DÜĞÜN TAKILARI KİME AİTTİR?

düğünde takılan takılar kime aittir

Bazen çiftlerin evlendikten sonra hissettikleri mutluluk geçicidir. Evlilik, düğün sonrasında ortaya çıkan sorunlardan etkilenebilir. Düğün takıları yaygın bir sorundur.

İnsanlar düğün takılarının kime ait olduğunu hep merak etmişlerdir. Hepimiz düğün takılarının sadece kadınlara ait olduğunu söyleyen haberleri duymuşuzdur. Bu hikayenin arkasındaki gerçeklere bir bakın.

Düğün Günü Takılan Takılar Kime Ait

Toplumumuzda erkek tarafındaki altın takıların sadece erkeklere, kadın tarafındaki altın takıların ise sadece kadınlara ait olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Evliliğin ilk aşamalarında bile düğün takıları çiftler veya aileler arasında hararetli tartışmaların kaynağı olabiliyor. Takı konusundaki anlaşmazlıklar boşanmaya yol açabilir. Evlilik sırasında akrabalar tarafından geline veya damada verilen takıların ve paranın mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda net bir yasa yoktur. Yargıtay’ın mevcut içtihatlarına göre düğünlerde geline takılan takılar, kimden ve nereden geldiğine bakılmaksızın genellikle geline bağış olarak kabul edilmektedir. Düğün takıları bilezik, kolye seti, çeyrek altın gibi her türlü takıyı içerebilir. Erkeklerin de kendilerine ait takıları vardır. Saatler, kol düğmeleri ve erkeksi olduğu düşünülen diğer eşyalar örnek olarak verilebilir. Ne kadar pahalı olursa olsun, kim tarafından yapılmış olursa olsun ya da gelin veya damat takıyor olursa olsun, tüm düğün takıları kadınlara aittir.

Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ‘nin 2019/2763 E. sayılı kararında da bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz: Aksi kararlaştırılmadıkça, gelin genellikle düğün hediyesi olarak takı alır. Bu onun malı olur. . Aşağıdakiler hakkında da daha fazla bilgi edinebilirsiniz:Kocanın geri vermemeyi düşündüğü eşyaları alması ve bunların her iki tarafça paylaşılan ihtiyaçlarla değiştirilmesi ve kadının rızasının olması durumunda, kocanın bu eşyaları geri verme talebi kabul edilir. . .”

Düğün törenimde takılan altın takıları nasıl geri alabilirim?

Kadın, erkeğe ait olan düğün takılarını geri almak için dava açabilir. Bu dava düğün takılarını geri almak içindir. Bu bir mücevher davasıdır. Düğün takılarının iadesi için dava açma ücretleri nispidir. Tazminat için takı bedeli üzerinden harç ilave edilir.

Düğün takılarının iadesi aşamalı olarak yapılabilir. Çiftin düğün takıları günümüz dünyasında artık kabul edilebilir değildir. Takılar değiştirilmiş veya kullanılmış olabilir. Takıların aynen iadesi mümkün değilse, eşyanın parasal değeri aranır.

Mücevher size hediye olarak verildiyse ne olur?

Bir eş ile eşi arasında boşanma davası açıldığında, kadın düğün takılarının iadesini isteyebilir. Eşler arasında boşanmaya karar verilmişse düğün takılarının iadesi gerekmez. Boşanma davasında takı talep edilemez.

Bir kuyumculuk davası açmak ne kadar sürer?

Kesin vaka tarihini bilmek, düğün takılarının ne zaman iade edilebileceğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Mücevherler.

Koca, düğün gününüzde takılan takıların velayetini alabilir. Koca, takıların aynı durumda olması halinde derhal iade edilmesi için dava açabilir. Düğün takılarının tam iadesi için mülkiyet hakkı kullanılmalıdır. Düğün takılarının iadesi zaman aşımına tabi değildir.

İkinci olarak, takıların tamamının iade edilememesi mümkündür. Düğün takılarının parasal değerinin tamamını alabilmek için kadının davasını 10 yıl içinde açması gerekir. Düğün takılarının nakit olarak iadesine ilişkin tüm talepler tazminat talepleridir. Bu nedenle, takıların nakit olarak iadesine ilişkin talepler için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Düğün takılarının iadesi için durumu nasıl kanıtlayabilirsiniz?

Düğün takılarının iadesi için açılan davalarda ispat yükümlülüğü davacıya aittir. Takıların iadesini isteyen davacılar, takıların davalının kocası tarafından alındığını ve davacının takılara sahip olmadığını kanıtlamak zorundadır. Mücevherin kocası tarafından alındığını ve mücevherin kendisinde olmadığını kanıtlayamazsa davasını kaybedecektir.

İlk olarak, talep sahibi mücevherin mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. Mücevherin ağırlığı, türü, değeri, gramı ve miktarı da buna dahildir. Düğün videoları, fotoğraflar ve diğer belgeler gibi kanıtlarla bunu yapmak çok kolaydır. Düğün videosu dosyalandıktan sonra mücevher uzmanı bir rapor oluşturacaktır. Raporda düğün takılarının değeri de yer alacaktır. Hesaplamalar, dosyadaki belgelere dayanarak uzman tarafından yapılacaktır. Bilirkişi, davanın açıldığı tarihe göre altının değerini hesaplayacaktır.

Evini terk eden bir gelin düğün takılarını nasıl alabilir?

Takılar kolaylıkla saklanabilmekte, taşınabilmekte ve nakledilebilmektedir. Yargıtay, kadınların taktığı veya evlerinde bulundurduğu takıların günlük yaşamın bir parçası olması nedeniyle bu durumun geçerli olduğuna karar vermiştir. Yargıtay bu değerlendirmesinde bir erkeğe ziynet eşyası verilmesinin günlük hayatın olağan akışına aykırı olacağını belirtmiştir. Bu değerlendirmelerin ardından Yargıtay, evinden ayrılan bir kadının düğün takılarını her zaman saklayabileceğine veya yanına alabileceğine karar vermiştir. Bu bağlamda, evini terk eden bir kadının düğün takılarını da yanında götürmesi beklenmektedir. Evini terk eden kadın, takıların evde olduğunu kanıtlamak zorundadır. Evden kovulan veya şiddete maruz kalan kadınlar takılarını evde bıraktıklarını kanıtlamak zorundadır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/938 E., 2018/3830 k. sayılı kararında

Çeşitli nedenlerden dolayı başka birini işe almayı düşünebilirsiniz .Kadın Sanık mücevherleri bozdurduğunu ve parayı harcadığını iddia ederken, suçlayan kişi mücevherleri çaldığını iddia etti. Bunu görmek benim için alışılmadık bir durum değil. Ayrıca aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:Bu gerçekleştiğinde kadınlara ne olur? İşte Evde nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler Bu bağlantıya tıklayarak daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Varlık nedir? Demek istediğim: Ne bekleyebilirsiniz Geçerli bir para birimi olarak kabul edilmiştir. Sanık tarafından muhafaza edilmesi ve bulundurulması Aşağıdakiler hakkında da daha fazla bilgi edinebilirsiniz: İki dil bilen bir çevirmen kullanmak iyi bir fikirdir Yasayı çiğnemek her zamanki gibi yasa dışıd ır. Madde kolayca hareket ettirilebilen, depolanabilen ve kaldırılabilen bir maddedir. Bu amaçla, Evden ayrılmak için seyahatinizi planlayınKadınlar Bu ipuçlarını takip ederek dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Davalının buna zaten sahip olduğundan emin olabilirsiniz. Davacı, davalının mücevheri kullandığını kanıtlamalıdır.”

Düğün paramla aldığım düğün takılarını iade edebilir miyim?

Düğün takıları düğün masraflarını, ev masraflarını veya erkeğin borçlarını ödemek için kullanılabilir. Bu durumlarda kadının takıları iade etme hakkı olup olmadığının belirlenmesi önemlidir. Bu durumda belirleyici soru, düğün takılarının iade edilmek istenip istenmediğidir. Yargıtay, kadının düğün takılarını iade etmesi halinde alma hakkına sahip olduğuna karar vermiştir. Bu gibi durumlarda erkek, kadın tarafından kendisine verilen takıların iade edileceği beklentisiyle verilmediğini kanıtlamalıdır. Bu gibi durumlarda erkek, kadının takıları geri alma umuduyla vermediğini kanıtlamalıdır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/1769 K., 2018/13037 E. sayılı kararında

Evlilik sırasında takılan kadın takıları Çalınan takılar artık onları çalan kişiye aittir .Bu dava mükemmel bir örnektir Mücevherlerinbir kişiye geri vermek istememesi için verildiğini kanıtlamak mümkündür. Bu durumda, erkek takıları iade etmek zorunda değildir.. Ayrıca aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Somut olayda , ziynet eşyalarının bozdurulduğuanlaşılmış ise de, davalı-karşı davacı erkeğe iade edilmemek üzere verildiği ispatedilememiştir.Davalı, ziynet eşyalarının kayıtsız şartsız ve rızaen teslim alındığını göstermelidir. Davalı, mücevherlerin kayıtsız şartsız ve rıza ile verildiğini kanıtlayamazsa, mücevherleri geri vermek zorundadır.

Mücevherler hak iddia etmek için değiştirilebilir mi?

Bir davanın, talep edilen para miktarını artırmak için değiştirilebileceği iyi bilinmektedir. Islah yoluyla davanın kapsamının değiştirilmesi ve genişletilmesi mümkündür. Islah yoluyla müvekkile iade edilebilecek takı miktarı da artabilir. Talep edilen düğün takıları dilekçenizde yer almalıdır. Talep edilen düğün takılarının dava dilekçesinde yer alması önemlidir. Islah dilekçesi sadece davada talep edilen miktara ilişkindir.

Gerçek şu ki, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/8174 E. sayılı kararında

Davacı kadın, dava dilekçesinde düğün için harcadığı parayı değil, sadece takı miktarını talep etmiştir. Duruşmaya 20.9.2012 tarihinde devam edilmiştir. Takı talebine ek olarak gelinlik için de para talep etmiş ancak bunu davaya dahil etmemiştir. Değişiklik ile bir talep eklemiştir. Talep değiştirilebilir ancak yeni bir talep eklenmesi mümkün değildir. Bu davada yargılama harcı alınmamıştır. Davacının düğünde giyilen paraya ilişkin talebinin dinlenmemesi gerekir…”

Bazen çiftlerin evlendikten sonra hissettikleri mutluluk geçicidir. Evlilik, düğün sonrasında ortaya çıkan sorunlardan etkilenebilir. Düğün takıları yaygın bir sorundur. İnsanlar düğün takılarının kime ait olduğunu hep merak etmişlerdir. Hepimiz düğün takılarının sadece kadınlara ait olduğunu söyleyen haberleri duymuşuzdur. Bu hikayenin arkasındaki gerçeklere bir bakın. Düğün Günü Takılan Takılar Kime Ait Toplumumuzda erkek tarafındaki altın takıların…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *