ve binalarına sahip olmasına ve bunları kullanmasına izin verilmektedir.
 • Kamu görevlisi makamını kaybetmiş olsa bile, resmi bir kurumun malına zarar vermekle suçlanabilir.

Bu durumda en fazla 4 yıl hapis cezası verilebilir.

Mala Zarar Verme: Suç ve Unsurları

Patlayıcı veya yanıcı kimyasallar kullanarak mülke zarar verirseniz veya kendinizi daha ciddi sonuçlara maruz bırakırsanız ceza bir kat artar. İletişim, ulaşım veya kamu hizmetleri gibi hizmetleri aksatırsanız ceza artar.

Cezai Suç Olarak Mala Zarar Vererek Hırsızlık

Aynı suç işlenmiştir ve aynı hukuki değere sahiptir. Eğer iki suç aynı mülke karşı işlenmişse, fail hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalır. Fail yalnızca her iki suçun da aynı mülke karşı işlenmesi halinde kovuşturmaya uğrayacaktır.

Mülke verilen zarar, indirimli cezaya ve kişisel cezasızlığa tabidir.

Bazı durumlarda, mülke zarar verme suçunun cezası yarıya indirilebilir. Mülke zarar verme suçunun cezası bazı durumlarda azaltılabilir.

Fail, eşlere, ebeveynlere, çocuklara, evlat edinilenlere veya akrabalara karşı işlenen suçlardan dolayı cezalandırılmayacaktır.

Uzlaşma ve etkin pişmanlık. Mala Zarar Verme ve Para Cezası Suçlarında Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi.

Mala zarar verme temel suçunu çözmenin tek yolu uzlaşmadır. Öncelik uzlaşmaktır. Kovuşturma başlamadan önce fail pişmanlığını ifade ederse ceza üçte ikiye kadar indirilebilir.

Suçluya iki yıldan daha az bir ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olabilir. Bir suçun sınırları dahilinde adli para cezası verilebilir. Bu durumda başka bir ceza söz konusu değildir.

Maddi Hasar Suçları: Nasıl Şikayetçi Olunur & Zamanaşımı

Mala zarar vermenin en temel şeklini kovuşturmak için şikayette bulunmak gerekir. Hem suçun faili hem de mağdur, hasarın meydana geldiği tarihten itibaren altı (altı ay) içinde resmi bir rapor sunabilir. Mala zarar verme suçu sekiz (8) yıllık zamanaşımı süresine sahiptir.

Mala Zarar Verme Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır.” 254. Madde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 35.3. Maddesi ile değiştirilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, sanığın başka bir katılan X’in malına zarar verme suçunu işlemesi nedeniyle uzlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesi gerektiğinden bahisle sanık lehine kanun yararına bozma istemine dayanan tebliğnamesinin dosya içeriğine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanık 35 lehine kanun yararına bozma istemine ilişkin tebliğnamesinin onanmasına karar verilmiştir. 5271. Yargıtay 13. Ceza Dairesi (2020/10563 E. – 2020/11582 k.)

Mala zarar verme son derece yaygın bir suçtur. Bir davada hak kaybına uğramamak için bu alanda deneyimi olan bir avukata danışmak en iyisidir.

Türk Ceza Kanunu mala zarar vermeyi, başkasına ait bir malın tahrip edilmesi, yok edilmesi, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesi olarak tanımlamaktadır. Bir kişi, başkasına ait bir hayvanı öldürür, malını kullanılamaz hale getirir veya değerini azaltırsa mala zarar vermekle suçlanabilir. Mala Zarar Verme Suçlarının Koşulları Mala zarar verme suçları yasal haklarınızı korumak için tasarlanmıştır. Taşınır ya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *