CİNSEL TACİZ NEDİR?

Cinsel taciz, mağdurun cinsel özgürlüğünü ihlal eden ve bedenine dokunulmaksızın kendisini rahatsız hissetmesine neden olan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Taciz, sıkıntı veya rahatsızlığa neden olan herhangi bir davranış olarak tanımlanabilir. Cinsel taciz, sıkıntıya neden olan cinsel temalı veya motivasyonlu her türlü davranıştır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz, dokunulmazlığa karşı işlenen bir suçtur. Cinsel taciz, mağdurun tenine herhangi bir temas ile işlenmemesi bakımından farklılık gösterir. Bu da onu cinsel istismar veya saldırı gibi suçlardan farklı kılar. Cinsel dokunulmazlık, mağdurun vücuduna temas içeren cinsel suçlarda korunur.

En sık sorulan cinsel taciz sorularından bazılarının yanıtları.

Bir cinsel saldırının diğer suçlardan farklı olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Vücut teması, cinsel tacizi reşit olmayanların istismarından ayırmada kilit bir faktördür. Temas taciz değil, saldırıdır. Reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye mağdurun rızası olmadan izin verilmez. Reşit olmayanlarla cinsel temas ancak mağdurun rızası olduğunda suç teşkil edebilir. Mağdurun rızasının olmadığı durumlarda istismar suçtur. Kanunun uygulanabilmesi için mağdurun rızasının olması gerekir. Bir fiilin taciz oluşturması için cinsel amaçlı olması yeterli değildir. Bir eylemin cinsel nitelikte olması da yeterli değildir. Diğer kişiyi küçük düşürme eylemi taciz değildir. Buna cinsel unsur taşıyan eylemler de dâhildir. Huzuru bozma suçu, bir kişinin sürekli olarak huzur ve sükunu bozan davranışlarda bulunması halinde işlenir. Bu taciz değildir. Taciz eylemi belirli bir kişiye karşı işlenmelidir. Ahlaka aykırı davranışlar ve müstehcenlik, cinsel aktivitenin partner olmadan alenen sergilenmesini içerir.

Rıza Cinsel Tacizi Ceza Hukukundan Çıkarır mı?

Yasal dayanak olarak, mağdurun rızası cinsel taciz suçunu haklı göstermek için kullanılabilir. Mağdurun rızası olması halinde cinsel köleleştirme suçu cezalandırılmayacaktır. Suçun işlenebilmesi için önce rızanın verilmiş olması gerekir. Rıza, bir eylem yapıldıktan sonra bile verilebilir. Cinsel özgürlük hakkı kişisel bir tercihtir. Bu tasarruf yetkisi bireyin yeteneğine bağlıdır. Farkındalıktan yoksun bir kişinin rızası geçerli değildir. On iki yaşından küçüklerin rızası geçersizdir ve suçu ortadan kaldırmaz. Bu suçun işlenebilmesi için 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, çocuğun yüksek yararı ve ebeveynlerinin iradesi olmadıkça, yalnızca kendilerine ait hakları kullanabilirler. Ancak 15 yaşından büyük çocukların rızası yasaldır ve fail cezalandırılmaz.

Cinsel tacizin cezası nedir?

Para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası, temel bir suç için azami cezadır. İsteğe bağlı bir ceza olarak, hem önceden belirlenmiş bir hapis cezası hem de adli olarak uygulanan bir para cezası düzenlenmiştir. Madde hapis cezasının azami ve asgari sürelerini belirtmektedir. Miktar, suç için belirlenen asgari sınırdan az ya da çok olamaz.

Cinsel saldırıların cezası değiştirilebilir mi?

Cinsel taciz bir istisna değildir. Tüm suçlar için ağırlaştırıcı faktörler vardır. Ağırlaştırıcı bir durum olarak tacizin daha ciddi sonuçları olabilir.

Cinsel tacizi ne oluşturur?

Bazı durumlarda, cinsel taciz daha ağır bir şekilde cezalandırılabilir.

  • Bir çocuğa karşı işlenen suç, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Çocukların kendilerini bu suça karşı korumaları daha zordur. Bu düzenlemenin iyi bir nedeni var. Önceki düzenlemelerde mağdurun çocuk ya da yetişkin olması arasında bir ayrım yapılmıyordu. Ancak artık bu durum ağırlaştırıcı bir neden olarak kabul edilmektedir. Bu özel durumda para cezası öngörülmemektedir. Sadece hapis cezası bir seçenektir.
  • Suçun kamu görevlisinin konumu, aile bağlantıları veya diğer ilişkileri nedeniyle kolaylıkla işlenebildiği durumlarda ceza iki katına çıkarılır. Bir kamu görevlisi bu durumda suçu iş ilişkisi içinde olduğu birine karşı işleyebilir. Çalışanları korumak önemlidir çünkü çalışan olarak hareket eden birinin hizmet sağlayan bir kişiyi etkilemesi çok kolaydır. Aile içi ilişkiler, ancak kanunda belirtilen aile tanımı karşılandığı takdirde aile içi ilişkiler kategorisine girer. Bir suçun eşiniz tarafından işlenebileceği gerçeğini kabul etmelisiniz.
  • Suçun yetişkin bir vasi veya öğretmen, bakıcı, koruyucu ebeveyn, sağlık hizmeti sağlayıcısı veya bakım, gözetim veya koruma yükümlülüğü altında olan biri tarafından işlenmesi halinde ceza %50 oranında artırılır. Eğitim, öğretim ve ödeme arasındaki ilişkinin bu bağlamda ödenmesine gerek yoktur. Koruyucu aile bakımının kalıcı olması gerekmez. Bu kategori, işe gitmek için çocuklarını geçici olarak bir akraba ya da komşuya bırakan ebeveynleri kapsamaktadır. Yasa bu suçu kimin işleyebileceğini tanımladığından, bu nitelik tersi senaryo için geçerli DEĞİLDİR. Yasa, öğrencinin öğretmenine karşı suç işlemesi durumunda vakayı nitelikli kabul etmez.
  • Suçun iş başında işlenmesi halinde ceza iki katına çıkarılacaktır. Mağdur ve fail arasındaki hiyerarşik ilişkiler bu durumda gerekli değildir.
  • Suçun elektronik haberleşme veya posta yoluyla işlenmesi halinde ceza iki katına çıkar. Failin elektronik haberleşme veya posta iletişimini kullanmış olması gerekir. Failin bu yöntemleri kullanmış olması yeterli değildir. Elverişlilik, failin bu yöntemleri kullanarak kimliğini gizleyebilmesini ve tespit edilmesini zorlaştırmasını ifade eder.
  • Suçun teşhir yoluyla işlenmesi halinde ceza iki katına çıkarılacaktır. Teşhir aleni olmamalı ve ayrıca belirli bir kişiye yönelik olmalıdır.
  • Mağdur cinsel taciz nedeniyle işinden ayrılmak, okuldan ayrılmak veya ailesinden ayrılmak zorunda kaldıysa, ceza bir yıldan az olamaz. Bu, suçun daha ciddi bir versiyonudur. Suçun makul bir süre içinde ayrılma ihtiyacıyla bir bağlantısı olmalıdır. Suçun sürekli olarak işlenmesi gerekli değildir.

Cinsel taciz hakkında resmi bir şikayette bulunmak zorunda mıyım?

Yasaya göre, herhangi bir cezai yaptırımın uygulanabilmesi için mağdurun resmi bir şikayette bulunması gerekmektedir. Suçtan doğrudan etkilenen kişiler yetkililere yazılı veya sözlü şikayette bulunabilirler. Cumhuriyet savcısı bu suçları düzenli olarak soruşturur. Cumhuriyet savcısı bu suçları düzenli olarak soruşturur.

Cinsel taciz bildiriminde bulunmam ne kadar sürer?

Mağdurun suçu öğrendiği andan itibaren resmi şikayette bulunmak için altı ayı vardır. Bu bir ek süredir. Mağdurun bu süre içinde şikayette bulunmaması halinde, herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yapılmayacaktır. Mağdur, nitelikli bir suç için zaman aşımı süresi içinde herhangi bir zamanda şikayette bulunabilir. Bu durumda şikayet resmi bir bildirim şeklinde olacaktır.

Cinsel Taciz için Zamanaşımı Süresi Nedir?

Bu suç için zaman aşımı süresi sekiz yıldır.

Cinsel tacizde bulunan bir kişi hakkında şikayette bulunmamanızın bazı sonuçları nelerdir?

Mağdur, mahkeme suçun şekline karar vermeden önce herhangi bir noktada şikayetini geri çekebilir. Mağdurun soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmesi halinde kovuşturma açılmayacaktır. Mağdurun soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmesi halinde dava düşecektir.

Cinsel saldırı nasıl kanıtlanabilir?

Bu suçu kanıtlamak son derece zordur. Soruşturmanın tamamlanabilmesi için soruşturma aşamasında detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir. Soruşturma sonucunda suçun sabit görülmesi halinde fail lehine karar verilmesi hukuka aykırı olacaktır. Sadece mağdurun beyanlarına dayanarak, mağdurun iftira atması için “meşru bir neden yoktur” demek de mümkündür.

Cinsel taciz için tazminat davası açabilir miyim?

Taciz mağduru bunun sonucunda psikolojik zarar görebilir. Suç iş yerinde işlenmişse, iş kaybı veya sakatlık gibi maddi zararlar söz konusu olabilir. Mağdur bu zararlar için dava açabilir.

Cinsel suistimalle suçlanan devlet memurları görevden alınabilir mi?

Cinsel taciz suçundan bir yıl bile cezaevinde kalmış olanlar memuriyet için uygun değildir. Kamu hizmeti, duyurunun gecikmesinden etkilenmez. Disiplin cezaları ceza yargılamasına dayanmadığından, devlet memurları suçlanmamış olsalar bile disiplin cezası alabilirler.

Cinsel taciz, mağdurun cinsel özgürlüğünü ihlal eden ve bedenine dokunulmaksızın kendisini rahatsız hissetmesine neden olan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Taciz, sıkıntı veya rahatsızlığa neden olan herhangi bir davranış olarak tanımlanabilir. Cinsel taciz, sıkıntıya neden olan cinsel temalı veya motivasyonlu her türlü davranıştır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz, dokunulmazlığa karşı işlenen bir suçtur. Cinsel taciz, mağdurun tenine…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *