İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK

işe iade davasında arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre, bireysel veya toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçi veya işveren alacağı ve tazminatı talepleri için işçi veya işveren tarafından dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekli görülmektedir. Aynı durum işe iade davaları için de geçerlidir. Bu yazıda iş davalarında arabuluculuk süreci incelenecektir.

İş davalarında arabuluculuk zorunludur

Arabuluculuk zorunlu olduğu halde, arabuluculuğa başvurulmadan veya başvurulduktan sonra dava açıldığında, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilir. Arabulucuya gidilmeden açılan iş davaları size para ve zaman kaybettirecektir. Mağdur olmamak için tecrübeli bir iş avukatına danışmanız önemlidir. Lütfen İstifa Eden İşçinin Hakları ve İşçinin Hakları başlıklı yazılarımızı okuyunuz.

Arabuluculuk hangi durumlarda zorunlu hale gelir?

 • Kıdem Tazminatı Davaları
 • İhbar tazminatından doğan davalar
 • Eski Hale Getirme Davası
 • Fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan davalar
 • Yeni Sendikal Tazminat Vakaları
 • Ücret Alacaklarından Kaynaklanan Davalar
 • Yıllık izin ücretlerinden kaynaklanan davalar
 • Boşta Geçen Zaman Tazminat Talepleri
 • İstihdam Dışı Tazminat Davaları
 • Kötü Niyet Tazminatından Kaynaklanan Davalar
 • Ücret Alacaklarından Kaynaklanan Davaların Kalan Süresi
 • Ayrımcılık Tazminat Davaları
 • Seyahat ve yemek ücretleri davalara yol açabilir
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Kaynaklanan Davalar
 • İkramiye veya prim ödemelerinden kaynaklanan davalar

Zorunlu Arabuluculuk tüm davaları kapsamamaktadır

 • Meslek Hastalığı Nedeniyle Malzeme Tazminat Talepleri
 • Meslek Hastalığından Kaynaklanan Manevi Tazminat Talebi
 • Meslek hastalığı nedeniyle maluliyet ve iş göremezlik oranının hesaplanması
 • İş Kazalarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları
 • İş kazalarından kaynaklanan İşçi Tazminatı talepleri
 • İş kazalarından kaynaklanan maluliyet ve iş göremezlik oranları
 • İş Kazaları ve Engellilik Oranı
 • İş Kazalarında İşverenlere ve Diğer Kusurlu Taraflara Karşı Rücu Davaları
 • Hizmet Tespit Davası

Arabuluculuk Yetkisi ve Yetkiye Muhalefet

Diğer tarafın nerede ikamet ettiği belli değilse (veya karşı çıkan ikiden fazla taraf varsa), başvuru hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Arabulucunun tek başına yetki incelemesi yapmasına izin verilmez. Karşı taraf, ilk toplantıya kadar itirazla ilgili belgeleri sunarak itiraz edebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde başvurucunun kararın tebliği içinde yetkili mercie başvurmak için bir haftalık süresi vardır. Başvurunun yetkisiz büroya teslim edildiği tarih, başvurunun yetkili büroya teslim edildiği tarih olarak kabul edilecektir.

İş Davalarında Arabuluculuk Talebi

İş davaları için arabuluculuk süreci, hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir arabuluculuk bürosuna başvurulmasıyla başlar. Dilekçe siz ya da avukatınız tarafından doldurulabilir. Önemi nedeniyle, süreçle bir avukatın ilgilenmesini sağlamalısınız. İş davalarında arabuluculuk başvuru formunda her bir tarafın adı, unvanı veya soyadının yanı sıra adresi, telefon numarası ve talep ettiği haklar yer alır.

Arabuluculuk başvurunuzu yaparken belirli hakları talep etmezseniz arabuluculuk koşulu zaten yerine getirilmiş olur. Bunları dava yoluyla talep edemezsiniz. Unuttunuz, vazgeçtiniz veya dilekçeyi yazmadığınızı bilmiyorsunuz diye haklarınız ortadan kalkmaz. Alacaklarınızı yazmadıysanız arabuluculuğa yeniden başlamanız gerekecektir. Bunu yaptığınız takdirde mahkeme arabuluculuk sürecine tabi olmayan alacakları kabul etmeyecektir.

Başvuru dilekçesinde arabuluculuğun dava şartı nedeniyle talep edildiğinin belirtilmesi önemlidir. Bu durumda arabulucu ücret talep edemez. Masrafları Bakanlık tarafından karşılanır.

İş davalarında Arabuluculuk Başvuru Süresi

Arabulucuya başvururken önemli olan tek şey tazminat talepleridir. Arabulucunun süre sınırı başka herhangi bir maddeden etkilenmez.

Mahkeme ve arabuluculuk yoluyla işe iade talebinde bulunmak istiyorsanız, fesih bildiriminizi aldıktan sonra bir ay içinde bir arabulucuya başvurmalısınız. Bir ay içinde arabuluculuğa başlamazsanız işe iade davanızı mahkemeye taşıyamazsınız. Arabulucunun da fesih tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebinizden haberdar edilmesi gerekir. Son tutanağı imzaladıktan sonra iki hafta içinde dava açmanız gerekir. Buna uymadığınız takdirde işe iade talebiniz reddedilebilir.

İş Davalarında Arabuluculuk

Süre sadece gerekli olması halinde bir hafta uzatılabilir. Taraflardan sadece birinin gelmemesi halinde süreç sona erecektir. Sonraki işlemlerde devamsızlığın haklı olup olmadığı önemli değildir. Her iki taraf da gelmedikleri takdirde yargılama masraflarından sorumlu olacaktır.

Arabuluculukta belirli noktalara katılabilir veya katılmayabilirsiniz. Son tutanak hem üzerinde anlaşmaya varılan hem de anlaşmaya varılamayan hususları içerir.

İş davalarında arabuluculuk ücretini kim öder?

Arabuluculuğun zorunlu olduğu durumlarda, taraflar arabulucuya herhangi bir ücret ödemezler. Ücret bazen taraflar arasında eşit olarak paylaştırılabilir. Arabuluculuk Ücret Tarifesi her yıl güncellenir. Arabuluculuk ücreti, kaç toplantı ve saat olduğuna göre belirlenir. Taraflardan biri arabuluculuk masraflarını karşılayabilir.

Arabuluculuk Toplantılarında Tarafların Uzlaşmaları & Dava Süreci

Üzerinde anlaşmaya varılan bir sonuç elde edilirse arabulucu tarafından bir uzlaşma belgesi hazırlanacaktır. Hukuk mahkemesi, belgenin icra edilebilir olduğunu belgeleyen bir sertifika verebilir. Anlaşmaya uyulmaması halinde icra takibi başlatılabilir. Üzerinde anlaşmaya varılan konular hakkında açılan davalar reddedilmelidir.

Uzlaşma sağlanamazsa, ücret anlaşmazlığı varsa beş yıl içinde, işe iade isteniyorsa iki hafta içinde dava açılabilir. Arabuluculuk oturumları sırasında elde edilen belge ve bilgiler gizlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça mahkemede kullanılamazlar.

Anlaşmazlığınızı çözemiyorsanız, iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat yararlı olabilir. Bu hem arabuluculuk hem de dava için geçerlidir.

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre, bireysel veya toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçi veya işveren alacağı ve tazminatı talepleri için işçi veya işveren tarafından dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekli görülmektedir. Aynı durum işe iade davaları için de geçerlidir. Bu yazıda iş davalarında arabuluculuk süreci incelenecektir. İş davalarında arabuluculuk zorunludur Arabuluculuk zorunlu olduğu halde, arabuluculuğa başvurulmadan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *