CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Cumhurbaşkanına Hakaret cezası

Türk Ceza Kanunu hakaret ile cumhurbaşkanına hakareti birbirinden ayırmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi Cumhurbaşkanına hakareti devlet egemenliğinin alametlerine ve saygınlığına karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlamaktadır.

Yasanın gerekçesi, cumhurbaşkanına hakaretin, milletin temsilcisi olması ve anayasanın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler nedeniyle başkalarına hakaretten ayrı bir suç olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Yasalarımızda bir kişiye hakaret etmek suç olmasına rağmen, cumhurbaşkanına hakaret söz konusu olduğunda bu durum geçerli değildir. Halihazırda yürürlükte olan yasa, özellikle cumhurbaşkanının da bir siyasetçi olması nedeniyle, kişilerin siyaseti eleştirme hakkını kısıtlamaktadır. Konuyla ilgili yazımız hakaret suçu hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Unsurları

Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek yasadışı değildir. Bu madde, eski bir cumhurbaşkanına veya cumhurbaşkanı adayına hakaret etme olasılığını hariç tutmaktadır. Cumhurbaşkanlığı yemini ile başlar.

Cumhurbaşkanına hakaret etmek herkesin işleyebileceği bir suçtur.

Niyet, suçun ahlaki bir unsurudur. Suç teşkil eden bir fiili işlemek için failin bunu yapma niyetine sahip olması gerekir. Suçluluk hızlı hareket eder. Suç sözlü, yazılı veya başka herhangi bir medya aracılığıyla (örneğin sosyal ağlar ve gazeteler) işlenebilir. Suçun failinin suçu işlemesi için herhangi bir siyasi motivasyona sahip olması gerekmez. Failin mağdurun kimliğini bilmesi gerekmektedir. Fiil, Cumhurbaşkanı’nın önünde veya dışında işlenebilir.

Cumhurbaşkanına ve yargı yetkisine sahip mahkemeye hakaret hapis cezası ile sonuçlanabilir

Cumhurbaşkanına hakaret eden veya tehdit eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu suç alenen işlenirse ceza altıda bir oranında artırılır. Cumhurbaşkanına televizyonda, internette ya da alenen hakaret etmek alenen hakarete örnek olarak verilebilir. Bu suç ancak Adalet Bakanı’nın onayı ile kovuşturulabilir. Bu suçun kovuşturulması ilk derece ceza mahkemesinin görevidir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda uzlaşma, şikayet ve zamanaşımı

Bir suç uzlaştırılamaz. Bir suçun soruşturulması için şikayete gerek yoktur. Savcı re’sen soruşturma başlatabileceği gibi şikâyet üzerine de soruşturma başlatabilir. Savcılık re’sen veya şikâyet üzerine soruşturma başlatabilir. Bir suça dayalı olarak açılan davada sekiz yıllık zamanaşımı süresi vardır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Cezanın Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkeme belirli koşulların yerine getirilmesi halinde hapis cezasını erteleyebilir, hükmün açıklanmasını geri bırakabilir veya para cezasına hükmedebilir.

Bazı durumlarda, Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek ülkemizde suç teşkil edebilmektedir. Yargılama sırasında bu konuda uzman bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Konusunda Yargıtay Kararları

Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sanığın temyiz itirazları yerinde görülmüştür. Hükmün BOZULMASINA, 20.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018, 1216 E.

Cumhurbaşkanına hakaret TCK’nın 299. maddesi kapsamına giren bir suçtur. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı konumunda olan bir kişi tarafından işlenmesi gerekir. Cumhurbaşkanı’na görevinden ayrıldıktan sonra hakaret edilse bile TCK 299. madde uygulanmaz. Sadece TCK’nın 125. ve 130. maddelerinde sayılan hakaretler uygulanabilir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/16471 E./2017/987K.

Facebook’taki hesabına göre, olay ve davanın kapsamına dayanarak, “tutuklanan tüm polisler serbest bırakıldığına göre, paralelciler devleti sülük gibi değil, parayı emiyor demektir. ALLAH’IN LÜTFU İLE GELECEKLER KORKMAYIN.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmakla, sanığın Cumhurbaşkanına yönelik olmayan eyleminin hakaret suçunu oluşturmayıp, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası suçunu oluşturup oluşturmayacağının tespiti için sanık hakkında anılan örgüt nedeniyle açılmış bir dava bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir, derdest dosya var i̇se dosyalarin bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇, derdest dava var i̇se dava açilmasi, derdest dava yok i̇se dava açilmasi ve sonucuna göre davalinin hukuki̇ durumunun tespi̇t ve takdi̇r edi̇lmesi̇ gereki̇rken eksi̇k araştirma i̇le yazili şeki̇lde karar veri̇lmesi̇

2-Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “26.04.2015 ve 03.05.2015” yerine “26.04.2015” ve katılanın “Recep Tayyip Erdoğan” yerine “TC …” olarak gösterilmesi bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 26.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/3871 E.

Türk Ceza Kanunu hakaret ile cumhurbaşkanına hakareti birbirinden ayırmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi Cumhurbaşkanına hakareti devlet egemenliğinin alametlerine ve saygınlığına karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlamaktadır. Yasanın gerekçesi, cumhurbaşkanına hakaretin, milletin temsilcisi olması ve anayasanın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler nedeniyle başkalarına hakaretten ayrı bir suç olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Yasalarımızda bir kişiye hakaret…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *