İŞ KAZASI NEDİR?

iş kazası nedir

Her yıl işyeri kazalarının sayısı artıyor. 2020’nin ilk beş ayında 737 ölüm meydana geldi. Bir yılda ortalama 422.000 kişi kaza geçiriyor. İşyerinde yaralanan işçiler haklarının farkında olmalıdır.

İş kazası nedir?

Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, işe giderken veya işleriyle ilgili diğer faaliyetlerde bulunurken meydana gelen kazalar iş kazası teşkil eder. İşverenin iş kazalarından sorumlu tutulması gerekmez. Kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmayan işveren, sosyal devlet ilkesi gereğince sorumlu tutulabilir.

İşyeri dışında meydana gelen bir kaza dava edilebilir mi?

İnşaat çalışmaları sırasında bir kaza meydana gelmesi durumunda, işçi iş kazaları için tazminat talep edebilir.

Hizmetle ilgili bir kaza tazmin edilebilir mi?

İş kazası, işverenin çalışanlarını işyerine götürüp getirmek için kendi aracını kullandığı sırada meydana gelen bir kazadır. İşverene ait veya işverence kiralanan minibüs, servis aracı veya başka bir taşıtla sigortalının evinden işyerine veya işyerinden evine götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen trafik kazasıdır. Sigortalının işten eve gitmek için kullandığı araçtan indikten sonra üst geçide doğru yürürken veya karşıdan karşıya geçerken meydana gelen trafik kazası teminat kapsamı dışındadır.

Kaza mesai saatleri dışında gerçekleşmiş olsa dahi dava açılabilir mi?

Kaza normal çalışma saatleri dışında meydana gelse bile, yine de iş kazası olarak kabul edilir. Yargıtay da bu yönde karar vermiştir.

İş kazası geçirirsem ne yapmalıyım?

İşçi öncelikle tedavi eden doktordan raporun iş kazası olarak işaretlenmesini istemelidir. Hastane polisine veya diğer kolluk kuvvetlerine şikayette bulunulmalıdır. İşveren kazayı bildirmemişse, kurumun bilgilendirilmesi önemlidir. İşvereninize karşı açacağınız tazminat davası ile ilgili olarak bir iş kazası avukatı ile irtibata geçin. Listelenen öğeler davanızı kanıtlamak için önemli olsa da, bunlara sahip değilseniz yine de dava açabilirsiniz.

İş yerinde yaralanırsam haklarım nelerdir?

İlk olarak geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş göremezlik oranı %10’dan fazla ise işçi sürekli iş göremezlik ödeneği alacaktır. Malulen emekliliğe hak kazanabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekir.

  • Engel oranınız %40’ın üzerindeyse 4400 prim gününe ve 20 yıllık sigortalılık süresine ihtiyacınız vardır.
  • Maluliyet oranınız %60’ın üzerindeyse, 18 Yıl Sigorta ve 4000 Gün Prim
  • 80’den fazla iş göremezlik durumunuz varsa, 3600 prim günü ile 15 yıl sigorta gereklidir.

Vefat eden işçinin ailesi ölüm ödeneği alır. Sosyal Güvenlik Kurumu cenaze masraflarını ve tıbbi masrafları karşılar. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları çeşitli yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Bir iş kazası için tazminat alabilir miyim?

Yaralanan işçilerin maddi tazminat ve manevi tazminat alma hakları vardır. Maddi tazminat tedavi masraflarını, ücret kaybını, iş gücü kaybını ve ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zararları içerir. Eğer işçi ölürse, ailesine tazminat ödenebilir. Manevi tazminat, kazanın veya müteakip tedavinin neden olduğu acı ve ıstırabı hafifletmek için ödenen bir tutardır. Kazanın niteliğine göre, işçinin bir yakını da tazminat almaya hak kazanabilir.

Maluliyet Oranı Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Nedir

SGK sizi Maluliyet Değerlendirmesi için Meslek Hastalıklarına sevk edebilir. Sağlık kurulu, işteki performansınızın nasıl etkilendiğini değerlendirecektir. Sağlık kurulu maluliyet oranınızı hesaplayacaktır. Bu tespitin yapılmasında Çalışma Gücü veya Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekleri kullanılacaktır. Bu eklerin bilek ve el fonksiyon bozuklukları ile ilgili bölümü yukarıda gösterilmiştir. Sağlık kurulu tarafından alınan karara karşı itirazınız Yüksek Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilebilir. Sonuçtan memnun kalmazsanız davanızı iş mahkemesine de götürebilirsiniz.

İş kazası tazminatı nasıl hesaplanır?

İş kazası tazminatı hesaplanırken en önemli unsur iş gücü kaybıdır. SGK maluliyet seviyelerine uygun olarak, PMF tabloları 70 yaşından itibaren kaybedeceğiniz gelir miktarını belirler. Örneğin, engellilik oranınızın %30 ve işvereninizin kusur oranının %60 olduğunu varsayalım. Tazminatınız için 70 yaşına kadar elde edebileceğiniz geliri %30 ve %60 ile çarpın. Kafa karışıklığını önlemek için, tazminatın nasıl hesaplandığına dair sadece kısa bir özet veriyoruz. Aktif ve aktif olmayan dönemler arasındaki fark, ürün katsayıları veya indirim katsayıları gibi teknik detaylar dahil edilmemiştir. Bu ayrıntılar hariç tutulmuştur.

Tazminatın hesaplanması, destekten yoksun kalma manevi tazminatın hesaplanması, ölen işçinin hayatta kalması halinde elde edeceği gelire dayanmaktadır. Manevi tazminatın hesaplanmasında belirli bir yöntem izlenmez. Vicdani kanaat tazminatı, mağdurun mali durumuna, yaşına ve kazayı çevreleyen koşullara göre belirlenir.

20 kusur oranına sahip ve 3000 TL’ye çalışan 46 yaşındaki bir işçinin hesaplanması

İş Kazası Nedir

İş Kazası

Hasar daha sonra tespit edildiğinde ne yapmalısınız?

İş kazası olarak kabul edilmesi için işçinin hemen yaralanması gerekli değildir. Kaza kanıt olmadan meydana gelmiş olsa bile, bir doktor zihinsel veya fiziksel bozuklukların kazadan kaynaklandığını belirleyebilir. Bu, kaza uzun zaman önce meydana gelmiş olsa bile geçerlidir. Kotları kumlarken veya ağartırken gazları soluyan işçilerde silikozis gelişebilir. Zarar oluşması halinde dava açılabilir.

Şirketiniz için bildirim süresi nedir?

İşverenler, sigortalı bir kişinin bir iş kazasına karışması durumunda yerel kolluk kuvvetlerini derhal bilgilendirmelidir. Kurum, iş kazası bildirimini olayı takip eden 3 iş günü içinde almalıdır. Bildirimler e-sigorta (elektronik sigorta) yoluyla, doğrudan posta yoluyla veya doğrudan kuruma gönderilebilir. Resmi tatiller hesaplamaya dahil değildir. İşverenin bildirmediği bir kazayı çalışan SGK’ya bildirebilir. Dilekçenizi posta yoluyla SGK’ya gönderebilirsiniz.

Bildirim yapmazsam cezası ne olur?

Bazı işverenler kuruma bildirimde bulunmayarak kazayı gizlemeye çalışmaktadır. Bir kazanın üç gün içinde SGK’ya bildirilmemesi halinde 4.688 TL – 14.064 TL arasında bir ceza uygulanacaktır. Bu, işyerindeki işçi sayısı ve türünün yanı sıra tehlike sınıflandırmasına da bağlıdır. Ayrıca bildirim tarihine kadar ödenen geçici iş göremezlik ödeneği için işverenden faiz tahsil edilir.

Günlük faaliyetlerinizi nasıl takip edeceksiniz?

Kaza raporu şunları içermelidir: kazanın nasıl meydana geldiği; olayın gerçekleştiği tarih ve saat; tanık ifadeleri ve yaralanan işçiye ilişkin bilgiler. Örnek bir iş kazası raporu indirin yazımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bazı kötü niyetli işverenler sahte rapor hazırlayabilir. Bu durumlarda işçilerin endişelenmesine gerek yoktur. İşveren raporunun sahteliği dava aşamasında çeşitli delillerle kanıtlanabilir.

Maaştan Kesilen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Hasta olduğunuz günlerde geçici iş göremezlik ödemesi alabilirsiniz. İşverenler SGK tutarından kesinti yapabilir. Aylık ücretiniz ile işvereniniz tarafından SGK’ya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği normal ücrete eşit olmalıdır.

Şikayette bulunmadan dava açabilir miyim?

Bazı işverenler kötü niyetli olup çalışanlarını polis tutanağı, hastane ifadesi veya jandarma ifadesinde kazayı anlatmamaya zorlamaktadır. Kaza işyeri dışında gerçekleşmiş olsa veya şikayette bulunmamış olsanız bile dava açma hakkınız vardır. Çeşitli kanıtlarla kazanın iş yerinde olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

Sigortasız bir işçi tazminat alabilir mi?

İşçinin sigorta durumu önemli değildir. İşçinin sigortasının olup olmaması önemli değildir. Bir kaza sonrasında sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Bir çalışanın ihmalinden kaynaklanan bir kaza için dava açabilir misiniz?

Çalışanın yüzde 100 kusurlu olduğu durumlar hariç, çoğu durumda çalışan veya üçüncü bir taraf tazminat almak için dava edilebilir. Çoğu trafik kazasında işçi nadiren %100 kusurludur. İşveren %1 kusurlu olsa bile tazminat ödenebilir.

Stajyerler ve çıraklar iş kazası nedeniyle tazminat alabilir mi?

Yasanın stajyerleri ve çırakları kapsadığı açıktır. Bir yaralanma durumunda tazminat alma hakları vardır.

Bir kamu çalışanı iş yerinde meydana gelen yaralanmalar için dava açabilir mi?

İş yerinde veya bir devlet memurunun görevlerini yerine getirmesi sırasında meydana gelen her türlü kaza kanun kapsamındadır. Bir kazada yaralanan devlet memurları kurumlarına hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilirler.

Bir işçi yurtdışında yaralanırsa hakları nelerdir?

İşverenler, yurt dışında çalışan işçilerine kısa vadeli sigorta teminatı sağlamakla yükümlüdür. Yurt dışında yaralanan işçiler tazminat ve sosyal haklara sahip olabilirler.

İş kazası durumunda işverenin sorumluluğu nedir?

İşveren, çalışanı mümkün olan en kısa sürede hastaneye götürmelidir. İşveren ayrıca tüm tıbbi masrafları da ödemek zorundadır. Kaza kayıt altına alınmalı ve 3 gün içinde SGK’ya bildirilmelidir. İşçinin kaza sonucu uğradığı maddi ve manevi zararlar da tazmin edilmelidir.

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

İş kazalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Kaza aynı zamanda cezai bir suç içeriyorsa, Ceza Kanunu’nun daha uzun zamanaşımı süresi geçerli olabilir.

Her yıl işyeri kazalarının sayısı artıyor. 2020’nin ilk beş ayında 737 ölüm meydana geldi. Bir yılda ortalama 422.000 kişi kaza geçiriyor. İşyerinde yaralanan işçiler haklarının farkında olmalıdır. İş kazası nedir? Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, işe giderken veya işleriyle ilgili diğer faaliyetlerde bulunurken meydana gelen kazalar iş kazası teşkil eder. İşverenin iş kazalarından sorumlu tutulması gerekmez.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *