ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma cezası

Özgürlükten yoksun bırakma veya mahrumiyet, özgürlüğü kısıtlayanlara verilen cezadır. Türk Ceza Kanunu Madde 109. Hürriyete Karşı Suçlar 109. maddede tanımlanmıştır.

Ceza Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma

Bu yasa, kişisel özgürlük hakkına müdahalenin suç olduğunu kabul etmektedir.

 • Bu suç isteğe bağlıdır. Bu suç, bir kişinin belirli bir yere girmesinin veya orada kalmasının engellenmesi halinde işlenir.
 • Suç işleyen herkes fail olabilir.
 • Hareket etme kabiliyetine sahip herkes mağdur olabilir.
 • Kasıtlı suç işlemek mümkündür.
 • Engelleme için zaman sınırlaması yoktur. Engelleme çok uzun bir süre devam etmelidir.

Özgürlükten Yoksun Bırakma Cezası

 • Bir başkasını hukuka aykırı olarak belirli bir yere gitmeye veya belirli bir yerde kalmaya zorlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bir suçun işlenmesi için veya işlenmesi sırasında cebir, tehdit veya hile kullanan kişi, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Suçların birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla, kamu görevini yapan kişi tarafından ve bu görevin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, kişinin çocuğuna, üstsoy veya altsoyuna ya da eşine karşı işlenmesi halinde, yukarıdaki cezalar 1 ile çarpılır.
 • Ekonomik değerde önemli bir kayıp meydana gelmesi halinde hapis cezasına bin güne kadar adli para cezası eklenebilir.
 • Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde cezalar iki katına çıkarılır.
 • Ağırlaştırılmış hallerin söz konusu olması durumunda hapis cezaları artırılır. Kasten yaralama suçu – bu suçun işlenmesi veya işlenmek istenmesi.

Başka bir kişiyi tehdit eden bir suçlu da cezalandırılır.

Özgürlükten Yoksun Bırakma Suçlarında Şikayet, Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme

Suç ihbar edilemez. Bir savcı re’sen veya şikayet üzerine soruşturma başlatabilir. Temel suçlar için zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Nitelikli suçlar için zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süreler içinde mağdur şikayette bulunabilir.

Uzlaşma süreci yoksun bırakma suçunu kapsamamaktadır. Bu suça asliye ceza mahkemesi tarafından bakılır.

Etkin Pişmanlık Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve adli para cezasına çevrilmesi

Cezanın azaltılması için failin mağduru zarar görmeden güvenli bir yerde bırakması gerekir. Etkin pişmanlık halinde faile verilen ceza üçte iki oranında indirilir.

Cezanın iki yıldan az olması halinde hükmün daha sonra açıklanmasına karar verilebilir. Cezanın 2 yıldan az olması halinde karar daha sonra açıklanabilir. Eğer bu suçla suçlanıyorsanız, sizi bu konuda tecrübeli bir avukatın temsil etmesi sizin yararınıza olacaktır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

“Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün… temyiz incelemesine ilişkin olarak
Olay ve kabule göre, sanıklardan … yol kenarında kamp ateşi yakmış ve alkol almıştır. Mağdur …, …’dan …’ya doğru giderken sanık tarafından durdurulmuş ve kendisine sorular sorulmuştur. Mağdur …, …’dan …’ya doğru giderken, yol kenarında ateş yakıp alkol aldıktan sonra sanıklardan … tarafından durdurulmuş ve sorgulanmıştır. Olay gecesi saat 23:00 civarında. Sanıklardan birinin kendisini durdurduğunu ve yol kenarında ateş yakıp içki içtiğini iddia etmiştir. Bu sanık ile mağdur arasında birkaç ay öncesine dayanan eski bir husumet vardı. Bu nedenle, “Benim mahalleme giremezsin. Defol git buradan” dedikten sonra arabasından inerek köydeki insanları tekmelemeye başlamıştır.
1412 sayılı CMUK’un 8/1. maddesi uyarınca hükmün bu nedenlerle ve kanuna aykırı olması halinde CMUK’un 321. maddesi gereğince bozulmasına “Hükmün 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/3407E.

Özgürlükten yoksun bırakma veya mahrumiyet, özgürlüğü kısıtlayanlara verilen cezadır. Türk Ceza Kanunu Madde 109. Hürriyete Karşı Suçlar 109. maddede tanımlanmıştır. Ceza Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma Bu yasa, kişisel özgürlük hakkına müdahalenin suç olduğunu kabul etmektedir. Bu suç isteğe bağlıdır. Bu suç, bir kişinin belirli bir yere girmesinin veya orada kalmasının engellenmesi halinde işlenir. Suç işleyen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *