İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

iş kaza bildirimi

Bildirim, işle ilgili bir kazayı yasal makamlara bildirme eylemidir. Bir çalışan bir iş kazasına karıştığında yetkilileri bilgilendirmek işverenin sorumluluğundadır. İşverenler, kazaları belirtilen süre içinde yetkililere bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumları, iş kazalarını bildirmeyen işverenlere idari para cezası uygulamakla sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenin bir iş kazasından sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde işvereni cezai suçlarla da itham edebilir.

İş kazası geçiren bir sigortalıya hizmet verilebilmesi için iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, ölen sigortalının mirasçılarına hizmet vermeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yardım yapabilmesi için iş kazasının yardım yapılmasını gerektirecek ciddiyet düzeyine ulaştığının tespit edilmesi gerekmektedir. Yaralanma basit bir el yaralanması gibi küçük veya önemsiz ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yardım sağlamayacaktır.

Bir iş kazasını bildirmek için nereye gitmeliyim?

Mümkün olan en kısa sürede ilgili makamları bilgilendirmelidirler. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süre içinde bilgi verilmelidir. Kaza, geçici iş sözleşmesi yapmakla sorumlu özel istihdam bürosuna da bildirilmelidir. İşveren kazadan haberdar değilse derhal bilgilendirilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu yerine başka kurumlara yapılan bildirimler o kurum tarafından dikkate alınmaz.

Resmi İş Kazası Bildirimi

Bir iş kazasını bildirmek için iki farklı yöntem mevcuttur. İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya yazılı olarak bildirimde bulunabilirsiniz. Bir iş kazasını üç yoldan biriyle bildirebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu, elektronik olarak bildirimde bulunabilmek için işverene hem e-bildirim hem de kullanıcı kodlarını vermelidir. Elektronik bildirimlerin yazılı olarak gönderilmesi zorunlu değildir.

Yazılı bildirim talep etmek için iki yol mevcuttur. Kazayı bildirmekle sorumlu olan kişi olayla ilgili bilgileri kuruluşa gönderebilir. Kuruluşun web sitesindeki çevrimiçi formu doldurmak, bir iş kazasını bildirmenin başka bir yoludur.

Posta, bir iş kazasını bildirmenin başka bir yoludur. Bildirim normal posta yoluyla veya kurye ile gönderilmişse, kurum bildirim süresini belirlemek için kayıtlarına girişin yapıldığı tarihi kullanır. Bildirim taahhütlü posta yoluyla gönderilmişse kurum posta tarihini kullanacaktır.

Bir iş kazasını kim bildirmelidir?

5510 sayılı Kanun Madde 41-2. İşveren, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamına giren ve hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışan işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında bildirmekle yükümlüdür. Kazaya uğrayan kişi serbest meslek erbabı veya 4/1b kapsamındaki kişi ise doğrudan işverene bildirimde bulunmalıdır. Üniversitede yarı zamanlı çalışan öğrencilerin de iş kazalarını bildirmeleri gerekmektedir. Şantiye şeflerine ilişkin düzenleme de önemli bir husus içermektedir. Şantiye şefleri, gözetimleri altındaki şantiyede meydana gelen herhangi bir iş kazasını derhal yetkililere bildirmek zorundadır.

Daha önce, işverenlerin çalışanlarını kazadan ancak çalışanın işvereniyle bir sözleşmesi varsa haberdar edebileceği belirtilmişti. Yargıtay’ın görüşüne göre, eğer işverenin kazaya uğrayan işçi ile bir hizmet sözleşmesi varsa, kazayı bildirmesi gerekmiyor.

Alt işveren, yaralanan çalışanı istihdam eden alt işveren ise kazayı bildirmek zorundadır. Alt işverenin iş kazasını bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde asıl işveren de sorumludur. Hem alt işveren hem de asıl çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

İş kazalarının bildirilmesi sağlık hizmeti sağlayıcıları için de bir gerekliliktir. Bunlar arasında işyeri hekimleri, sağlık merkezleri ve kamu ya da özel hastaneler yer almaktadır. İş kazasını mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdürler. Mevzuatta sayılan kişi ve kuruluşların da iş kazalarını kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu kişi ve kurumlar kazayı kolluk kuvvetlerine bildirmedikleri takdirde “suçu bildirmemekle” suçlanacaklardır.

İş kazası bildirim süresi ne kadardır?

İş kazaları için bildirim süresi, sigortalının sigortalı olduğu branşa bağlı olarak değişir. Bildirim süresi sigortalının sigortalı olduğu sektöre bağlıdır. İşveren kuruma ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmak zorundadır. İşveren, kazadan sonraki 3 gün içinde kuruma ve yetkili makamlara bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Muhtarların yanı sıra serbest meslek sahiplerinin de iş kazalarını bildirmeleri gerekmektedir. Bildirim, kazaya bağlı ağrının önlenemediği günden sonraki üç iş günü içinde yapılmalıdır. Maluliyet, örneğin hastanın ertesi gün hastaneden ayrılmasıyla ortadan kalkar. Sigortası olan ve iş kazasını bu süre içinde bildirenler için azami süre bir ay olacaktır.

İş kazası bildirim süreleri söz konusu olduğunda şantiye şeflerine ilişkin düzenlemeler çok önemlidir. Şantiye şefleri, şantiyelerde meydana gelen iş kazalarını derhal yetkililere bildirmekle yükümlüdür. Bu husus Şantiye Şefliği Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu durumda işverenlere tanınan üç günlük ek süre geçerli değildir.

Tatildeyken bir kaza meydana geldiğinde, sürenin ne zaman başladığına dikkat etmelisiniz. Hafta sonları ve resmi tatiller hesaplamaya dahil edilmez. iş kazası bildirim süresi.

Sağlık hizmet sunucusunun bildirim süresi, sigortalının işe ilk başvurduğu günden itibaren 10 iş günüdür. Sağlık hizmet sunucularının düzenli bir iş gününe uyması gerekmez. Hafta sonları ve resmi tatiller bu hesaplamaya dahil edilebilir.

İş Kazası Bildirim Cezası

Bir iş kazasını bildirmemeniz halinde farklı cezalar söz konusudur. İşverenleri tarafından sigortalanan ancak bir kazayı bildirmeyen çalışanlar için cezalar farklıdır.

İşveren, bir iş kazasını öngörülen süre içinde bildirmediği takdirde, geçici iş göremezlik ödeneğini ve faizini ödemekle yükümlüdür.

İş kazası geçiren bir çalışan işverenden sosyal güvenlik yardımı alma hakkına sahiptir. Kazanın çalışanın kuruma kayıt yaptırmasından önce ya da sonra gerçekleşmiş olması önemli değildir. İşverenler, bir çalışanın istihdam kayıtlarını son tarihten sonra kuruma sunmuşlarsa veya kazadan önceki koşulları tespit etmişlerse, sosyal sigorta yardımlarını ödemekle yükümlü değildirler. Yargıtay, bir iş kazası ve işe giriş bildirgesi söz konusu olduğunda, işverenin bildirgenin kazadan önce kuruma ulaştığını kanıtlaması gerektiğine karar vermiştir.

İşverenler veya sağlık hizmetleri sağlayıcıları işyeri kazalarını kuruma bildirmezlerse, tehlikelerin sınıfına göre para cezasına çarptırılırlar.

Bildirim, işle ilgili bir kazayı yasal makamlara bildirme eylemidir. Bir çalışan bir iş kazasına karıştığında yetkilileri bilgilendirmek işverenin sorumluluğundadır. İşverenler, kazaları belirtilen süre içinde yetkililere bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumları, iş kazalarını bildirmeyen işverenlere idari para cezası uygulamakla sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenin bir iş kazasından sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde işvereni cezai suçlarla da itham…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *