KASTEN YARALAMA

Kasten Adam Yaralamanın Cezası

Bir başkasına bedensel zarar vermek kasıtlıdır. Bu kişinin sağlığını veya algısını etkilemek için yapılabilir. Fiilin bilerek ve isteyerek yapılması gerekir. Türk Ceza Kanunu bunu kişilere karşı suç olarak tanımlar. Kasten yaralama içeren suçlarda kanun kişinin vücut bütünlüğünü korur. Kasten yaralama suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ceza artırılabilir veya indirilebilir.

Basit adam öldürmenin cezası nedir?

Basit adam öldürme, bir kişiye verilen zararların basit bir tıbbi işlemle giderilebileceği durumlarda ortaya çıkar. Aynı durum saldırı cezaları için de geçerlidir. Kremler ve ağrı kesiciler gibi basit tıbbi müdahaleler buna örnektir. Bu suçun polise bildirilmesi gerekir. Bu suçun cezalandırılması için şikayette bulunulması gerekmektedir. cezalandırılması için şikayette bulunulması gerekmektedir. Mağdur bir yıla kadar hapis veya para cezası alabilir. Birisi tokatlandığında, yumruklandığında veya tekmelendiğinde, bu basit bir yaralanma olarak kabul edilir. Basit tıbbi tedaviler hasarı düzeltmezse, kasten yaralama üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Örneğin, mağdurun kırılan dişleri basit tıbbi tedavilerle düzeltilemez. Bir kavga sırasında hakaret edilmiş veya tehdit edilmişse, ancak fiil ayrı olarak cezalandırılmışsa, bu ayrı bir suç olarak kabul edilir.

Silahlı bir kişiyi kasten yaralarsanız ve kişi de silahlıysa cezası nedir?

Bir kişinin bir başkasını kasten yaralama suçunu işlemesi durumunda, resmi bir şikayette bulunmaya gerek kalmadan ceza yarı oranında artırılabilir. Bir kişi başka bir kişiyi bıçakladıktan sonra bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırılırsa, cezası iki yıl üç aya çıkarılacaktır.

 • Fiziksel veya psikolojik olarak kendini savunamayacak durumda olan bir kişi
 • Eski kamu görevlileri
 • Bir memurun yetkisini kötüye kullanmak
 • Bir üst, ast, akraba, kardeş veya eşin basit yaralanması
 • Kasten öldürme suçu, kullanılan silahın öldürme kastıyla yaralamaya neden olması halinde cezalandırılır.

Adam öldürmenin cezası normalden daha ağır olabilir

Bir mağdurun yaralanmasının ciddiyeti iki tür ağırlaştırmaya yansır.

 • Kalıcı konuşma güçlükleri mağdur için kalıcı bir sorundur
 • Yüzünüzde kalıcı bir yara izi
 • Yaşamınızı tehdit eden bir durumdasınız
 • Bir suç, hamile bir kadının bebeğini erken doğurmasına neden olur.
 • Herhangi bir organın veya duyunun işlevinin kalıcı olarak bozulması halinde ceza iki katına çıkarılır.

Basit suçlarda ceza üç yıldan az olamaz. Diğer tüm durumlarda ceza beş yıldan az olamaz.

 • Mağdurun görünümünde kalıcı değişiklik
 • Konuşma veya çocuk sahibi olma yeteneğinin kaybına ne sebep olur?
 • Bir veya daha fazla duyunun, organın kaybı
 • Bitkisel hayat ya da hastalıktan sonra iyileşememe durumu
 • Suçun hamile bir kişi tarafından işlenmesi ve düşükle sonuçlanması halinde ceza iki katına çıkmaktadır.

Yaralanma basit bir yaralanma ise, 5 yıldan az olamaz. Eğer vaka yukarıda listelenenlerden biriyse maksimum ceza sadece sekiz yıl olabilir.

Kırık bir kemiğin cezası nedir?

Kırık veya çıkık bir kemik söz konusu olduğunda, “yaralama” suçunun cezası artırılır. Bu, yaralanmanın ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak %50’ye varan bir ceza artışına neden olabilir. Bir yıl 4 ay ceza almış bir kişinin cezası, kırık olması durumunda iki yıla çıkarılabilir.

Kasıtsız adam öldürme sonucu ölüm

Kasten adam öldürmenin neden olduğu zararlar bir kişinin ölümüne neden olabilir. Bu, suçun ağırlaştırılmış halidir. Suçu işleyen kişi 8-12 yıl hapis cezası alacaktır. Yukarıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise azami ceza 12-16 yıla çıkar.

Taksirle Adam Öldürme

İhmal bazen kasıtlı bir yaralanmanın nedeni olabilir. Bir suçun taksirle işlenmesi halinde, yaralama suçunun cezası üçte ikiye kadar indirilebilir.

Kasten yaralama durumunda meşru müdafaa

Fail, mağdurun kendisine veya ailesine saldırması halinde meşru müdafaa kullanacaktır. Failin, mağdurun eylemlerine orantılı olarak karşılık vermesi gerekir. Meşru müdafaa koşulları yerine getirilmişse veya meşru müdafaa kullanılmışsa, fail kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmaz.

Ceza İndirimi ile Adam Öldürme ve Haksız Tahrik

Kasten adam öldürme suçu, mağdurun bir eylemi sonucunda failin duyduğu öfke veya üzüntü nedeniyle işlenmişse, haksız tahrik indirimi uygulanır. Bir kişiyi yaralamak, haksız tahrik olup olmamasına bağlı olarak indirilebilir.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi, ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Hapis cezası bir yıldan az ise, para cezasına çevrilebilir. Adli para cezası tek başına uygulanabilen bir yaptırımdır. Ayrı bir hapis cezası mümkün değildir. Hapis cezası sadece ödememe durumunda uygulanır.

Sanık daha önce herhangi bir kasıtlı suçtan dolayı en az üç ay hapis cezası almamışsa, mahkeme hapis cezasının en fazla üç yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, iki yıldan fazla hapis cezasının bulunmaması, suçun daha önce işlenmiş olması ve mağdurun maddi zararlarının tazmin edilmiş olması halinde mümkündür.

Adam öldürme – yetkili ve görevli mahkeme

Suçtan sorumlu mahkeme asliye ceza mahkemesi, yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Suç Kartal’da gerçekleşmişse davaya İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi bakacaktır. Ölüm kasten yaralamadan kaynaklanmışsa ağır ceza mahkemesi yetkili olabilir.

Dava açma sınırlamaları, zamanaşımı ve kasten yaralama şikayetleri

Basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilebilecek yaralanmaların araştırılması için şikayette bulunabilirsiniz. Altı ay içinde şikayette bulunulabilir. Mağdur, altı aylık süre içinde şikâyette bulunmazsa dava açma hakkını kaybeder.

Yukarıda belirtildiği gibi, basit tıbbi müdahaleler yaralanmaları tedavi edebilir. Diğer tüm yaralanmalar için 8 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Bu süre zarfında savcı kendi başına bir soruşturma başlatabilir ya da herhangi bir kişi suç duyurusunda bulunabilir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Uzlaştırılması

Basit kasıtlı yaralanmalar müzakere edilebilir. Davanızın hangi soruşturma veya kovuşturma aşamasında olduğunu bilmiyorsanız, mahkemeye gitmeden önce uzlaşmayı denemek daha iyidir.

Suçun ve cezanın ağırlığı, nasıl ve neden işlendiği de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Yargılama sırasında etkili bir savunma yapabilmek için tüm bu faktörlerin belirlenmesi esastır. Adil bir yargılama için hem savunma hem de iddia makamının mahkemede kendilerini temsil edecek bir ceza hukuku uzmanına sahip olması gerekir.

Bir başkasına bedensel zarar vermek kasıtlıdır. Bu kişinin sağlığını veya algısını etkilemek için yapılabilir. Fiilin bilerek ve isteyerek yapılması gerekir. Türk Ceza Kanunu bunu kişilere karşı suç olarak tanımlar. Kasten yaralama içeren suçlarda kanun kişinin vücut bütünlüğünü korur. Kasten yaralama suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ceza…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *