MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?

Tüketici hakları, tüketici odaklı bir dünyada, adil bir anlaşma hakkı yaşamın temel bir parçasıdır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicileri korumaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüktedir.

Bu makalede tüketici hakları, ayıplı ürünler ve Tüketici Hakem Heyeti hakkında kısa bir genel bakış sunulacaktır. Ayrıca bu hakem heyetine nasıl başvurulacağına ilişkin sıkça sorulan sorulara da değineceğiz.

Ürün iadeleri ile ilgili tüketici hakları nelerdir?

Bir mağazadan bir şey satın aldınız, ancak size uygun değil. Bu yüzden iade etmek istiyorsunuz. Yasa, tüketicilerin mağazalardaki ürünleri mükemmel durumda olmaları halinde değiştirmelerini veya iade etmelerini yasaklamaktadır. Tüketiciyi Koruma Yasasının temel amacı tüketicileri tazmin etmektir. Tek koşul, satın alınan hizmet veya üründe gerçek bir kusur olması gerektiğidir. Bu hak, yalnızca mağaza veya satıcı size hizmeti veya ürünü iade edebileceğiniz konusunda güvence verdiyse kullanılabilir.

Cayma hakkı nedir?

Tüketiciler, herhangi bir kusur olmasa bile belirli satın alma türlerini iptal etme hakkına sahiptir. Mesafeli alışveriş, taksitli ve kapıdan satışlar giderek daha popüler hale gelmektedir. Ürün ayıplı olmasa bile tüketici cayma hakkına sahiptir. Telefon, internet veya telefon gibi güncel araçları kullanarak yapılan mesafeli alışverişler 14 gün içinde cayma hakkı tanır. Satın aldığınız ürünün bedelini taksitle ödediyseniz sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Tüketici, sözleşmeden cayma niyetini satıcıya yazılı olarak bildirmelidir. Satıcının 14 gün içinde bildirimin alındığını kabul etmesi ve ürün bedelini kesinti yapmadan iade etmesi gerekmektedir. İnternet kullanıcılarının iade ve değişimin mümkün olmadığını iddia etmelerine izin verilmez. Bu kural mutlak değildir. Açıldığında bozulacak veya raf ömrü sınırlı olan ürünlerin iadesi mümkün değildir. Üründe bir kusur olması halinde haklarınız korunur, ancak açıklama yapılmaksızın cayma hakkı geçerli olmaz. Cayma hakkınız sadece online alışverişler için geçerlidir. Bir kıyafet satın aldıysanız ve denediyseniz, iade edebilirsiniz. Ürünü tatilde veya uzun bir süre boyunca giyerseniz cayma hakkınızı kaybedersiniz.

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı mallar sözleşmeye uymayan, standartlara uygun olmayan veya istenen niteliklere sahip olmayan mallar mıdır? Bir reklamda, ambalajda veya satıcı tarafından tarif edilen ürün veya hizmeti alma hakkına sahipsiniz. Mal veya hizmetiniz satıcı tarafından sağlanan özelliklere uymuyorsa bir kusur söz konusu olacaktır. Satıcı, müşteriye sözleşmede belirtilen özelliklere uygun mal ve hizmet teslim etmekle yükümlüdür. Ayıplı mallar, beklendiği gibi performans göstermeyen veya maddi ya da ekonomik kusurlar içeren mallardır. Ayıplı mallar hakkındaki konumuzu ziyaret ederek ayıplı ürünler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürünün ayıplı çıkması durumunda müşteri olarak haklarım nelerdir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi malın ayıplı olması durumunda tüketicilere seçimlik haklar tanımaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi seçimlik tüketici haklarını düzenlemektedir. Seçimlik tüketici hakları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu haklar seçimlik haklardır.

  • Sözleşmenin yanı sıra ürünü de iade etme.
  • Bir ürünün fiyatının değer kaybıyla orantılı olarak düşürülmesini talep etme hakkı.
  • Bu hak, aşırı bir maliyet olmadığı sürece ürünün ücretsiz olarak onarılmasına izin verir.
  • Satılan bir ürünün, opsiyon tarafından belirlenen sınırlar dahilinde benzer bir ürünle değiştirilmesini talep etme hakkı

Alıcı bu haklardan herhangi birini kullanmayı seçerse, satıcının talebe uyma yükümlülüğü vardır.

Satıcının sorumluluğu nedir?

Satın aldığınız bir üründe veya bir hizmette bir kusur tespit ederseniz, belirli koşullar yerine getirilmişse satıcı bundan sorumlu olabilir. Kusur, mal veya hizmetin değerini düşürmelidir. Bu kusur aynı zamanda tüketici malları teslim aldığında da mevcut olmalı, müşteri bunu bilmemeli ve belirli bir zaman dilimi içinde bir talepte bulunulmalıdır. Bu gibi durumlarda, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin sorumluluk incelenecektir. Ayıp tüketici tarafından zaten biliniyorsa, ayıp sözlü olarak, ambalaj üzerinde veya satış belgesinde bildirilebilir. Satıcı bu durumda sorumlu değildir. Tüketici, ayıbın farkında olsa bile satışa onay verebilir.

Tüketici tazminat talep edebilir mi?

Tüketici bundan zarar görürse Borçlar Kanunu uyarınca tazminat hakkına sahiptir. Genel hükümlere göre tazminat isteniyorsa, satıcının kusurunu ispat etmesi gerekir. Belirli durumlarda satıcı tazminat ödemek zorundadır.

Seçimlik haklar ne kadar süreyle geçerlidir?

Tüketici, doğrudan üretici, satıcı veya ithalatçıya başvurarak malın tamir edilmesini veya benzer bir mal ile değiştirilmesini talep edebilir. Tüketici, talebini tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmek zorundadır. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmalar için farklılık göstermektedir. Süre artık otuz gün yerine altmış gündür. Diğer seçimlik hakların seçiminde, derhal iade son derece önemlidir.

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ayıplı mallar için zaman aşımı süresi iki yıldır. Zaman aşımı süresi ürün teslim edildiğinde başlar. Ayıbın hile, ağır ihmal veya aldatma ile gizlenmiş olması halinde bu süre uygulanmaz.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciye yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuştur. Türkiye’de 1995 yılından bu yana 16.000.000’dan fazla uyuşmazlık çözüme kavuşturulmuştur.

Tüketici Hakem Heyeti’nden (THH) talep edebileceğim azami tutar nedir?

Tüketici Hakem Heyeti 66.000 liraya kadar olan başvuruları kabul edecektir. İkamet ettiğiniz yere veya işlemin yapıldığı yere bağlı olarak İl Tüketici Hakem Heyetine veya İlçe Tüketici Hakem Heyetine de başvurabilirsiniz.

Bu durumda, uyuşmazlık 66.000 TL’yi aşıyorsa, tüketici tahkime başvuramaz. Madde 73/A’ya göre ilk adım tüketici mahkemesine veya arabuluculuğa başvurmaktır. Eğer tüketici mahkemesi bulamazsanız, ilk aşamada hukuk mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvurabilirim?

Tüketici hakları ile ilgili şikayette bulunmak için tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-devlet (TÜBİS) üzerinden başvurabilirsiniz. Tüketici hakları ile ilgili bir şikâyette bulunmak istiyorsanız, yazılı olarak veya bir avukat aracılığıyla başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı web sitesinde bir başvuru formu doldurabilir ve gönderebilirsiniz. Davanızı kazanmak için tüm delilleri muhafaza etmelisiniz.

TÜBİS ve e-Devlet üzerinden başvuru yaparken başvurunuzun eksiksiz doldurulduğundan, tüm belge ve bilgilerin yüklendiğinden emin olunuz.

Hangi Tüketici Hakem Heyetine başvurmam gerekiyor?

Tüketiciler, bulundukları ilçedeki veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirler. Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde Bakanlık hakem heyeti kurma yetkisine sahiptir.

Tüketici hakem heyeti taleplerinin incelenme süreci nasıldır?

Dosya incelenir. Heyetin tarafları, hatta bazı durumlarda bilirkişiyi de dinlemesi gerekebilir. Heyet, taraflardan ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü belge ve bilgiyi isteme hakkına sahiptir. Talebi alan kişinin cevap vermek için en fazla 30 gün süresi olacaktır.

Tüketici Hakem Heyetlerinin nihai karar vermesi ne kadar sürer?

Başvuru, ne zaman yapıldığına bakılmaksızın altı ay içinde incelenecek ve karara bağlanacaktır. Bu süre, aciliyet ve talebinizin niteliğine bağlı olarak 3 aya kadar artırılabilir. Haklarınızı savunmak için tüketici hakem heyetini kullanmak istiyorsanız, dokuz ay içinde karar vermeli ve konuyu tartışmalısınız. Tüketici hakem heyeti, taraflarca varılan her türlü uzlaşmadan haberdar edilmelidir.

Tüm taraflar Panel’in kararlarıyla bağlıdır. Karara da uyulmalıdır. Karara uyulmaması halinde icra dairesinden karara uyulmasını isteyebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti kararlarına nasıl itiraz edebilirim?

Tüketiciler karara 15 gün içinde itiraz edebilirler. Tüketiciler herhangi bir tüketici mahkemesine veya hakem heyetine itiraz edebilirler. Tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ilk derece hukuk mahkemesine başvurulur.

Tüketici Hakları Şikayet Telefonu nedir?

Alo 175 tüketicilere sorunları hakkında bilgi verir.

Bu yazımızda tüm tüketici haklarını sıraladık ve tüketicilerin bu hakları nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi verdik.

Tüketici hakları, tüketici odaklı bir dünyada, adil bir anlaşma hakkı yaşamın temel bir parçasıdır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicileri korumaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüktedir. Bu makalede tüketici hakları, ayıplı ürünler ve Tüketici Hakem Heyeti hakkında kısa bir genel bakış sunulacaktır. Ayrıca bu hakem heyetine nasıl başvurulacağına ilişkin sıkça sorulan sorulara…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *