DİLEKÇE ÖRNEĞİ

dilekçe

Artık hepimiz herhangi bir işlemde bir dilekçe örneği ortaya çıkarma ihtiyacını hissetmişizdir. Sonuç olarak, istisnasız hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez dilekçe yazmak zorunda kalıyoruz. Bu yazımızda dilekçe yazımı hakkında temel bilgiler vereceğiz. Makalemizin geri kalanında, günlük yaşamınızda size yardımcı olabilecek olabildiğince çok sayıda çeşitli dilekçe örneğini dahil etmeye çalışacağız. Şimdi verdiğimiz dilekçe örneklerini edinebilir ve bunları kendi özel durumunuza göre kullanabilirsiniz. Dava dilekçesi yazmak özel bir faaliyettir. Haklarınızı kaybetmemek için bir avukattan yardım almak en iyisidir. Dava süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, dava açmanın en kolay yolu hakkındaki makalemizi değerlendirmenizi öneririz.

Dilekçe nedir?

Dilekçe vermek, Anayasamızın 74. Maddesi tarafından korunan bir haktır. Herkes dilekçe ile kamu kurum ve kuruluşlarına istek ve şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Dilekçe, kişilerin resmi veya gayri resmi kurum ve kuruluşların yetkili mercilerine istek veya şikayetlerini yazılı olarak bildirdikleri imzalı bir belgedir. Dilekçe tek bir kişi tarafından oluşturulabileceği gibi bir grup tarafından da oluşturulabilir.

Dilekçe Yazma Stratejileri?

Dilekçemizde yer alması gereken hava durumunu 6 başlık altında toplayacağız. Bunlar; tarih, makamın unvanı, konu metni, imza, dilekçe sahibinin unvanı ve soyadı, dilekçeyi yazan kişinin imzası. Şimdi normal bir dilekçe yazmanın en kolay yolunu inceleyelim:

Başlangıç olarak, düz, çizgisiz beyaz bir kağıt almalıyız, belki A4 ölçüsü tatlıdır. Bir bilgisayar, daktilo ve diğerlerini kullanmanız gerekecek. ya da muhtemelen elle yazabilirsiniz. Dilekçenizi elle yazanlar için, ideal olarak mavi veya siyah mürekkepli kalemler kullanmanızı öneririz. Dilekçe veya şikayet hangi kurumu veya makamı ilgilendiriyorsa, başlığın ona hitaben yazılması gerekir. Dilekçenin veya eleştirinin metinsel içerik malzemesi kolay ve anlaşılır olmalıdır. Dilekçe boyunca ciddi ve saygılı bir dil ve ihtişam kullanmak en iyisidir. Dilekçe veya eleştiri kurallara uygun olmalı, somut durumla ilgili kanıtlar sunmalı ve gerekçeleri ortaya koymalıdır.

Dilekçenizin bir sonraki makama hitaben yazılması gerekiyorsa, metin içerik materyali şu şekilde bitmelidir: (Senaryoyu bilgilerinize sunarım). Niyetinizin üst makamın bir sorunu çözmesi olması durumunda, metin içerik materyali (Gerekli olanı saygıyla talep ediyorum) ile bitmelidir. Bir hareket için yetki talep etmek istiyorsanız, metinsel içerik materyalinizi (İzninizi saygıyla talep ediyorum) ile bitirebilirsiniz. Metin içeriğinin sonunda yer ve tarih belirtilmelidir. Dilekçenin sağ arka yüzünde, dilekçe sahibi dilekçeyi adı ve soyadı ile birlikte işaretlemelidir. Son olarak, dilekçenize eklenmesi gereken herhangi bir evrak varsa, bu evraklar dilekçenin sonunda (Ekler) başlığı altında listelenmelidir. Sürekli kullanılan dilekçe örnekleri aşağıda verilmiştir.

Dilekçe Örnekleri

İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa dilekçesi, işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bir dilekçedir. İstifa dilekçesi verildiğinde kıdem tazminatı alınamayacağına dair yaygın bir kanı olsa da bu düşünce kabul edilmemelidir. Eğer iş sözleşmesinin feshi için haklı bir neden varsa, işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Haklı nedenlerin neler olduğu hakkında detaylı bilgi için işçi hakları yazımızı inceleyebilirsiniz.

………………………… ŞİRKET

…/…/…/….. Grubunuzdan, çalışmakta olduğum işyerinden …/…/…… tarihi itibariyle ayrılıyorum. Kıdem tazminatım ve her türlü işçilik alacaklarım saklıdır.

Zorunlu önergenin alınmasını talep ve rica ediyorum.

Başlık :

İmza

Tarihsel geçmiş:

İstifa dilekçesi örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayın: İstifa Dilekçesi Kalıbı

Digiturk İptal Dilekçesi Örneği

Digiturk üyelik iptali için vereceğiniz dilekçede birçok hususun yer alması gerekmektedir. Dilekçenizi kimlik fotokopiniz ile birlikte faks yolu ile Digiturk Alıcı Hizmetlerine ulaştırdığınız takdirde abonelik iptal dilekçeniz işleme alınabilmektedir. Bu konuda yazmanız gereken dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

DIGITURK MÜŞTERI HIZMETLERINE

TALEP EDEN KULLANICI

ADI SOYADI : …………………………………………………….

T.C. KİMLİK NUMARASI : ……………………………………………………..

DİGİTURK ABONE NUMARASI : ……………………………………………………..

ILETIŞIM NUMARASI : ……………………………………………………..

KONU : Digiturk abonelik iptal talebi

İPTAL NEDENİ : Söz verilen HD kanalların gönderilmemesi, spor aktiviteleri kanallarının eksikliği ve gerçekten aşırı değerli olması

AÇIKLAMALAR :

Digiturk Alıcı Hizmetleri Danışmanı ……………… ile yaptığım telefon görüşmesinde Digiturk aboneliğimin iptalini talep ettim. Aboneliğimin iptal edilebilmesi için iptal talebimi içeren bir dilekçenin ve kimlik fotokopimin 0212-473 99 99 99 numaralı telefona fakslanması gerektiği konusunda bilgilendirildim. Bu işlemleri gerçekleştirdiğim takdirde iptal işleminin gerçekleşeceği konusunda müşteri hizmetleri rehberiniz tarafından bilgilendirildim. Bu nedenle size bu dilekçeyi yazma gereği duydum.

SONUÇ ve TALEP : Arz ettiğim açıklamalardan dolayı Digiturk aboneliğimin iptal edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …../…../…..

İptal Talebi

…………………………………..

İMZA

EK: Kimlik Kartı Fotokopisi

Millenicom İptal Dilekçesi Örneği

Millenicom’dan alacağınız online hizmeti iptal etmek isterseniz, kuruma bir dilekçe yazmanız ve kimlik fotokopinizi göndermeniz tavsiye edilir. Dilekçeyi ilgili kuruma faks veya e-posta ile gönderebilirsiniz. Dilekçenizi gönderdikten sonra talebiniz işleme alınacaktır. Bu konuda yazmanız gerekebilecek bir dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

MİLLENİCOM TELEKOMİKASYON HİZMETLERİ A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ

Talep Eden Kişi : ………………………………………….

T.C. Kimlik No: ………………………………………….

İletişim Bilgileri : ………………………………………….

İstek Konu : Millenicom Abonelik İptali

Hizmet Miktarı: ……………………………………..

Abonelik Değerlendirmesi: ………………………………………….

Talep : Yukarıda bilgileri verilen firmanızdan almakta olduğum online hizmetin/aboneliğin iptal edilmesini talep ediyorum. Tarih: …../…../…….

Unvan ve Soyadı:

İmza

EK: Kimlik Kartı Fotokopisi

Superonline İptal Dilekçesi Örneği

Aboneliğinizi iptal ettirmek isteyenler için; dilekçenizi kimlik fotokopiniz ile birlikte Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin faks numarasına toplu olarak göndermeniz durumunda hizmet iptal talebiniz işleme alınabilir. Bu konuda yazmak isteyeceğiniz dilekçenin bir örneği aşağıdaki gibidir:

Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne

Alışverişçinin İlk ve Son Unvanı: ……………………………………………………………….

Alıcı Miktarı: ……………………………………………………………………..

İptal Talebinin İşlevi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

İletişim Miktarı: ………………………………………..

Talep Yararlanmaya devam ettiğim Turkcell Superonline net hizmetimi ve aboneliğimi sonlandırmak istediğimi beyan ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

…../…../202.. Kimlik ve Soyadı: İmza:

Ek: Kimlik Kartı Fotokopisi

Turknet İptal Dilekçesi

Bu internet hizmet sağlayıcısından alacağınız hizmeti sonlandırmak istiyorsanız, bu talebinizi bir dilekçe ile kuruma bildirmeniz gerekecektir. Burada bir kez daha, dilekçenin ekine kimliğinizin bir fotokopisini eklemeniz gerekecektir. Hizmet iptali için 4 yöntem bulunmaktadır. Bunlar e-devlet, e-faks, geleneksel faks, posta/kargo yöntemleridir. Tüm bu yöntemlerden birini kullanarak iptal dilekçenizi gönderebilirsiniz. İptal dilekçeniz bize ulaştıktan sonra, almış olduğunuz hizmet 7 gün içinde sonlandırılabilir ve SMS ile bilgilendirilebilirsiniz. Bu konuda yazmanız gereken bir dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Telefon / Abone No:

İletişim Miktarı ve E-posta Yerleşimi:

Şu anda firmanızdan hizmet almaktayım ………………………………………………….. Numaralı telefon hattına ait (şahıs/firma) adsl net hizmetimin iptalini talep ediyorum.

Tarih: ……/……/………..

Unvan Soyadı: İMZA :

EK: Kimlik Fotokopisi

Belediye Dilekçe Örneği

Mahalle sakinleri olarak hepimiz, yapılması gereken bir iş veya işlemle ilgili olarak mahallemizi kapsayan yerel makamlara yazılı bir dilekçe sunmamız gerekebilir. Bu yerel makamlar arasında en sık karşılaşacağımız makam belediyedir. Birçok farklı noktada belediyelere yazılı dilekçe vermemiz gerekebilir. Bu bölümde size bu dilekçelerden birkaç örnek vermek istiyoruz:

1) Belediye Ağaç Kesim Dilekçesi

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Koca Çınar Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırklar Yolu, 15 Kapı Civarı Seven Sitesi bahçesinde tehlike arz eden ve yıkılması gereken apartman inşaatının yerinde inceleme yapılarak gereğinin yapılmasını arz ederim. 05/12/2025

Apt. Amiri Kaşe ve İmza

İletişim Miktarı:……………………………………..

Sizin de benzer bir durumunuz veya eleştiriniz varsa, dilekçe şablonunu alabilir, somut durumunuza göre düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayınız: Belediye Ağaç Kesim Dilekçesi

2) Belediye Yenileme İzin Dilekçesi

PENDIK BELEDIYESI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KONU Yenileme Ödeneği Talebi

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Cevizli Mahallesi, Üsküdar Yolu, Apt No: 52/5; 11502 Ada, 15 Parsel, 5 numaralı tarafsız yarı için tadilat ruhsatı almak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 05/05/2021

Unvan ve Soyadı:

İmza

İletişim No:

EK:

  • Tapu Örneği,
  • (vekil olması durumunda) Yetkili Vasıflı Mankenin Hayatı
  • (başvuru sahibi bir şirket ise) grubun tüm unvanını ve vergi türünü ve imza sahibinin yetki belgesini gösteren bir belge, (başvuru sahibi saf bir birey ise) kimlik kartının bir kopyası

Binanızı yenilemek istiyorsanız, tadilata başlamadan önce belediyeden izin almanız tavsiye edilir. Yenileme izni almak için, mülkün yetki alanında bulunduğu belediyeye bir dilekçe sunulmalıdır. Kullanmadan önce, yenileme izni için gerekli teknik uzmanlığı ve evrakları bir araya getirmeniz gerekir. Aksi takdirde, dilekçeniz büyük olasılıkla etkisiz olacaktır. Yalnızca bu evraklar sağlandıktan sonra, yenileme izni dilekçesi ile zorunlu ruhsatı almak mümkündür. Yukarıda verdiğimiz dilekçe örneğini edinebilir, özel gayrimenkul bilgilerinize göre düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz. Bu süreçte eğitimli bir gayrimenkul avukatından yardım alabilirsiniz.

Dilekçe örneğini cümle formatında almak için buraya tıklayınız: Belediye Tadilat İzni Dilekçe Örneği

Kredi Yurtlar Kurumu Kuruluş Dilekçesi Örneği

Üniversite öğrencileri bu kuruma kısaca KYK olarak bakarlar. Bu kurum, üniversite öğrencilerine üniversite dönemi boyunca kredi, burs ve yurt gibi birçok alternatif seçenek sunar. Üniversite öğrencileri, araştırmaları boyunca şüphesiz bu kurumla yakın temas halinde olacaklardır. Bu yakın temas nedeniyle, bu kuruma birçok konuda yazılı bir dilekçe sunmak çok önemli olabilir. Araştırmanıza başlamadan önce, araştırmanız boyunca ve araştırmanızı bitirdikten sonra büyük olasılıkla Kredi ve Yurtlar Kurumuna dilekçe vermeniz gerekecektir. Bu bağlamda, size kullanmanızın en iyi olacağı bazı dilekçe örnekleri vermek istiyoruz:

1) KYK Bursiyer Konut Kredisi İptal Dilekçesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Şu anda grubunuz tarafından sağlanan eğitim ipoteğinden yararlanıyorum. Bu vesile ile eğitim ipoteğinden yararlanmak istemediğimi beyan ederim. Tarafıma verilen eğitim ipoteğinin iptal edilmesini ve iptalin tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

…./…./…..(tarih) Unvan ve Soyadı

…………………………………………………………

İMZA

T.C. Kimlik No:

Sınavın Gerçekleştirildiği Eğitim Kuruluşu:

Cep telefonu:

E posta adresi:

Anlaşma Kolu:

Bu, halihazırda KYK Mortgage kullanan ve bu konut kredisinden farklı bir şekilde yararlanmaya son vermek isteyen birçok kişi için bir model dilekçesi olabilir. İsterseniz, bu dilekçe örneğini alabilir, özel bilgilerinize göre düzenleyebilir ve ipotek iptal sürecinizde kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için tıklayınız: KYK Burs İpotek İptal Dilekçesi

2) KYK Yurt İzin Dilekçesi

KREDİ ve YURTLAR KURUMU

ESKİŞEHİR MİHRİME HATUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………………………………………… yurdunuz, C blok, beşinci kat, 127 numaralı oda ve 3 numaralı yatakhanede kayıtlı TC kimlik numaralı bursiyeriniz olarak; sağlık nedenlerimden dolayı eve gitmek zorundayım. Bu nedenle …../…../……… ve …../…../…../…../………… adresleri arasında bana izin verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih

Unvan ve Soyadı:

İmza

EK: Kimlik Fotokopisi ve diğerleri. doc (talep üzerine dilekçenin tekrarına bağlanabilir)

3) KYK Geçiş Dilekçesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM

KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Anadolu Koleji, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü, ………………………………………….. 2. 12 aylık bursiyer olarak; merkezi yerleştirme puanıyla Akdeniz Koleji, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü’ne geçmeye hak kazandım. …………………. Tarihinde ilgili okula giderek kaydımı yaptırdım. ……………………………. Kurumunuzdan kimlik numarası ile öğrenim kredisi alıyorum. Bursiyer Kredimin Akdeniz Fakültesine aktarılması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.

Tarih

Unvan ve Soyadı:

İmza

T.C. No:

İpotek No:

E-posta Tutamacı

Cep Telefonu :

Sözleşmeli :

Ekler

1-Yeni üniversite kayıt sertifikalarım

2-Modası geçmiş üniversiteden transkript

3-Kimlik Fotokopisi

Yukarıda sunduğumuz dilekçe şablonu, öğrenim gördüğü üniversiteyi değiştiren bir öğrencinin, öğrenim kredisi faturalarını takip etmek amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurması gereken bir dilekçe örneğidir. Eğer siz de aynı durumdaysanız, şimdi sunduğumuz dilekçe şablonunu alabilir, kendi durumunuza göre özelleştirebilir ve işleminizde kullanabilirsiniz.

Merhametli Ayrılık Dilekçesi

Mazeret izni, devlet memurları için çeşitli durumlarda kullanılabilen bir haktır. Bu izin 657 sayılı Devlet Memurları Yönetmeliği’nin 104. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde, birçok farklı durum için tamamen farklı izin süreleri öngörmektedir. Bir devlet memuru olarak mazeret izni kullanmak istiyorsanız; öncelikle söz konusu maddede belirtilen birçok izin durumundan birine sahip olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekecektir. Tüm bu durumlardan biri sizin için geçerliyse, bağlı bulunduğunuz kurumun ilgili birim müdürlüğüne hitaben bir dilekçe yazmanız gerekecektir. Mevcut durumunuzda, kullanmanızın en iyi olacağı azami ayrılma aralığı yönetmelik maddesinde belirtilmiştir. Bu süreyi tamamen talep edebileceğiniz gibi, mazeretinize uygun kısmi bir süre de talep edebilirsiniz. Yönetmelikte düzenlenen pek çok mazeret durumundan birine ilişkin bir mazeret izni dilekçesi örneğini sizlere sunmak istiyoruz:

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ Salihli/MANİSA

10/03/2021 tarihinde eşimin annesi vefat etti. Bu vefat nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Yönetmeliğinin 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün mazeret izni kullanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

11/03/2021

ADRES

İkamet Adresi : Unvan ve Soyadı :

Yetkilendirme Makamı : {Nitelikler}

İletişim Miktarı : Kayıt Tutarı:

İmza

Okul Dilekçe Örüntüsü

Bu başlık altında; genellikle merkezi, orta ve yüksek okullarda kullanılan birkaç dilekçe örneğinden bahsedeceğiz. Üniversitede kullanılan dilekçe örneklerini sonraki başlıklar altında inceleyeceğiz.

1) Seçmeli Ders Dilekçe Örneği

Özellikle ortaokul ve yüksekokullarda, temel paketlerin yanı sıra bazı paketlerin seçimi de öğrencilere bırakılır. Bu paketler seçmeli dersler olarak bilinir. Her okul, üniversite öğrencilerine bedensel durumlarına ve oradaki öğretim görevlilerine göre belirli paketler sunar. Yeterli sayıya ulaşılırsa, o ders büyük olasılıkla sağlanacaktır. Her okulun durumunun tamamen farklı olması nedeniyle, üniversite yönetimi sizi aralarından seçim yapabileceğiniz paketler hakkında bilgilendirecektir. Muhtemelen daha sonra seçeceğiniz paketlerle birlikte bir dilekçe göndermeniz istenecektir. Bu dilekçenin bir örneği aşağıdaki gibidir:

YAHYA AKEL FAKÜLTESİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ Yenişehir/MERSİN

Anne, baba veya vasisi olduğum öğrencinizin, 11/C Sınıfı, 356 Numaralı, ……………………………………………………………………; 2020 – 2021 Eğitim ve Koçluk 12 ayı için idareniz tarafından sağlanan zorunlu olmayan paketlerden; 1) Spor Faaliyetleri ve Bedensel Eylemler (2 saat), 2) Çevre Eğitimi (1 saat), 3) Hukuk ve Adalet (1 saat), 4) Yurtdışı Dil (Arapça) (2 saat) olmak üzere toplam 6 saatlik 4 paketi seçtiğini beyan ederim. Zorunlu hareketin alınmasını talep ediyorum.

Burs Alan Anne veya Baba

Unvan ve Soyadı : Unvan ve Soyadı :

T.C. Kimlik No: T.C. Kimlik No

Tarih ve İmza : Tarih ve İmza :

Şimdi verdiğimiz dilekçe şablonunu bilgisayarınıza alabilir ve kendinize yanıt olarak bir araya getirip kullanabilirsiniz.

2)Burs Sertifikası Talep Dilekçesi

Üniversite öğrencileri için günlük yaşamda birçok faktör ve işlem için öğrenci sertifikaları talep edilebilir. Bu belgeyi almak için, muhtemelen edinme açıklamasını belirten bir dilekçe yazmanız ve bunu öğrenebileceğiniz üniversitenin ilgili idari birimine sunmanız gerekecektir. Bu konudaki örnek dilekçemiz aşağıdaki gibidir:

BOSTANCI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Kadıköy/İSTANBUL

Lisenizin 10/B sınıfı, 52 numaralı öğrencisiyim, ……………………………………………………………… İstanbulkart bursiyer kartımı yenilemek amacıyla, aktif olarak öğrenim gördüğüm okuldan ilgili 12 ay boyunca bursiyer olduğumu belirten bir bursiyer sertifikası istiyorum. Bu nedenle, adıma bir bursiyer sertifikası edinmenin zorlaştırılması ve tarafıma tedarik edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.

05/11/2021

Unvan ve Soyadı

Yerleşim yeri:……………………………………………………………….. İmza

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Herhangi bir amaç için bursiyer sertifikası almak istiyorsanız; dilekçe şablonunu edinebilir, somut durumunuza göre düzenleyebilir ve dilekçenizi eğitim aldığınız kuruma gönderebilirsiniz.

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayınız: Burs Sertifikası Talep Dilekçesi

Üniversite Dilekçe Örnekleri

Üniversitede okuyan arkadaşlarımızın birçok işlem için üniversite rektörlüğüne veya fakülte dekanlığına dilekçe vermesi çok önemli olabilir. Bu başlık altında, yararlanabileceğiniz birkaç dilekçe örneğine yer vermek istiyoruz:

1) Tek Ders Sınav Asistanlığı Dilekçesi

Bazı üniversiteler, dönem boyunca paketlerinden başarısız olan üniversite öğrencilerinin belirli koşullar altında dersi başka bir zaman almalarına izin verir. Bu hak tek bir ders için veya 3 ders için verilebilir. Bu durumda, bu sınav üç ders sınavı olarak adlandırılır. Her üniversitenin bu sınavlara girmek için tamamen farklı gereklilikleri olabilir. Genellikle, kolejler tarafından istenen temel durum, alınacak kursun verilmesi durumunda başlamaya uygun olmaktır. En iyisi, ilgilendiğiniz üniversitenin yasal yönergelerindeki temelleri ve prosedürleri kontrol etmektir. Daha sonra, durumları karşılamanız ve sınava girmeye uygun olmanız durumunda, bağlı olacağınız üniversiteye sınava girme talebinizi belirten bir dilekçe göndermeniz önerilir. İşte sizin için tek ders sınavı yardımcı dilekçe örneğimiz:

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI

2017 – 2018 Eğitim Öğretim 12 ay, Bahar Dönemi, son dönem bursiyeri. Bu dersi verdiğim takdirde mezun olmaya hak kazanabilirim. Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde düzenlenen esaslara göre tek ders sınavından yararlanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

09/06/2018

İMZA:

Talep Edilen Tek Ders Sınavı:

Kurs Kodu:

Kurs Kimliği:

12 ay ve Kurs Süresi:

Kurs Eğitmeninin Unvanı:

Burs Alıcısı

Kimlik ve Soyadı:

T.C. Kimlik No

Burs No:

Bölüm / ABD:

İletişim No:

Bireysel iletişim:

EK: Not Durum Belgeleri

2) Büyüleme için Dilekçe

Üniversite öğrencileri, aldıkları paketlerin sınav notlarına, başarı notlarına, harf notlarına, görev ve adanmışlık notlarına ve diğerlerine itiraz etme hakkına sahiptir. Söz konusu itiraz, sınav kağıdındaki maddi hatalar, sınav kağıdının dikkate alınmaması, yanlış not yazımı, kararlaştırılan ağırlık oranlarına uymayan değerlendirme, kurallara uymayan değerlendirme ve birçok farklı faktörle ilgili olabilir. Bir kez daha, üniversitenizin ilgili yasal yönergelerine göz atmanız yararlı olabilir. Her üniversite, bu konuda nasıl ilerleneceğine dair tamamen farklı prosedürler ve yönergeler öngörebilir. İşte bu konuyla ilgili bir dilekçe örneği:

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜMÜ

Üniversiteniz, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ……………………………………………. 2019 – 2020 Eğitim Yılı, Onikinci Ay, Bahar Dönemi, FLUID306 Kodlu, Akışkanlar Mekaniği – 2 dersi öğrencisiyim, 05/05/2020 tarihinde yapılan ve 20/05/2020 tarihinde tanıtılan Akışkanlar Mekaniği – 2 dersi ikinci ara sınav sonuçlarına aşağıda açıkladığım nedenlerle itiraz ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22/05/2020

Unvan ve Soyadı:

İmza

Çekim Motifi: 05/05/2020 tarihinde yapılan 2. ara sınav

Sihirli Konu Değerlendirilmemiş sınav kağıdı

İletişim Miktarı:……………………………………………………….

Üniversite öğrencisiyseniz ve notlarınızla ilgili basitçe açıkladığımız gibi bir itirazınız varsa, sağladığımız dilekçe modelini alabilir ve somut durumunuza göre büyüterek itirazınızda kullanabilirsiniz.

3) Mazerete Uygun Ek Dilekçe Genel Bakış

Mücbir bir sebepten dolayı vize veya son sınavınıza katılamayacağınız şüphesizdir. Böyle bir durumda endişelenmenize gerek yok. Bu tür durumlar için bir telafi sınavı başlatılmıştır. Böyle bir durumda, büyük olasılıkla idareye bir dilekçe sunmanız gerekecektir. Burada önemli bir aşama, mazeretinizi belgelemeniz gerekeceğidir. İşte telafi sınavı için uygun bir dilekçe örneği:

NISHANTASHI ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI

Fakülteniz İşletme Bölümü öğrencisiyim, ……………………………………. 2020 – 2021 Güz Dönemi’nde kayıt yaptıracağım paketlerin final sınavlarına hasta olduğum için katılamadım. Mazeret sınav hakkımı bu paketler için kullanmak istiyorum. Mazeretimi belirten hastane raporunu ekte sunuyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 19/01/2021

Mazeret nedeniyle Kapanış Sınavına giremeyecek olan Paketlere ilişkin veriler:

  • KAMU265 kodlu Finans dersinin B Grubu için 13/01/2021 tarihli kalan sınavı;
  • LOJ293 kodlu Lojistik dersinin C Grubu için 14/01/2021 tarihli kalan sınavı

İletişim Miktarı: Adı ve Soyadı:

İmza

Mazeretiniz nedeniyle sınavlarınıza katılamayan kişiler için; idareye bir dilekçe ile başvurmanız ve sadece mazeret sınav hakkınızı kullanmanız gerektiğini bildirmeniz gerekecektir. Şu anda sunduğumuz dilekçe şablonunu alabilir ve kendi somut durumunuza göre değiştirerek kullanabilirsiniz.

Bunlar muhtemelen en çok kullanılan dilekçe örnekleridir. Bu dilekçe örneklerini Phrase formatında edinebilir ve istediğiniz hazırlıkları yaparak işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

Artık hepimiz herhangi bir işlemde bir dilekçe örneği ortaya çıkarma ihtiyacını hissetmişizdir. Sonuç olarak, istisnasız hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez dilekçe yazmak zorunda kalıyoruz. Bu yazımızda dilekçe yazımı hakkında temel bilgiler vereceğiz. Makalemizin geri kalanında, günlük yaşamınızda size yardımcı olabilecek olabildiğince çok sayıda çeşitli dilekçe örneğini dahil etmeye çalışacağız. Şimdi verdiğimiz dilekçe örneklerini…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *