KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

kira sözleşmesi örneği

Birçok kişi bir kira anlaşması örneği talep etmiştir. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Herkes hayatının er ya da geç bir döneminde bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Hem kiralayan hem de kiracı konumunda olmuşlardır. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanıyor? Bu makalede, bu soruyu ve ilgili birçok soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Hatta sadece alabileceğiniz ve otomobillerinizde kullanabileceğiniz bir kira sözleşmesi örneği de sunacağız. Tam bir kira sözleşmesi oluşturmak ve işlemlerinizi mutlak en iyi şekilde savunmak istiyorsanız, yalnızca eğitimli bir gayrimenkul avukatının yardımını aramanızı öneririz.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Sözleşmenin tarafları kiracı ve mal sahibidir. Bu sözleşme ile kiracı, karşı tarafa belirli bir gayrimenkulden yararlanma ve gelir elde etme yetkisi verir. Buna karşılık, kiracı kararlaştırılan değeri ödemeyi taahhüt eder. Normal hayatta bu sözleşme kira sözleşmesi olarak bilinir. Bu sözleşme belirli bir zaman dilimi için veya belirsiz bir zaman dilimi için olabilir.

Maket Kira Sözleşmesinde Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kırtasiyelerde sunulan manken kira sözleşmesi esas olarak yönetmelik maddelerinin tekrarından ibarettir. Zaten yönetmelikte yer alan maddelerin kira sözleşmesinde tekrarlanması kimseye bir fayda sağlamaz. Kira sözleşmesindeki temel unsur, tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin açıkça belirlenmesi ve uyulmaması halinde caydırıcı hükümler içermesidir.

Kira Sözleşmesini Doldurmak İçin En İyi Çözüm Nedir?

Kira sözleşmesini doldurmanın en basit yollarından biri, kiralanan mülkün muhtemelen hangi amaçla kullanılacağına bağlıdır.

1) Bir İşyeri Kira Sözleşmesini Bir Araya Getirin?

Örnek bir işyeri kira sözleşmesi hazırlarken düşünülmesi gereken bileşenleri kontrol edeceğiz:

 • Kiralamanın ne zaman ödeneceği sorusunun gündeme getirilmesi gerekiyor.
 • İşyerinin kira bedelinin ne kadar olduğunu anlamak çok önemlidir.
 • Kiralanan yerin metrekare bazında ne kadar alana sahip olduğunu belirtmek yararlı olacaktır.
 • İşyeri kirasının bir para kuruluşu veya PTT aracılığıyla yatırılması gerekip gerekmediği, kiranın muhtemelen yatırılacağı hesap bilgilerinin dahil edilmesi gerekir.
 • Hangi sosyal grubun vergileri, harçları ve taşınmaz mülkle ilişkili tamamen farklı fonları ödediğini araştırmak yararlıdır.
 • Varsa, fesih koşulları ve cezai şartın sözleşmeye yakından dahil edilmesi gerekir.
 • Alt kiralama durumunda, kiraya veren bundan yana olmayacaksa, bunu sözleşmeye dahil etmek iyi olabilir.
 • Kefil ve garantör bilgilerinin sözleşmeye eklenmesi gerekir.
 • Kural olarak, kira sözleşmeleri genellikle yazılması gereken bir konu değildir, ancak bir işyeri için olsun ya da olmasın yazılı bir tür önemlidir.

2) Ev Kiralama Anlaşmasını Bir Araya Getirmek İçin En İyi Çözüm Nedir?

Bir ev kiralama anlaşmasına dahil edilmesi gereken bileşenler aşağıdaki gibidir;

 • Kiralanan mülkün yerleşim yeri ve türü; kiraya veren ve kiracının isimleri ve kimlik numaraları hatasız olarak yazılmalıdır. Başka bir durumda; saf benzin, su, elektrik enerjisi ve diğerleri. Bir abonelik açarken sorun yaşamanız gerekir.
 • Sözleşmeyi imzalayan kiracı, herhangi bir mağduriyetten uzak durmak için karşı tarafın hak sahibi olduğundan emin olmalıdır.
 • Kiralamanın hangi sürelerde ve ne şekilde ödeneceğini belirtmek faydalı olacaktır.
 • Sözleşmede yıllık kiralama geliştirme değerinin belirlenmesi, sonunda ortaya çıkabilecek olaylar arasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda çok önemlidir. Kiralama iyileştirme değeri TÜFE’yi aşmamalıdır. Başka herhangi bir durumda, sözleşme hükmü muhtemelen geçersiz olacak ve kiralama iyileştirme değerine öncelikle TÜFE’ye göre karar verilecektir.
 • Depozito ile ilgili ayrıntıları açıklığa kavuşturmak faydalı olacaktır.
 • Ev mobilyalı olarak kiralanacaksa, demirbaşların sözleşmede belirtilmesi büyük olasılıkla iyi olabilir.
 • Bunun yanı sıra, karşılıklı çıkarlarını korumak amacıyla, taraflar üzerinde mutabık kaldıkları belirli hükümleri sözleşmeye dahil edebilirler.
 • Anlaşmanın etkili olmasını sağlamak için, olayların kabul olarak nemli imzalarına sahip olmak isteyebilir.
 • Ayrıca, kiracının evi kendi özel tarzına uyacak şekilde tasarlamak ve onarım ve değişiklikler yapmak isteyebileceğini de belirtmek gerekir. Yapılabilecek tadilat ve değişikliklerin sınırlarının bir sözleşme maddesi ile çizilmesi, taraflar arasında sonradan ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçecektir.

Bir kira anlaşması hangi durumlarda geçersizdir?

Sözleşme, olayların kendileri veya avukatları tarafından imzalanmalıdır. Kiraya veren gerçekten gerçek mal sahibi olmalı ve kiracı gerçekten gerçek mülkü kullanacak kişi olmalıdır. Başka herhangi bir durumda, sözleşme muhtemelen geçersiz olacaktır. Her şeye rağmen, yetkili uzmana enerji vererek durumlar gerçekleştirilebilir. Bu durumda, muhtemelen geçersizlik olmayacaktır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ne Olur?

bir yıllık bir kira sözleşmesine girdiğinizde ve bu süre sona erdiğinde, sözleşmenin sona erdiğini düşünmemelisiniz. Sözleşmenin sona erdiğinden emin olmanın bir yolu olarak, önceden bir fesih keşfi yapılmalıdır. Kiraya veren tarafından bir keşif veya tahliye talebi yapılana kadar sözleşme sona ermeyecektir. Ayrıca, kiraya verenin kolay bir fesih kullanarak sözleşmeyi feshedemeyeceğini de belirtmek gerekir. Yalnızca kiracı, fesih bildiriminde bulunarak ve asla kolay bir çıkış kullanmayarak anlaşmayı feshetme olasılığına sahiptir.

Bir yıllık sürenin sonunda herhangi bir fesih bildirimi yapılmazsa, sözleşme muhtemelen aynı koşullar altında 12 ay daha uzatılacaktır. Bu aşamada, belirli süreli bir kira sözleşmesinin belirsiz bir süreye dönüştürülmesinden bahsedeceğiz.

Kiracı Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Evden Çıkabilir mi?

Kiracı, sözleşmede öngörülen süreden önce evden çıkabilir. Bununla birlikte, gerçek mülkün bir kez daha kiralanabileceği günlük aralık için ekstra kira ödemek zorundadır. Yasa koyucu bu dönem için belirli bir aralık belirtmemiştir. Kiralanan mülkün yeniden kiralanabileceği uygulanabilir bir aralık olduğu düşünülmektedir. Bu süre, sözleşmedeki bilgilere göre de belirlenebilir. Sözleşmeye dahil edilmemiş olsa bile, taraflar daha sonra bu konuda anlaşabilirler. Bu iki koşuldan hiçbiri söz konusu değilse, mahkeme salonuna başvurmak gerekebilir ve bu sürenin boyutu gerçekleştirilen bir seçimle belirlenebilir.

Kararlaştırılan geçerli aralık boyunca kiracının yeni bir kiracı modeli bulması ve sorumluluğun ortadan kalkması olasıdır. Böyle bir durumda veya belirtilen aralığın sona ermesiyle, kiracının yükümlülüğü bile sona erebilir. Sözleşmede, erken tahliye durumunda, kalan tüm aylar için kira bedelinin ödeneceğini belirtmek yasa dışıdır. Bu sözleşme metni, yönetmeliğe aykırı olduğu için muhtemelen geçersiz olacaktır.

Kiracı Sözleşme Kullanılmadan Tahliye Edilebilir mi?

Sözleşmenin yazılı şekle tabi olmayacağından bahsetmiştik. yazılı sözleşme diye bir şey yoksa ne olacak? Kiraya veren kiracıyı istediği gibi tahliye edebilecek mi? Yazılı bir anlaşmanın olmaması, kiracının tamamen korumasız olduğu anlamına gelmez. Yasalarımız sözleşmeyi feshetme hakkını yalnızca kiracıya tanımaktadır. Kiraya veren kiracıyı tahliye etmek isterse her halükarda tahliye davası açmalıdır. Kiracı seçim sonucu da evden tahliye edilebilir. Bu konuda detaylı bilgi için kiracı tahliyesi başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Eğer eviniz kiracı tarafından değil de hiçbir hakkı olmayan bir başkası tarafından işgal ediliyorsa, ecrimisil ile ilgili yazımızı değerlendirmenizi öneririz.

Mal sahibi kiracıyı ne kadar sürede tahliye etmelidir?

Kiracının tahliye süresi, kira sözleşmesinin fesih gerekçelerine, kiracının itirazlarına ve ispatına, mahkemelerin ve icra dairelerinin iş yüküne göre değişmektedir. Bununla birlikte, tahliye işlemlerinin genel olarak 1 12 ay içinde tamamlanması gerektiği söylenebilir.

Ev Sahibi Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Kiracıyı Tahliye Edebilir mi?

Mal sahibinin doğrudan bir keşif ile sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur. Her halükarda bir tahliye davası açılması gerekir. Sözleşme süresinin bitip bitmemesi burada tamamen hayati değildir. Önemli olan, tahliye kararının verilebilmesi için yönetmelikte öngörülen şartların gerçekleşmiş olmasıdır. Bu koşulların yaygınlığı iki türlü olabilir. Kiraya verenden kaynaklanan koşulların yanı sıra kiracıdan kaynaklanan koşullar da olabilir.

A) Kiraya verenden kaynaklanan durumlar:

 1. Zorunluluk Nedeniyle: Kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, ortağı, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut gereksinimi nedeniyle kullanmak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda kira sözleşmesi, mal sahibi tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılarak feshedilebilir. Bu nedenle, tahliye durumunda, söz konusu taşınmaz 3 yıl süreyle ve haklı bir sebep olmaksızın son kiracı dışında kimseye kiralanamaz.
 2. Yeniden İnşa ve Yeniden Yapılandırma Nedeniyle: Esaslı bir tadilat ve benzeri durumların söz konusu olması ve bu aşamada konuttan kazanç elde edilmesinin mümkün olmaması halinde; kira sözleşmesi, mal sahibi tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak dava ile feshedilebilir. Gerekli tadilat, tamirat vb. girişimler mahkemeye sunulacak ve inceleme sonucunda oluşturulacak görüş doğrultusunda tahliye kararı verilecektir. Kiracı, gerekli inşaat ve yeniden inşanın bitiminden sonra öncelik hakkına sahiptir. Bu hak bir tür önalım hakkıdır. Bu hak, kiraya verenin yazılı bildiriminden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır.
 3. Yeni Malikin Taleplerinin Bir Sonucu Olarak: Yeni malik, yönetmeliğe uygun olarak kendisi, eşi, ortağı, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için birincil konut ihtiyacı nedeniyle de kiralanan mülkü kullanmakla yükümlü olabilir. Bu durumda yeni malik, kiracıya edinim tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirimde bulunmak kaydıyla, 6 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak sözleşmeyi feshedebilir.

Kira Sözleşmesinin Sona Erme Halleri Nelerdir?

B) Kiracıdan Kaynaklanan Koşullar

 1. Yazılı Boşaltma Girişimi Nedeniyle: Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra, kiracı mal sahibine evi ne zaman boşaltacağına dair yazılı bir girişimde bulunabilir. Söz verilen tarih gelmiş ve kiracı yine de evi boşaltmamış olabilir. Bu durumda kiraya veren, bu tarihten itibaren 1 ay içinde dava açarak veya icraya koyarak kira sözleşmesini feshedebilir. Burada bir sonraki adıma özellikle dikkat edilmelidir; fesih yazılı olarak yapılmalıdır.
 2. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracı, kira bedeli vadesi geldiği halde kira bedelini ödememiş olabilir. Bu durumda; kiraya veren icra takibi başlatabilir. Bedel emrinin kiracıya tebliğinden itibaren 30 gün içinde borcun ödenmemesi halinde, kiraya veren icra mahkemesine başvurarak tahliye talebinde bulunabilecektir.
 3. İki Gerekçeli Bildirim Nedeniyle: Kiracı, vadesi gelen borcun ödenmemesi nedeniyle 12 aylık kira süresi içinde iki kez yazılı ihtar almış olabilir. Bu durumda; kiracı ihtarları takiben kira bedelini ödemiş olsa dahi, kiraya veren söz konusu 12 aylık kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde açacağı tahliye davası ile sözleşmeyi feshedebilir.
 4. Kiracının KullanabileceğiBaşka Bir Konutu Varsa: Kiracının veya eşinin aynı ilçe veya il sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu olabilir. Kiraya veren bu durumu sözleşme bitiminde bilmiyorsa, bu durumu öğrendiği 12 aylık kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açarak kira sözleşmesini feshedebilir. Bununla birlikte, kiracının konutu ikamet için uygun değilse veya kiracının yasal olarak gerçek mazeretleri varsa, kiraya veren bu yöntemle tahliye edemez.
 5. Dikkatli Kullanım ve Komşulara Saygı Yükümlülüğünün Yerine Get irilmemesi Kiracının kiralanan mülkü amacına uygun olarak kullanma ve zarar vermeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde, mülke zarar verme suçunun gündeme gelebileceğini hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra, kiracının bir diğer yükümlülüğü de komşulara saygı gösterme ve onları rahatsız etmeme yükümlülüğüdür. Kiraya veren, bu yükümlülükleri ihlal eden kiracıya yazılı bir uyarıda bulunmakta zorlanabilir. Bu uyarı ile kiraya veren, kiracıya bu ihlali düzeltmesi için 30 günü olduğunu, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirir.

Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Evin Satın Alınması Durumunda Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiraya veren, kira sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam ederken evi satabilir. Bununla birlikte, kiracıların bu satıştan endişe etmeleri için bir neden yoktur. Sonuç olarak, kiracının durumu ve kira ilişkisi büyük olasılıkla korunacaktır. Yasa koyucu bu durumda kiracıyı korumayı seçmiş olsa da, mal sahibine kiralanan mülkü ortadan kaldırma yetkisi vermiştir. Farklı bir ifadeyle, kira sözleşmesi model yeni mal sahibi ile devam edecektir.

Ancak yeni model mal sahibi tamamen korumasız mıdır, herhangi bir hakkı yok mudur? Her şeye rağmen, bazı durumlarda, yeni malik taşınmazı kullanmak için bir lisansa sahip olabilir. Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz gibi, yeni mal sahibi 1 ay içinde noter aracılığıyla bir keşif gönderebilir ve evin 6 ay içinde boşaltılmasını talep edebilir. Ev bu 6 ay içinde boşaltılmazsa, yeni mal sahibi tahliye davası açabilir.

Kiralayanın Ölümü Halinde Kira Sözleşmesi Sona Erer mi?

Öncelikle bu soruya hayır cevabını vermek ve kiracıların yüreğine soğuk su serpmek istiyoruz. Kiraya veren öldüğünde, sözleşmenin birçok durumundan biri eksiktir. Peki bu durumda ne olacak? Ölen mal sahibinin mirasçıları artık kiraya veren haline gelecektir. Her şeye rağmen, bu mirasçıların mirastan feragat etmemiş veya mirasın reddini talep etmemiş olması gerekir. Sözleşme bu durumlar arasında meşru olarak devam edecektir. Bu durumda, muhtemelen herhangi bir yenileme ihtiyacı olmayacaktır.

Mirasçılar sözleşmeyi devam ettirmek istemezlerse ne olur? Burada mirasçılar oybirliğiyle zilyetlik hakkına sahiptir. Mal sahibinin halefleri oldukları için, yeni mal sahibinin unvanına sahip olamazlar. Bu nedenle, yeni mal sahibinin tahliye haklarından yararlanamazlar. Bununla birlikte, sözleşmenin tek sosyal grubu olan mal sahibinin tahliye hakkını elde ettiği koşullar, mirasçılar için bile geçerli olacaktır. Mirasçılar, söz konusu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu durumda, taşınmazın satışını takiben, kiracının yeni malik ile kira ilişkisi olduğu gibi devam edecektir.

Bu yeni durumda, eğer mirasçılar sözleşmeye taraf ise, kiracı kira bedelini kime ödeyecektir? Mirasçıların her biri kendi pay oranı dahilinde bu miktara hak kazanacaktır. Bu nedenle, burada çok titiz olmak gerekecektir. “Kirayı istediğim kişiye ödeyeceğim ve geri kalanını kendi aralarında halletmelerine izin vereceğim” gibi bir kavram kiracıya zarar verebilir. Çünkü kiracı bu şekilde borcundan kurtulamayacaktır. Yapılması gereken Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açmaktır. Bu dava ile paranın mirasçılara tek tek ödenmesine karar verilebileceği gibi, birçok mirasçı arasından bir vekil tayin edilmesine de karar verilebilir. Kira bedelinin ödeneceği kişi belirlenemezse veya alacaklı almak istemezse, mahkemeden bir tevdi yeri belirlenmesi talep edilmelidir. Bu durumda kiracı, kirayı mahkeme tarafından belirlenen yere yatıracaktır. Bu sayede kiracı temerrüde düşmekten de kurtulabilir.

Bedeli kullanmadan bir kira sözleşmesi yapmak mümkün müdür?

Maliyet kısmı, kira sözleşmesinin birçok hayati bileşeni arasındadır. Bu bölümün yokluğunda, anlaşma bir kira anlaşması olma özelliğini kaybedecektir. Bununla birlikte, bu kuralın bir istisnası olabilir. Belirli koşullar yerine getirilirse, ücretsiz bir kira sözleşmesi örneği hazırlanabilir.

Bedelsiz kira sözleşmesi koşulları Kazanç Vergisi Kanunlarında düzenlenmiştir. İlgili yönetmelik uyarınca, tüm bu kiralamalardan biri yalnızca küçükler, torunlar, anne ve babalar, büyükanne ve büyükbabalar ve kardeşler için yapılabilir. Kanunlar bu kişileri sınırlı bir şekilde listelemiştir. Bu nedenle, bu hüküm bu kişiler dışında hiç kimseye karşı uygulanamaz. Yasalar tarafından öngörülen bir diğer sınırlama, bu kiralamanın tek bir taşınmaz üzerinde tek bir kişiye karşı yapılabileceğidir. Farklı bir ifadeyle, kira sözleşmesi listelenen birçok kişiden birine de yapılabilir ve yalnızca bir taşınmaz ile sınırlandırılabilir. Çeşitli taşınmazlar ve tamamen farklı kiracılar için maliyet belirleme görevi devam edecektir.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Alt kira sözleşmesi ile 3 taraflı bir ilişki ortaya çıkar. Bunlar; tek kiraya veren, kiracı (alt kiraya veren) ve alt kiracıdır. Burada; kiraya veren ile kiracı arasındaki mevcut kira ilişkisi üzerine kiracı ile alt kiracı arasında örnek yeni bir kira ilişkisi kurulur. Bu yeni kurulan kira ilişkisine ilişkin sulh, alt kira sulhu olarak bilinmektedir. Kiraya veren ile alt kiracı arasında lisanslı ilişki diye bir şey olmadığının bilinmesi gerekir.

İlk sözleşme alt kiralamayı yasaklayan bir madde içeriyorsa, alt kiralama anlaşması yapmak mümkün olmayacaktır. Ana sözleşmede böyle bir maddenin olmaması durumunda, kiracı kiralanan mülkü tamamen veya kısmen özel bir kişiye kiralayabilir. Bununla birlikte, yönetmelik maddesinde bir sınırlama öngörülmüştür. Buna göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında alt kira ilişkisi kurulabilmesi için kiraya verenin yazılı rızası gerekmektedir.

Alt kiracının kiralanan mülkü varsayılan amaç dışında kullanması veya herhangi bir zarara neden olması durumunda, kiraya verenin görevi alt kiralayana, yani kiracıya ait olacaktır. Alt kira anlaşmasının süresi muhtemelen ana anlaşmanın süresiyle bağlantılı olacaktır. Bu nedenle, alt kira sözleşmesi için kararlaştırılabilecek aralık da en fazla ilk kira sözleşmesinin büyüklüğü kadar olabilir. İlk kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine, alt kira sözleşmesi de sona erebilir.

6 aylik ki̇ra sözleşmesi̇ yapilabi̇li̇r mi̇?

Kira sözleşmeleri belirsiz bir zaman dilimi için olabileceği gibi belirli bir zaman dilimi için de olabilir. Peki, sözleşmemizi belirli bir süre ile sınırlandırmak istiyorsak, bu sürenin en az ve en çok miktarları nelerdir? Türk Borçlar Kanunu bu konuda herhangi bir alt ya da üst sınır koymamıştır. Bu nedenle, sözleşme özgürlüğü ilkesi burada geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, olaylar sözleşmenin geçerliliği için kararlaştırılacak aralık üzerinde anlaşabilirler. Örneğin, 6 aylık bir kira sözleşmesi de yapılabilir veya olayların uzlaşması üzerine 5+5 12 aylık bir kira sözleşmesi de yapılabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu başlık altında, size bir kira sözleşmesi örneği sunacağız. Bu açık kira sözleşmesi örneklerini Pdf formatında ve Phrase formatında ayrı ayrı edinmeniz mümkündür. İndirdikten sonra, bunları istediğiniz gibi düzenlemeli ve kira ilişkilerinizde kullanmalısınız.

GAYRİMENKUL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Detaylar, Kiralanan Tesisler ve Tapu Sicili ve Tamamen Farklı Hayati Unsurlar

İşbu gayrimenkul kiralama sözleşmesi Kiralayan ve Kiracı arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar altında akdedilmiştir.

Kiralayan: …………………………..

Kiracı …………………………..

Kiralanan Yer (Mecurun)

Anlaştık mı :…………………………..

Kira Başlangıç Tarihi : 01.01.2022

Kira Bitiş Tarihi : 01.01.2023

Aylık Kiralama (Web) : 3000 TL

Kira Artış Değeri: Bir yıllıkkira süresinin sonunda, büyük olasılıkla TÜFE ile yıllık olarak yükseltilecektir.

Ücret Değişkenliği : Her ayın onuncu günü peşin

Fesih Keşif Aralığı: Keşifle birlikte 15 gün öncesinden

Kiralanan Mülkün Kiracıya Sağlanması

Satın alma anındaki durum: Temiz ev, boyalı ve kullanılabilir durumda

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL ŞARTLARI

Madde 2- KONU

… Mah. … Cad. No:…. D:… /İstanbul kiralama, tedarik, kiralama miktarı ve fonları, kullanım, tahliye ve karşılıklı yükümlülükleri öğrenmek için.

Madde 3- MECLİS’TE YAPILACAK İŞLER

Kiracı, kiralanan mülkü bir işyeri olarak kullanacaktır. Kiracının mevcut işletmesi dışında herhangi bir işletmede faaliyet göstermesi gerekiyorsa, kiraya verenin yazılı iznini alması gerekir. Kiraya veren izin vermezse, kiracı hakkın kötüye kullanıldığını beyan edemez ve tazminat talep edemez. Aksi takdirde, bu durum muhtemelen sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilecek ve tek taraflı fesih nedeni olarak kabul edilecektir.

Madde 4- KİRACININ DURUMU

4.1. Kiralanan, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kiracı tarafından satın alınmıştır. Kiracı, kira sözleşmesine konu taşınmazın tam ve her türlü ayıptan ari ve yapılacak işe uygun olduğunu kabul eder.

4.2. Kiracı, kiralayanın yazılı onayı olmaksızın kiralananda herhangi bir tadilat, değişiklik ve süsleme yapamaz. Kiracının imar mevzuatına aykırı tadilatları nedeniyle kiraya veren adına ilgili mercilerce uygulanacak harç, ceza, imar para cezası vb. her türlü ceza kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, restore ve tadilat bedelini hiçbir zaman ve hiçbir koşulda mal sahibinden talep edemez, tahliye sırasında alamaz veya götüremez.

4.3. Kiracı, kiralanan mülkü kendi özel mülkü gibi kullanmak, nitelik ve erdemlerini, şan ve şöhretini kaybetmesine neden olmamak ve binada ikamet eden diğer kiracılara / ev sahiplerine karşı özenli davranmakla yükümlüdür.

4.4. Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiralananda yapılan her türlü değişiklik ve hazırlık kiraya verenin talebi üzerine kiracı tarafından eski haline getirilecek ve kiralanan ilk teslim edildiği şekilde kiraya verene teslim edilecektir. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde kiracı, kiraya verenin kiralananı eski hale getirmek için yaptığı masrafların beş katı tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder.

Madde 5- BAŞLANGIÇ, VADE, DEPOZİTO PARASI

Kira başlangıcı 01.01.2022 ve kira süresi 1 (bir) 12 aydır. Durumların 15 gün önceden sözleşmenin feshedileceğine dair herhangi bir bildirimde bulunmaması halinde, sözleşme aynı koşullar altında bir 12 ay daha uzatılmış sayılır.

Madde 6- KİRA MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Aylık web kira bedeli 3000 TL’dir. Kira bedeli web bedeli olup, bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü stopaj, fon, damga vergisi ve her türlü lisanslı mevzuattan kaynaklanan vergi, resim ve harçlar kiracı tarafından ödenir.

6.2. Kiracı, izin süresi içinde vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, kiralayan adına tahakkuk edebilecek ceza, faiz ve gecikme faizinden sorumlu olacağını kabul eder.

Madde 7- EKSTRA KİRA EKSTRA GİDER VE ÖDEMELER

7.1. Kiracı, kullanımdan doğan bina aidatı, elektrik, su, benzin, çevre temizlik vergisi ve diğer ödemeleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, elektrik, su, saf benzin, telefon aboneliklerini anında devralmakla yükümlüdür. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk edecek tüm elektrik, su, benzin, telefon, aidat ve benzeri faturalardan kiracı sorumludur.

7.2. Kiracı, kira süresi boyunca kiralanan binanın kullanımı sırasında ve kira süresinin bitiminde tahliye sırasında 3. olayların yol açtığı tüm hasar ve kayıplardan tek başına sorumlu olacaktır. Tahliye sırasında meydana gelen ve/veya gelecek olan her türlü zarar ve ziyan Kiralayan tarafından karşılanabilir ve Kiracının rızası veya izni olmaksızın depozitodan düşülebilir. Bununla birlikte, depozitonun zarar ve ziyanı karşılamaması durumunda, kiracı depozitoya ek olarak zarar ve ziyanı tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kiracı, taşınmazın bulunduğu mahallin yönetim planına, güvenlik önlemlerine ve işletme misyonuna istisnasız uyacak ve bunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirecek ve kiralanana ilişkin gelişmelerden kiraya vereni zamanında haberdar edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. Kiracı, kiraya verenin yazılı izni olmaksızın, kiralanan bağımsız bölümün bulunduğu binadaki ortak alanlara müdahale edemez veya bu alanları kullanamaz.

Madde 8- DEVİR, TEMLİK ve AÇIK ARTIRMA

Kiracı, kiralanan mülkü kısmen veya tamamen farklı gerçek ve/veya lisanslı kişilere değiştiremez, terk edemez, kullandıramaz veya alt kiraya veremez.

Madde 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Kiracı, fesih bildiriminin noter tarafından 3 ay önceden verilmesi koşuluyla kiralanan mülkü tahliye edebilir. Kiracının kiralanan mülkü sözleşme süresinin bitiminden önce tahliye etmesi halinde, kiracı sözleşme süresinin bitimine kadar olan kira bedelini herhangi bir bildirimde bulunmadan ödeyecektir.

9.2. Kiracının feshi, fesih talebi, konkordato talebi, tasfiyenin bitmesi, sürenin dolması, kiracı hakkında aciz vesikası alınması, Maliye Bakanlığı tarafından kiracı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve buna bağlı fesihler ile işyerinin mühürlenmesi fesih ve tahliye sebepleridir.

9.3. Kiracı, Borçlar Kanunu’nda öngörülen tahliye sebeplerinden herhangi birinin varlığına rağmen kiralananı tahliye etmezse, yetkili mercilere başvurularak tahliye ettirilir. Kiracı ayrıca tahliye hakkının doğduğu tarihten itibaren geçen her gün için aylık kira bedelinin %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10- İHBAR ADRESİ

Tarafların sözleşmenin ilk sayfasında bildirdikleri adreslere yapılacak tebligatlar (karşı tarafın yazılı olarak mutabakat değişikliğini bildirmesine kadar) ile Mernis ve ticaret sicil adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli sayılır. Ayrıca, kiralayan ve kiracının her biri tarafından işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak ve herhangi bir nedenle yapılmamış olan bildirimler yapılmış sayılacak ve cezai yaptırıma tabi olacaktır.

Madde 11- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

11.1. Bu uzlaşma, bu hükümle birlikte taraflarca kabul edilip imzalanmadıkça değiştirilemez.

11.2. Bu uzlaşmanın herhangi bir hükmü, ilgili sosyal toplantı bu haktan yazılı olarak açıkça feragat etmedikçe, vesilelere tanınan haklardan feragat olarak kabul edilmeyecektir.

11.3. Bu anlaşmanın herhangi bir bölümünün yasadışı veya geçersiz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu yasadışılık veya geçersizlik anlaşmanın karşıt hükümleri üzerinde etkili olmayacak ve bu hükümler aynı yöntemle eylemler üzerinde geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Madde 12- MÜCBİR SEBEP

Deprem veya ülkeyi ilgilendiren bir savaş halinin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu durumu mücbir sebep olarak ilan etmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar dışında herhangi bir durum mücbir sebep ve sersemletici hal olarak kabul edilmeyecektir. Taşınmazda meydana gelen yangın, su baskını, tahribat ve benzeri nedenlerden kaynaklanan zarar ve ziyan kiracı tarafından tazmin edilir.

Madde 13- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sulhname imzalandıktan sonra taraflar arasındaki iletişimde kullanılan tüm e-posta, faks ve farklı tüm tebligat, değerlendirme, telefaks, mesaj ve para kuruluşu bilgi ve belgeleri ile taraflarca düzenlenen evraklar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca taraflar arasındaki tek gerçek ve kalan kanıtı temsil eder.

Madde 14 – YETKİLİ MAHKEME

İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu sulh anlaşmasının uygulanmasından doğacak ihtilafları karara bağlamakla yetkilidir. Olaylar, bu sulhtaki yükümlülükleri zamanında yerine getirmeyi taahhüt eder. İşbu kira sözleşmesinde belirtilmeyen hususlarda kat mülkiyeti mevzuatı, borçlar mevzuatı ve gayrimenkul kiralarına ilişkin ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

İki nüsha, 15 madde ve 5 sayfadan oluşan işbu kira sözleşmesi …. adresinde yer alan olayların karşılıklı mutabakatı ile imzalanmıştır.

Birçok kişi bir kira anlaşması örneği talep etmiştir. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Herkes hayatının er ya da geç bir döneminde bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Hem kiralayan hem de kiracı konumunda olmuşlardır. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanıyor? Bu makalede, bu soruyu ve ilgili birçok soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Hatta sadece alabileceğiniz ve otomobillerinizde…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *