HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?

Her iki taraf da geçerli sebeplerin varlığı halinde bir hizmet sözleşmesini feshedebilir. Bu bağlamda fesih, sözleşme ilişkisinin devamının fesih hakkını kullanan tarafça artık katlanılabilir olmadığı durumlarda düşünülebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafın ilişkiyi devam ettirmesini bekleyemiyorsa. Herhangi bir sözleşmenin feshi mümkündür, ancak iş sözleşmeleri sıklıkla kullanıldıkları için özellikle önemlidir. Hem işverenler hem de çalışanlar, bir iş sözleşmesi meşru bir nedenle feshedildiğinde endişe duyarlar.

Aşağıdaki cevaplar, fesih konusunda en sık sorulan sorulardan bazılarını yanıtlayacaktır.

Fesih nedir?

Bir hükmün yürürlükten kaldırılmasına fesih denir. Bir sözleşme, tarafların borç ilişkisi içinde olduğu tespit edilirse feshedilebilir. Sözleşme devam ettiği sürece ileriye etkili olarak feshedilebilir.

Bir iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir miyim?

İş sözleşmeleri sürekli yükümlülükler olduğu için feshedilebilirler. Feshin tek başına bir iş sözleşmesini sona erdirmediğine dikkat etmek önemlidir. İş sözleşmeleri, taraflardan birinin ölümü, fesih veya tarafların karşılıklı anlaşması gibi nedenlerle de sona erdirilebilir. Bir iş sözleşmesini sona erdirme hakkı, tek taraflı bir beyan yapıldığında yürürlüğe giren geri alınabilir bir icattır. Bir iş sözleşmesinin sona erdirilmesi için iki ana neden mevcuttur.

İş sözleşmelerinin farklı fesih türleri nelerdir?

İki tür fesih vardır: derhal fesih ve bir süre sonra fesih. Belirsiz süreli sözleşmeler, işverenin iş akdini feshetmeden önce bildirimde bulunmasını gerektirir.

İş akdinin derhal feshedilmesi nedir?

Sebebe dayalı fesih derhal yapılabilir. Kanun, iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın derhal feshedilmesine izin vermektedir. Bir iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı, karşı tarafa yöneltilen tek taraflı bir beyanla tersine çevrilebilecek yeni bir kavramdır.

Fesih gerekçeleri nelerdir?

Borçlar Kanunu’nun yanı sıra İş Kanunu da işverenin haklı nedenle feshini düzenlemektedir.

Sebepsiz Fesih Nedir?

Haklı sebep kanunda tanımlanmamıştır. Borçlar Kanunu’nda taraflardan birinin sözleşmeyi dürüstlük kurallarına göre sürdürmesini engelleyen her türlü sebep haklı sebep olarak kabul edilmiştir. Bu durumda hâkim takdir yetkisini kullanabilir.

İş Kanunu’nda haklı nedenle fesih nasıl düzenlenmiştir?

İş Kanunu, haklı fesih hallerini ana başlıklar altında sıralamakta ve kategorize etmektedir.

Ne tür gerekçeler kullanabilirsiniz?

İş hukukunda üç ana başlık, bir çalışanın haklı nedenle derhal feshedilme gerekçelerini düzenler.

Bir çalışanın iş akdinin sebepsiz olarak feshedilmesinin dayanağı nedir?

İşte bir çalışanın iş sözleşmesini feshetmesinin bazı nedenleri.

 • Sağlık Nedenleri
 • Ahlak, etik ve diğer kuralları içeren ihlaller
 • Bir araç satın almak için birçok zorlayıcı argüman vardır.

Bir çalışan hangi durumlarda sağlık nedeniyle işten çıkarılabilir?

Çalışan, işin niteliği veya performansı nedeniyle hayati veya sağlık tehlikesi altındaysa, sözleşmeyi feshedebilir. Sağlığın ciddi bir tehlike altında olması gerekmez. Çalışan, işveren veya işçi tarafından bulaşıcı veya uyumsuz bir hastalığa yakalanılırsa da haklı neden oluşturulabilir.

Fesih nedenleri nelerdir? Hangi durumlar ahlaki ve iyi niyet kurallarını ihlal eder?

Aşağıdaki durumlar özetlenmiştir:

 • Çalışanın işveren tarafından sözleşmenin temel şartları hakkında yanlış yönlendirilmesi veya yanlış bilgilendirilmesi
 • İşverenin çalışan haysiyet ve onurunu etkileyebilecek eylem veya sözleri
 • Cinsel taciz; Çalışanlara işverenleri tarafından kötü davranılması
 • Mobbing İşverenin çalışana yönelik psikolojik tacizi bir taciz türüdür.
 • İşverenin bir çalışana veya bir aile üyesine sataşması veya gözdağı vermesi ya da kişiyi yasaları çiğnemeye teşvik etmesi. İşveren hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir suç işlemiştir.
 • Çalışan işveren tarafından taciz edilir, ancak çalışan tacizi bildirdikten sonra işveren herhangi bir işlem yapmaz.
 • Çalışanın ücretinin ödenmemesi veya doğru hesaplanmaması
 • İstihdam koşullarına uymayan çalışanlar

İş akdini feshetmek için en zorlayıcı nedenler nelerdir?

Bazı durumlarda, işverenin görevlerini yerine getirmesi imkansız olabilir. Bu gibi durumlarda işveren, tüm yasal gerekliliklere uymak kaydıyla iş sözleşmesini askıya alabilir. Bir haftadan fazla süreyle çalışamayacak durumda olan çalışanların iş akdi feshedilebilir.

Bir işverenin haklı fesih gerekçeleri nelerdir?

İşverenler aşağıdaki nedenlere dayanarak bir çalışanın işine son verebilir

 • Sağlık Nedenleri
 • Ahlak, iyi niyet ve benzeri kurallara aykırı davranışlar
 • Yeni bir araba satın almak için birçok zorlayıcı faktör vardır.
 • Gözaltı veya tutuklama (gözaltı/tutuklama süresinin ihbar süresinden daha uzun olması şartıyla).

Fesih için tıbbi gerekçeler nelerdir?

 • Çalışanın, örneğin düzensiz bir şekilde yaşaması veya aşırı içki içmesi gibi eylemlerinin bir sonucu olarak hastalanması veya sakatlanması durumunda işveren sözleşmeyi feshedebilir. Çalışanlar üst üste en az üç gün veya bir ay içinde beş gün işe gelmemelidir.
 • Hamile bir çalışanın işine de son verilebilir. Fesih hakkını kullanmak için, doğum izninin bitiminden sonra en az altı tam hafta beklemeniz gerekir.
 • Bir sağlık kurulunun hasta bir çalışanın çalışmasının sakıncalı olacağını rapor etmesi halinde iş akdini feshetmek geçerlidir.

Çalışanın iyi niyet ve etik kurallarına uymaması halinde, işveren bir çalışanı haklı nedenle feshetmek için hangi gerekçeleri kullanabilir?

Aşağıdakiler sıralanabilir:

 • Çalışanın işverene kimliği, sağlığı, önceki işi, sabıka kaydı vb. konularda yalan söylemesi.
 • Çalışanın, işvereninin ve ailesinin haysiyetine ve onuruna zarar verebilecek şekilde konuşması veya davranması.
 • Çalışanın başka bir çalışana cinsel tacizde bulunması
 • Zehirlenme ve uyuşturucu kullanımı; bir işverene, eşine veya aile üyesine veya bir iş arkadaşına karşı sözlü taciz veya şiddet
 • Bir çalışan işverenden hırsızlık yaparsa, gizli bilgileri ifşa ederse veya dürüstlük ve sadakatle bağdaşmayan bir şekilde davranırsa, o zaman sadık değildir.
 • Eğer bir çalışan işyerinde bir suç işlemişse
 • İşçinin hatırlatıldıktan sonra görevini yerine getirmemesi.
 • Kendi güvenliklerini tehlikeye atan veya işverenlerin mallarına zarar veren işçiler
 • Psikolojik taciz
 • İşyerinde devamsızlık
İş sözleşmenizi feshedebilmeniz için kaç devamsızlık yapmanız gerekir?

İşveren, geçerli bir neden olmaksızın iki iş günü üst üste devamsızlık yapan çalışanın iş sözleşmesini feshedebilir. Ayrıca, çalışanın izinsiz veya geçerli bir neden olmaksızın tatilden sonraki ilk iş gününde iki kez işe gelmemesi halinde de işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Bir çalışanın belirli bir ay içinde art arda üç gün devamsızlık yapması halinde, işveren devamsızlıkların art arda olması şartını aramaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

Devamsızlık nedeniyle fesih için diğer nedenler nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği gibi, işvereninizin izni olmadan veya herhangi bir gerekçe göstermeden devamsızlık yapılamaz. Çalışanların mümkün olan en kısa sürede bir gerekçe sunmaları gerekmektedir. Çalışanın gerekçe sunmaması halinde işveren çalışanın sözleşmesini feshedebilir.

Bir işverenin bir işçiyi haklı nedenle feshetmesinin nedenleri nelerdir?

Bir işverenin iş akdini feshedebilmesi için, işverenin işyerini en az bir tam hafta süreyle işletememiş olması gerekmektedir. Zorlayıcı nedenlerle bekleme süresi içinde işe iade edilemeyen çalışanlara en fazla bir haftaya kadar günlük yarım ücret ödenecektir.

Makul Nedenle Fesih Mektubu Örneği Nasıl Yazılır?

Yasa, işverenin yazılı bir fesih bildiriminde bulunmasını ve fesih nedenini kesin ve açık bir şekilde belirtmesini gerektirmektedir.

Her iki taraf da geçerli sebeplerin varlığı halinde bir hizmet sözleşmesini feshedebilir. Bu bağlamda fesih, sözleşme ilişkisinin devamının fesih hakkını kullanan tarafça artık katlanılabilir olmadığı durumlarda düşünülebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafın ilişkiyi devam ettirmesini bekleyemiyorsa. Herhangi bir sözleşmenin feshi mümkündür, ancak iş sözleşmeleri sıklıkla kullanıldıkları için özellikle önemlidir. Hem işverenler hem de çalışanlar, bir…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *