Category: Blog

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Kat irtifakı, inşa edilecek veya edilmekte olan bir yapının tarafsız bileşenleri üzerinde kurulan ve kat irtifakına konu taşınmazın malikine veya maliklerine, inşaatın tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine geçilmesini talep etme hakkı veren bir irtifak hakkıdır. Bu hak ayrıca hissedarlara, kat mülkiyetine konu arsa üzerinde inşaat yapma ve inşaat tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine geçme yükümlülüğü getirmektedir. Kat…

Read More

Tazminat Hesaplama

Kıdem Tazminatı işçiler için büyük bir sosyal korumadır. Ancak işten çıkarıldıkları zor zamanlarda buna tutunabilirler. İşçilerin kıdem tazminatının hüküm ve koşullarının yanı sıra hak ettikleri tazminatı da anlamaları çok önemlidir. Yukarıdaki programı kullanarak kıdem tazminatınızı hesaplayın. Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır Kıdem tazminatınızı hesaplamak için öncelikle brüt maaşınızın ne kadar olduğunu bilmeniz gerekir. Brüt ücret, maaşınızdan…

Read More

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN SÜRER?

Türk hukuku, hem doğum öncesini hem de doğum sonrasını kapsayan annelik (analık olarak da adlandırılır) iznini düzenler. Anne-çocuk ilişkisinin ve hamile kadın çalışanın korunması ve muhafaza edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda annelik, hamilelik, doğum ve doğum sonrası evreleri kapsamaktadır. Bu üç aşama kanun tarafından korunmaktadır. Anayasa ve İş Kanunu, kadınların istihdamı, izinleri ve dinlenmelerine ilişkin…

Read More

PAZAR GÜNÜ MESAİ HESAPLAMA

Hafta sonları ve pazar günleri çalışanlara rahatlama, eğlenme ve üretkenliklerini artırma şansı verir. Çalışanlar fiziksel veya zihinsel kısıtlamaları nedeniyle sürekli çalışamazlar. Hafta sonu tatil ücreti ve Pazar günü fazla mesai ücreti doğru hesaplanmalıdır. İşçi hafta sonları dinlenmelidir. İşçi tatil sırasında çalışırsa daha fazla para alacaktır. Bu yazımızda Pazar günü fazla mesai hesaplaması ile ilgili sıkça…

Read More

İRTİFAK HAKKI NEDİR?

İrtifak hakkı, malikin taşınmazı kullanmasını ve ondan yararlanmasını sağlayan, taşınırlara bağlı bir mülkiyet hakkıdır. İrtifak hakkına konu olan taşınmazın, malikin mülkiyet hakkından doğan haklarını kullanmasını engelleyebileceğini veya bu hakların bir başkası tarafından kullanılmasını kabul edebilecek durumda olması gerekir. İrtifak hakkı nedir? Bir mülk üzerindeki irtifak hakkı, mal sahibinin mülk üzerindeki haklarını sınırlar veya kullanımını kısıtlar.…

Read More

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Artık hepimiz herhangi bir işlemde bir dilekçe örneği ortaya çıkarma ihtiyacını hissetmişizdir. Sonuç olarak, istisnasız hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez dilekçe yazmak zorunda kalıyoruz. Bu yazımızda dilekçe yazımı hakkında temel bilgiler vereceğiz. Makalemizin geri kalanında, günlük yaşamınızda size yardımcı olabilecek olabildiğince çok sayıda çeşitli dilekçe örneğini dahil etmeye çalışacağız. Şimdi verdiğimiz dilekçe örneklerini…

Read More

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf Mahkemesi veya Yargıtay’daki davaların çözüme kavuşturulması için gereken süre çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu kriterler şunları içerir Mahkeme iş yükü Yargıçlar yargılama hızına vurgu yapıyor Personel disiplinli ve işinde gayretli olmalıdır. Yasal ve hızlı bir konuda uzman raporu Posta yetkilileri sizi doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Kurumlardan gelen soruların yanıtlanması Duruşma tanıkların huzurunda…

Read More

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Birçok kişi bir kira anlaşması örneği talep etmiştir. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Herkes hayatının er ya da geç bir döneminde bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Hem kiralayan hem de kiracı konumunda olmuşlardır. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanıyor? Bu makalede, bu soruyu ve ilgili birçok soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Hatta sadece alabileceğiniz ve otomobillerinizde…

Read More

Mobbing nedir?

Muhtemelen alıcılarımızdan en sık aldığımız soru “Mobbing nedir?” oluyor. Bu fikri hepimiz duymuşuzdur. Hepimiz iş yerinde mobbing mağduru olduk. Mobbing hakkında gerçekte ne öğreniyoruz? Örneğin, ofisimiz mobbingin yaşandığı bir yer ise ne yapabiliriz? Hepimiz haklarımızı ne kadar iyi biliyoruz ve bunlar nelerdir? Mobbing fikrinin üç tarafı vardır: mağdurlar, zorbalar ve tanıklar. Mağdur, mobbinge uğrayan ilk…

Read More