İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ

iş kazası kaç günde bildirilmeli

İş kazaları için bildirim süresi, bildirimi alan kuruma bağlı olarak değişmektedir. Sigortalı bir işçi iş yerinde yaralandığında, işveren sigorta kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır. SSGSSK No. 13’te 5510. İş Kazası Avukatı’nın bu makalesi bu kazalar ve durumlar hakkında bilgi içermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumları – Bildirim Süresi

Sosyal Güvenlik Kurumları bir iş kazasını bildirmek için en iyi yerdir. Yardım ve ödenekleri alabilmek için bir işçinin kazayı bildirmesi hayati önem taşımaktadır. İdari cezalardan kaçınmak için, işverenler kazayı raporlama süresi içinde bildirmelidir.

Kurum, başka herhangi bir makama yapılan talepleri dikkate almamaktadır. Bazı davalarda Yargıtay, işverenin bildirim yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilen bildirimleri kabul etmiştir.

Sigortalı bir işçinin hizmet akdini yerine getirirken iş kazası geçirmesi durumunda, işverenin 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunması gerekmektedir. İş kazası 3 gün içinde bildirilmelidir. Kaza yurt dışında gerçekleşmişse ve işverenin faaliyetiyle ilgiliyse, yine üç gün içinde bildirilmelidir.

Tarım ve ormancılık çalışanları için bildirim süresi, kazayı takip eden günden başlamak üzere üç iş günüdür. Şantiye şefleri ayrı bir bildirim süresine uymak zorundadır. Denetçiler, denetledikleri şantiyede bir kaza olması halinde mümkün olan en kısa sürede kurumu bilgilendirmelidir. Üç günlük bildirim süresi şantiye amirleri için geçerli değildir.

Kanunun 4/1b maddesi kapsamındaki çalışanların, hastalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 iş günü bildirim süresi vardır. Rahatsızlık bir aydan fazla sürecekse ve durum bildirime izin vermiyorsa, kazadan sonraki bir ay içinde kuruluşa bildirilmelidir.

Bir iş kazasından sonra resmi bir şikayette bulunmanın zamanı geldi

İşyeri kazaları için bildirim süresi, yürürlükteki sigorta türüne bağlı olarak değişebilir. Bir işveren için sözleşmeli olarak çalışan sigortalı bir çalışan iş yerindeyken bir kaza geçirirse, yetkili kolluk kuvvetleri mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmelidir. İş kazası süresinin (iş kazası raporlama süresi olarak da bilinir) amacı, belirli bir zaman dilimi içinde meydana gelen tüm iş kazalarının derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesini sağlamaktır. Yerel polis karakolu, yasa koyucu tarafından yetkili makamlar olarak belirlenmiştir ve bildirimin kendilerine gönderilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme, kazaların işyeri dışında başka yerlerde de meydana gelebileceği gerçeğinin bir sonucudur. Polis veya jandarmanın yetkili olup olmadığı koşullara bağlıdır. İşveren yetkilileri bilgilendirmelidir. Ancak, olaydan zaten haberdarlarsa ve kendi inisiyatifleriyle harekete geçmişlerse, işverenin bunu yapmasına gerek yoktur.

Türk işçiler istihdam edilirken yurtdışında bir kaza meydana geldiğinde, kazanın meydana geldiği ülkedeki ilgili kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermelidirler.

Çalışan ancak bir iş sözleşmesine bağlı olmayan bir çalışanın bir kazayı polise bildirmesi için bir zaman sınırı var mıdır? Esnaflar, tüccarlar vb. Serbest meslek sahiplerinin iş kazalarını belirli bir zaman dilimi içinde polise bildirmeleri gerekmez. Serbest meslek sahibi kişi bu kategoriye giriyorsa ve iş kazası nedeniyle bir sağlık kurumuna başvurursa, polise belirli bir zaman dilimi içinde bildirimde bulunulmalıdır.

Özel İstihdam Bürosu İş Kazası Süresi

Kaza sadece özel istihdam bürosu tarafından kurulan sözleşmelerde bildirilmelidir. Sigortalı bir işçi iş yerinde yaralandığında ve özel istihdam bürosu çalışanın işvereni olduğunda, bu durum büroya bildirilmelidir. Özel istihdam büroları bu istihdam ilişkilerinde işveren olarak hizmet vermektedir. Herhangi bir mesleki yaralanma, geçici işçi tarafından derhal özel istihdam bürosuna bildirilmelidir.

Uluslararası Seferlerde İş Kazası Bildirim Süresi

Genelge, uluslararası seyahat eden bir araçta kaza meydana geldiğinde bildirim süresinin ne kadar süre sonra başlayacağını belirtmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2016/21 sayılı Genelgesi bu durumu düzenlemektedir. Bildirim süresi araç yurda döndükten sonraki ilk sabah başlar. İş kazası geçiren bir sigortalının kazaya karışan araçla yurda dönememesi durumunda bildirim süresi nasıl hesaplanır? Bildirim süresi sigortalının sınırı ne zaman geçtiği esas alınarak hesaplanır.

Hastane Bildirim Süresi

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının bildirim süresi, bildirim tarihinden itibaren on gündür. Kanun koyucu, diğer bildirim sürelerinden farklı olarak, hastane ve sağlık tesislerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna on iş günü içinde bildirimde bulunmasını şart koşmuştur. Hafta sonları “iş” günü olarak sayılmadığından bu hesaplamaya dahil edilmiştir. Hastane kazayı bildirmişse, işveren yine de kurumu bilgilendirmelidir.

İş kazaları için bildirim süresi, bildirimi alan kuruma bağlı olarak değişmektedir. Sigortalı bir işçi iş yerinde yaralandığında, işveren sigorta kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır. SSGSSK No. 13’te 5510. İş Kazası Avukatı’nın bu makalesi bu kazalar ve durumlar hakkında bilgi içermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumları – Bildirim Süresi Sosyal Güvenlik Kurumları bir iş kazasını bildirmek için en iyi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *