GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?

Gürültü kirliliği modern dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Gürültü yapmak, bu sorunun adli boyutunu temsil eden bir suçtur. Gürültü kirliliğe dönüştüğünde bu suç işlenmiş olur. Korunan değer, bir kişinin barış hakkının ihlal edilmesi ve buna karşı korunmasıdır. Gürültü yapma suçu ile ilgili yorumlarda soru sorabilirsiniz.

Gürültü nedir?

Sesler yüksek, yoğun ve alışılmadık bir şekilde karıştırıldığında, gürültü kirliliği ortaya çıkar. Normal ses değildir ve sağlığınız için zararlı olabilir. Gürültü kirliliği bu durumların tekrar tekrar yaşanmasının bir sonucudur.

Gürültü kirliliği ne zaman suça dönüşür?

Bir gürültünün kanunda belirtilen desibel sınırından daha yüksek olması, sürekli olması ve sağlık açısından risk oluşturması gerekir.

Gürültü suçu ile kabahat arasındaki fark nedir?

Bir suçun işlenebilmesi için gürültünün yeterince yüksek olması ve bir kişiye zarar verecek kadar uzun sürmesi gerekir. Gereksiz yere korna çalmak veya kuru sıkı tabanca ile ateş etmek gibi kısa süreli eylemler suç değil, kabahat olarak kabul edilir. Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun değil, Kabahatler Kanunu’nun kapsamına girmektedir. İlgili mevzuat ayrıca idari cezalar da öngörmektedir.

5326 sayılı Kanun’un 36. maddesine göre, huzur ve sükûnu bozacak şekilde gürültü yapan kişi cezalandırılır. İçtihatlara göre huzur ve sükûnu bozmak veya beden sağlığına zarar vermekten başka bir amaçla yapılmayan çevresel gürültülerin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. Maddesi kapsamında kabahat olarak değerlendirileceği belirlenmiştir.

Ses kirliliği hangi suçlar kapsamındadır?

Ses kirliliği 183. madde kapsamında bir suç iken, 123. maddede tanımlanan huzur ve sükûnu bozması halinde de suç sayılabilmektedir. Bir Yargıtay Kararı, TCK’nın 123. maddesinin aşağıdakiler için uygulanabileceğini açıkça göstermektedir:

Ayrıca, huzur ve sükunu bozmak genel ve ek bir suçtur. Bu suçun işlenmesi gerekir. Nasıl okunacağını bilmek gerekli değildir. Fail kanun tarafından tanımlanmamıştır. Huzur ve sükûnu bozma suçunu işleyen kişi, aklen ve ruhen rahatsız edilmekten korunur ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilir. Bunun gerçekleşmesi için bu suçun işlenmesi gerekmektedir. Aynı amaç için, yasadışı bir gürültü yapmak, birini çağırmak veya asi bir şekilde hareket etmek yeterlidir. Metin bunu söylüyor. Bu metinde yazıyor. O yere nasıl gideceğinizden emin değilsenizSadecebir kez yapmanız gerekir. Eylem tekrarlanmalı ve devam ettirilmelidir Sadece buraya tıklayarak alabilirsiniz Niyet Huzur ve sükunet bozuldu.”

Toplum içinde gürültü yapmanın cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun () 183. maddesine göre, başkalarının sağlığına zarar verecek şekilde gürültü yapan kişi iki yıla kadar hapis ve/veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Gürültü kirliliği ile ilgili olarak nereye resmi şikayette bulunabilirim?

Gürültü şikayetleri genellikle polis veya savcılık tarafından alınır.

Gürültücü bir komşuyla başa çıkmak için ne yapabilirim?

Gürültü hakkında bir şikayetiniz olur olmaz, durumu belgelemek için polise başvurun. Savcı suç duyurusunda bulunabilir ve yasal süreci başlatabilir.

Gürültünün cezai bir suç olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?

Gürültü seviyelerinin suç teşkil edip etmediğini uzmanlar belirler. Yetersiz bir inceleme kararın bozulmasına yol açabilir.

Gürültü şikayeti yapabilir miyim?

Gürültü kirliliğinin kovuşturulması için bir şikayet yeterli değildir. Bir şikayetçi şikayetini geri çekse bile, soruşturma devam edecektir.

Suçtan kim sorumludur?

Herkes suçun faili olabilir. Herhangi bir niteliğe gerek yoktur. Gürültü yapılan bir bölgede yaşayan herkes potansiyel bir mağdurdur.

Gürültüye neden olma suçunun taksirle işlenmesi mümkün müdür?

Bu suç kasıt olmaksızın işlenemez. Bu suç taksirle işlenemez. Bu unsur doğrudan kast olabileceği gibi olası kast da olabilir.

Zincirleme Suç Yasası’ndaki hükümler gürültüye neden olma suçu için uygulanabilir mi?

Zincir takmak da bu suçu işlemenin bir yoludur. Bu durumda ceza dörtte üçe kadar artırılabilir.

Gürültü kirliliği suçlarında zamanaşımı süresi nedir?

Gürültü ile ilgili suçlarda zaman aşımı süresi sekiz yıldır. Eğer 8 yıllık zaman aşımı süresi geçmişse, savcı suçlamaların düşürülmesine karar verebilir. Çünkü soruşturma başlatmak için gerekli şartlar oluşmamıştır. Fiilin işlenmesinin üzerinden 8 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra soruşturma başlatıldığı, ancak daha önce herhangi bir fiilin işlenmediği durumlarda dava düşebilir.

İlgili Yargıtay Kararları

“TCK 183. Madde kapsamındaki suç gerçek bir tehlikedir. Suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığı gerekli değildir. Gürültünün, maruz kalan kişinin sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olması gerekir. Kurul, sonuçlar ışığında sanığın hukuki durumuna karar verecektir. Sesin seviyesini ve insan sağlığına zararlı olup olmadığını belirlemek için bilirkişi raporu alınır. Karar yasaya aykırı olduğu için REDDİNE…” karar verilmiştir.

Kentsel dönüşüm konusunda da makalemiz mevcuttur.

Gürültü kirliliği modern dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Gürültü yapmak, bu sorunun adli boyutunu temsil eden bir suçtur. Gürültü kirliliğe dönüştüğünde bu suç işlenmiş olur. Korunan değer, bir kişinin barış hakkının ihlal edilmesi ve buna karşı korunmasıdır. Gürültü yapma suçu ile ilgili yorumlarda soru sorabilirsiniz. Gürültü nedir? Sesler yüksek, yoğun ve alışılmadık bir şekilde…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *