FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Fazla mesai, haftada 45 saati aşan her türlü çalışma olarak tanımlanmaktadır. İş Kanunu üç tür fazla mesai tanımlamaktadır. Birinci tür ülke yararı için yapılır. İkinci tür, üretimi artırmak veya işin niteliği ve amacı gibi çeşitli nedenlerle yapılır. Son olarak, bir arıza veya arıza potansiyeli durumunda fazla mesai gerekebilir. Fazla mesai ve fazla mesai ücreti hakkında sıkça sorulan bazı soruların yanıtları. İş Kanunu’nda fazla mesai nedir?

Yasa, haftalık azami çalışma saatinin 45 olduğunu belirtir. Öğle yemeği ve dinlenme araları hesaba katıldıktan sonra haftada 45 saati aşarsanız fazla mesai için ödeme yapmanız gerekir. Çalışanlar ve işverenler daha kısa bir çalışma süresi üzerinde anlaşabilirler. Örneğin, taraflar haftalık çalışma süresinin 35 saat olması konusunda anlaşabilirler. Bu durumda, 35 ila 45 saat arasındaki tüm çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir.

Maksimum iş günü 11 saattir. Fazla mesai, haftalık 45 saati içermese bile, belirli bir günde 11 saatin üzerinde çalışılan her zaman olarak tanımlanır.

Bazı işler 7,5 saat çalışılırsa tek bir günde yapılabilir. Bu işler arasında karbür endüstrisi ve yeraltı işleri, kaynakçılık ve radyoaktif maddelerle çalışma sayılabilir. Bu işlerden bazıları, özellikle 7,5 saatten daha uzun vardiyalarda çalışanlar için fazla mesai gerektirir.

Fazla mesai 270 saati aşabilir mi?

Kural olarak, Toplam Fazla Mesai Saatiniz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, toplam 270’i geçemez. Yıl İşverenler bu kurala uymadıkları takdirde idari yaptırıma maruz kalmayacaklardır. Yargıtay kararlarında bir işçinin 270 saatin üzerinde çalışması halinde iş akdinin feshedileceği kabul edilmiştir. İşveren, sözleşmelere yılda 270 çalışma saatine kadar fazla mesai ücretini içeren maddeler koyabilir.

Gece Çalışma Ücreti nasıl hesaplanır?

Kanun ayrıca gece vardiyalarını en fazla yedi saat olarak tanımlamaktadır. Bir vardiya 7,5 saatten uzun sürerse fazla mesai ödenir.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Çalışma haftası 45 saatten uzunsa, %50 daha fazla fazla mesai ücreti alırsınız. Fazla mesainin nasıl hesaplandığını açıklamak için basit bir örnek kullanalım. Diyelim ki haftada 3000 TL kazanan bir çalışan 7 günde 6 gün ve her gün 9 saat çalışıyor. Öğle yemeği bir saat ise, 6 gün çarpı 8 saat eşittir 48. Bu durumda çalışılan toplam süre 45 saatten fazla olduğu için işçinin 3 saat fazla mesai ücreti alma hakkı vardır.

Saatlik ücreti hesapladığımızda 3000/30/8=12 TL elde ederiz. Bunu %50 ile çarparsak 18,8 TL’ye ulaşırız. İşçi bir saat fazla çalışmış olsaydı 18,8 TL fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaktı. Bu işçinin haftalık 56,4 TL, aylık 225,6 TL fazla mesai ücreti hakkı vardır.

Hesaplamaya çalışanın izinli olduğu günler dahil değildir. Haftalık fazla mesai hesaplanır. Hafta sonu tatillerinin çıkarılması dikkate alınmaz. Yıllık izin, tatil günleri (ulusal ve diğer) ve genel tatil günleri çıkarılır.

Fazla mesai ücretini işverenime nasıl kanıtlayabilirim?

Çalışanlar, çalıştıkları fazla mesai saatlerini kanıtlamalıdır. Çalışan bunu yazılı belgeler veya tanık ifadeleri kullanarak kanıtlayabilir. Ofis yazışmaları, giriş/çıkış kağıtları ve işyeri kayıtları gibi belgeler çalışan tarafından kullanılabilir. Yazılı belgelerin olmadığı durumlarda tanık ifadeleri kullanılabilir.

Her ay, yukarıdaki açıklamaya göre fazla mesai ücretini hesapladıktan sonra maaş bordrolarınızı kontrol etmelisiniz. Çalışanın hakkını almamış olması halinde maaş bordrosunu imzalamasına izin verilmemelidir. Fazla mesai ücretinin yanlış hesaplandığı bir maaş bordrosunun imzalanması da kabul edilemez. Yüksek Mahkeme, çalışanların avukat gibi davranmamalarını beklemektedir. Fazla mesai için almanız gerekenden daha az ödeme aldıysanız, bunu yazılı olarak kanıtlamanız gerekecektir.

Hangi meslekler fazla mesai ücreti için uygun değildir?

İş yerinde çalışanın talimat ve görev verebileceği başka kimse yoksa, fazla mesai talep etmesi imkansızdır.

Esnek çalışma saatlerine sahip olan veya kendi programlarını belirleyen çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmez. Tıbbi satış temsilcileri veya kapıcılar buna örnektir.

Fazla mesainin zaman aşımı süresi nedir?

İş Kanunu’nun 32. maddesine göre, işçiler ücretlerini en fazla beş yıl boyunca alma hakkına sahiptir.

Fazla mesai yetkisi nedir?

Bir çalışanın fazla mesai yapabilmesi için işverenin belgeyi imzalaması gerekir. Çalışanın belgeyi imzalamasına gerek yoktur. İşçinin yazılı onayı işyerinde geçirdiği tüm süreyi kapsar.

2021’e kadar hemşireler için fazla mesai ücreti ne olacak?

Diğer çalışanlar gibi sağlık çalışanları da fazla mesai için daha yüksek ücret alıyor. Ortaokul diplomasına sahip sağlık çalışanları için;

  • Normal çalışanlar için saat ücreti 12,34 TL’dir. Bu çalışanların dini bayramlardaki saat ücreti 14,80 TL’dir. Bu da %20’lik bir artışı temsil etmektedir.
  • Dini bayramlarda ücret 22,22 TL’dir. Dini bayramlarda ücret 22,22 Tl’dir.

Lisans derecesine sahip sağlık çalışanları için

  • Dini bayramlarda bu çalışanlar için saat ücreti 17,77 TL’dir. Dini bayramlarda bu çalışanlar için saat ücreti 17,77 TL’dir.
  • Dini bayramlarda ücret 26,66 TL’dir. Dini bayramlarda 26,66 TL’dir.
Fazla Mesaiye İlişkin Yargıtay Kararı – 1.

Önceki davacı tanıklarının dosyalarında yer alan hükümlere dayanan bilirkişi raporlarına erişebilirsiniz. Dosyalarda yapılan tespitler, davacıların 2012 veya 2013 yıllarında haftada 21 saatten fazla çalıştıklarını göstermektedir. Fazla mesai ücreti, toplamdan fazla mesai ücretinin çıkarılmasıyla hesaplanmıştır. Bu durumda fazla mesai ücreti talebinin reddine ilişkin yazılı gerekçe hatalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/3446 E. 2020/19925 K.)

Fazla Mesaiye İlişkin Yargıtay Kararı – 2

İşyerine giriş ve çıkışları gösteren belgeler de fazla mesainin kanıtıdır. Ayrıca, iç yazışmalar da konuyla ilgilidir.” Bu tür belgelerin fazla mesaiyi kanıtlayamaması durumunda, her iki tarafın tanık beyanını dikkate almak gerekecektir. Bilinen bazı gerçeklerin de dikkate alınması mümkündür. Fazla mesainin gerekli olup olmadığını belirlerken, bir işçinin fiili çalışmasının niteliğini ve yoğunluğunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

İmzalanan maaş bordrolarında fazla mesai ödeneceği belirtilmişse çalışan daha fazla çalıştığını iddia edemez. Çalışan, kendisine ne kadar fazla mesai ödeneceğine dair çekinceleri varsa çalışmasını kanıtlayabilir. Maaş bordrosu çekincesiz olarak imzalanmış olsa bile, çalışanın bunu yazılı olarak kanıtlaması gerekir. Maaş bordrolarında bir tahakkuk varsa ancak imzalanmamışlarsa banka ile iletişime geçilmelidir. İlgili dönem için tüm ödeme kayıtları da sağlanmalıdır. Tutar, ödenen miktarlar çıkarıldıktan sonra hesaplanmalıdır. Fazla mesaiyi kanıtlamak için yazılı kanıtlar veya tanıklar kullanılabilir. Çalışma koşullarından habersiz veya bunları bilecek bilgiye sahip olmayan tanıklara güvenilemez. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/4386 E. , 2020/19212 K. )

Fazla mesai ve ihbar veya kıdem tazminatı, işçilerin en sık karşılaştığı adaletsizliklerden ikisidir.

Fazla mesai, haftada 45 saati aşan her türlü çalışma olarak tanımlanmaktadır. İş Kanunu üç tür fazla mesai tanımlamaktadır. Birinci tür ülke yararı için yapılır. İkinci tür, üretimi artırmak veya işin niteliği ve amacı gibi çeşitli nedenlerle yapılır. Son olarak, bir arıza veya arıza potansiyeli durumunda fazla mesai gerekebilir. Fazla mesai ve fazla mesai ücreti hakkında…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *