DAVA NASIL AÇILIR?

DAVA NASIL AÇILIR

Haklarının ihlal edildiğini veya tehlikede olduğunu düşünen birçok kişi bu soruyu sormaktadır. Bu makalede en sık sorulan sorulardan bazılarını yanıtlıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl dava açabilirim?

Dava açmak, başka bir makama talepte bulunmakla aynı şey değildir. Daha karmaşık bir iletişim şekli gerektirir. Yasalara uygun bir dilekçe hazırlamalı ve mahkemeye sunmadan önce bir dizi prosedürü izlemelisiniz. Dilekçe yasaya uygun olarak yazılmalı ve ardından mahkemenin kayıt ofisine gitmeniz gerekir. Harçlar ve masraflar mahkemenin veznesine ve daha sonra vezne ofisine ödenmelidir. Makbuzlarınızı ibraz ettikten sonra dava açılacaktır. Bir ceza davası ancak yazılı bir şikâyette bulunarak açılabilir.

Duruşmam ne zaman başlayacak?

Birinin suç işlediğini veya yasadışı bir eylemin kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, dava açabilirsiniz. Bir davayı kazanmak için yasal gereklilikleri yerine getirmelisiniz. Dava açma tarihi, dilekçenin sicil dairesine kaydedildiği tarihtir. Bu kural hem harçlı hem de harçsız davalar için geçerlidir. Yetkisiz veya görevsiz bir mahkemede dava açılmışsa, bu yeni bir dava değildir. Bu bir devam davasıdır.

Dava açmam ne kadar sürer?

Dava açmak için gereken süre davaya göre değişir. Hukuk davaları için genel zamanaşımı süresi on yıldır. Ancak, birçok dava türünün özel zamanaşımı süreleri vardır.

Bir dava zaman aşımına uğramadan önce ne kadar zamanınız var?

Kanunda aksi belirtilmediği takdirde, idare mahkemelerinde veya Danıştay’da idari dava açma süresi genellikle 60 gündür. Vergi mahkemelerine 30 gün süre verilir. İdare mahkemesinde dava açma süresi, idareden tebligat aldığınız tarihi takip eden gün başlar.

Arabuluculuktan sonra dava açmak için kaç gün gerekir?

Arabuluculuk faaliyetinin olumlu sonuçlanmaması halinde arabulucu son tutanağı düzenler. Nihai raporun alınmasından iki hafta sonra arabuluculuk talebinde bulunan iş uyuşmazlığı davacısı işe iade davası açabilir. Normal süre içinde başka davalar da açılabilir. Zorunlu arabuluculuk davasında arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa, mahkeme davacıya son tutanağı sunması için bir hafta süre verecektir. Bir hafta içinde arabulucunun raporu alınmazsa, dava mahkeme tarafından reddedilecektir.

E-Devlet üzerinden dava açabilir miyim?

Vatandaşlar UYAP Vatandaş Portalı üzerinden dava açabilirler. Ancak bunun için elektronik imza sahibi olmanız gerekmektedir. Elektronik imzası olmayan vatandaşların internet üzerinden dava açmasına izin verilmez.

Dava açıldıktan sonra ilk duruşma ne zaman yapılır?

Dava açıldıktan ve yargılamanın yazılı aşaması tamamlandıktan sonra, mahkemenin iş yüküne bağlı olarak duruşma tarihi belirlenebilir. Bu süreç, tebligatlar ve diğer tüm hususlar dahil olmak üzere 4 aya kadar sürebilir. Prosedür aşağıda açıklanmıştır.

Kendi adıma nasıl dava açabilirim?

Dava açmak için bir avukat tutmak gerekli değildir. Hukuk sistemi veya esası hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan dava açarsanız kendinizi zor bir durumda bulabilirsiniz. Avukat olmadan açılan bir dava, hasta olduğunuzda doktora danışmamanıza ve bir başkasının size söylediklerine dayanarak ilaç almanıza benzer. Bir rahatsızlığın teşhisi ve tedavisi için nasıl bir hekime danışıyorsanız, anlaşmazlığın çözümü ve sebebin belirlenmesi için de bir avukata danışmalısınız.

Nasıl boşanılır?

Ortaklaşa ya da bireysel olarak boşanabilirsiniz. Bir boşanma dilekçesi vermeniz gerekecektir. İkametinize yakın bir aile mahkemesi yoksa boşanma dilekçesini asliye hukuk mahkemesinde verebilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da boşanma duruşmasına katılması gerekmektedir.

İş tazminatı için nasıl dava açabilirim?

İş tazminatı davası açmak için yetkili iş mahkemelerine dilekçe vermeniz gerekmektedir. Tazminat davası kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücreti gibi işçi haklarını içerir. İşçilerin tüm hakları tazminat davası kapsamındadır. Tazminat davası kapsamında tazminata hak kazanabilmek için işçinin işveren tarafından haklı nedenle veya haksız olarak iş akdinin feshedilmiş olması gerekmektedir.

İftira Davası Nasıl Açılır

İftira, bir kişinin masum olduğunu bile bile bir başkasını belirli ve somut bir suçla haksız yere suçlamasıdır. İftiraya uğrayan kişiler, iftiraya uğradıklarını ilk öğrendikleri tarihten itibaren altı ay içinde yetkililere karşı dava açabilirler. Teknoloji kitle iletişim araçlarını etkilemiştir. Elektronik medya artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Gazeteler, radyo ve TV mevcut tek elektronik medya değildir. Sosyal medya suçları ve hakaret davası aynı zamanda zararları da kapsar.

Dava açmanın maliyeti nedir?

Dava açmadan önce harç ve masrafların ödenmesi gerekir. Masraflar ödenmezse veya dava sırasında yeni masraflar ortaya çıkarsa, mahkeme bir son ödeme tarihi belirler. Davacının bu süre içinde masrafları ödemesi gerekmektedir. Başvuru ücreti davaya ve yıla göre değişir. Talepte bulunulmayan bir dava için başvuru ücreti 500 TL’dir. Şikayetin aştığı her 1000 TL için 5 TL ek ücret alınacaktır.

Avukatlık ücreti ne kadardır?

Asgari ücret belirleyici bir faktör olsa da, avukatlık ücretinin üst sınırı yoktur. Taraflar avukatlık ücreti konusunda anlaşırlar. Avukatlık ücretleri deneyim ve uzmanlıktan da etkilenebilmektedir.

Dava açmadan önce deneyimli bir avukata danışın.

Haklarının ihlal edildiğini veya tehlikede olduğunu düşünen birçok kişi bu soruyu sormaktadır. Bu makalede en sık sorulan sorulardan bazılarını yanıtlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl dava açabilirim? Dava açmak, başka bir makama talepte bulunmakla aynı şey değildir. Daha karmaşık bir iletişim şekli gerektirir. Yasalara uygun bir dilekçe hazırlamalı ve mahkemeye sunmadan önce bir dizi prosedürü izlemelisiniz.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *