AYIPLI MAL NEDİR?

AYIPLI MAL

Arazi, ev vb. taşınmaz ve taşınır eşyalar kusurlu olabilir. Ses ve görüntü gibi maddi olmayan ürünlerden elektronik medya oluşturulabilir. Ürün müşteriye teslim edildiğinde kusurludur. Ayıp, bir ürünün gereklilikleri karşılamaması veya sahip olması gereken özelliklere sahip olmamasıdır. VUK Madde 8-12 tüketici işlemleri için geçerlidir. Tüketici işlemi olmayan adi satışlarda TBK m. 219-231 hükümleri uygulanır. TTK’nın 23. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hükümleri ise satışın ticari bir ifade taşıması ve tarafların tacir olması halinde uygulanır. Bu makalede tüketici sorunlarına odaklanılacaktır. Ayıplı mallar ile ilgili sorularınızı bize iletmek için lütfen formu kullanın.

Ayıplı Mal Nedir?

Eğer bir cep telefonu satın alırsanız, ancak aldığınızda arızalı olduğunu fark ederseniz, bu ayıplı maldır. Tüketici Kanunu, ilk adımın satıcıyı tespit etmek olduğunu belirtmektedir. Satıcılar, kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki faaliyetlerinin bir parçası olarak müşterilere mal sunan gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Mallar ayrıca maddi olmayan veya maddi olabilir. Örneğin, tatil, alışveriş veya ikamet amacıyla kullanılan gayrimenkuller. Mallar bir satıcı tarafından tüketicilere satıldığında ayıplı ise, üzerinde anlaşmaya varılan özelliklerden veya malların objektif olarak sahip olması gereken özelliklerden yoksun olabilirler. Üç farklı kusur türü vardır: yasal, ekonomik ve maddi. Maddi ayıp, üründeki fiziksel bir kusurdur. Ekonomik kusur, malların beklenen ekonomik getiriyi sağlayamamasıdır. Yasal ayıp, tüketicinin kamu hukuku kapsamındaki haklarını kullanamamasıdır.

Ayıplı mallar, etiket, ambalaj, web sitesi veya reklamda ilan edilen özelliklerinden en az birini karşılamayan ürünlerdir. Ayıplı ürünler aynı zamanda beklenen faydayı sağlamayan veya azaltan ya da yasal veya ekonomik olmayan veya benzer ürünlerden farklı özelliklere sahip olan ürünleri de içerir. Ayıplı mallar, kararlaştırılan zaman dilimi içinde doğru şekilde teslim edilmeyen veya monte edilmeyen mallardır. Montajı tüketiciye bırakılan mallarda, montaj talimatlarında hata veya ayıp olması halinde ayıplı kabul edilebilir. Tüketici Hukuku’nda ürünün ayıbı önemli değildir. Tüketici basit ayıpları ayıplı olarak kabul edebilir. Ayıp, sözleşmenin imzalandığı anda veya daha sonra fark edilebilir. Sözleşmenin kurulduğu anda aşikâr olan bir ayıp, sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilemez. Kusurun teslimat sırasında mevcut olması gerekir. Teslimattan sonraki 6 ay içinde ortaya çıkan kusurlar teslimatta mevcut olarak kabul edilecektir.

Kusurlu Hizmet Nedir?

Hizmet, sözleşmede belirtilen süre içinde başlamazsa veya üzerinde anlaşmaya varılan nesnel özellikleri karşılamazsa, ayıplı bir hizmettir. Hizmet sağlayıcının web sitesi veya reklamları asgari özellikleri karşılamalıdır.

Ayıplı mal satanın sorumluluğu nedir?

İlk olarak, kabul edilen spesifikasyonlara uygun olmamalıdırlar. Ya da objektif olarak gerekli olan özellikleri karşılamamalıdırlar. 32GB’lık cihazlara karar verilmişken 16GB’lık bir telefon satılamaz. Telefon çalışır durumda olmalıdır. Teslim edildiğinde kusura sahip olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan bir kusur, telefonun teslim edildiği tarihte mevcut kabul edilecektir. Ayıp tüketici tarafından görülememeli veya tüketicinin ayıbı fark etmesini beklemek imkansız olmalıdır. Ayıp açıkça belli olmamalıdır. Satıcının hafif kusurlu olduğu durumlarda sorumsuzluk sözleşmesi kurulabilir. Ağır ihmal durumunda, sorumsuzluk sözleşmesi yapmak yasa dışıdır. Kusur küçükse, sorumsuzluk üzerinde anlaşmak iyi bir fikir değildir. Bu koşullar yerine getirilirse, satıcı kusurdan sorumludur. Ancak, tüketici haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Tüketicinin İhtiyari Hakları Nelerdir?

Mal kusurlu ise, tüketici alıcı, ürünün iade edileceğini satıcıya bildirirse sözleşmeyi iptal edebilir. Malları muhafaza edebilir ve ürünün fiyatında kusurla orantılı bir indirim talep edebilir. Alıcı, ayıp çok ciddi değilse satıcıdan ücretsiz onarım talep edebilir. Tüketici, mümkünse ürünün değiştirilmesini talep edebilir. Malın ayıplı olması durumunda tüketicinin dört hakkı vardır. Satıcı bu haklardan birini talep ederse, satıcı talebi kabul etmek zorundadır. Tüketici bu haklara ek olarak tazminat hakkına da sahiptir. Borçlar Kanunu ona bu hakkını kullanabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlar. Satıcının kusurlu olduğu tespit edilirse, tazminattan sorumlu olacaktır.

Hatalı malları bir şirkete ne kadar süre içinde bildirmem gerekir?

Ayıp Tüketici Kanunundan kaynaklanıyorsa, bildirim yükümlülüğü yoktur. Alıcının genel hükümler uyarınca ayıpları incelemesi ve bildirmesi gerekmektedir. Borçlar Kanunu’na göre alıcı, her durumun koşullarını göz önünde bulundurarak malları mümkün olan en kısa sürede incelemekle yükümlüdür. Ayıp varsa, alıcı belirtilen süre içinde satıcıya bilgi vermelidir. Süreyi özel koşullar belirler. Alıcı, belirtilen süre içinde satıcıya bildirimde bulunmazsa ürünü satın almayı kabul eder. Kusur tespit edilemiyorsa, alıcı öngörülen süre içinde satıcıya bildirimde bulunmak zorunda değildir. Ayıbın ortaya çıkması durumunda, satıcının mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ticari satışlarda, ayıp olması halinde iki iş günü içinde satıcıya bildirimde bulunulmalıdır.

Kusurlu ürünler için nasıl dava açabilirim?

Satıcının ayıplı maldan sorumluluğu nedeniyle müşterinin talep ettiği seçimlik hakları sağlamaması halinde dava açılabilir. 2021 yılı için değeri 7.550₺’nin altında olan tüketici uyuşmazlıklarında ilçe tüketici hakem heyeti yetkilidir. Değeri 7.550₺’nin üzerinde ve 11.330₺’nin altında olan tüketici uyuşmazlıkları için il tüketici hakem heyeti yetkilidir. Değeri 11.330₺’nin üzerinde olan tüketici uyuşmazlıklarında tüketici mahkemesi yetkilidir. Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuğa tabidir. Zorunlu arabuluculuk sonunda tarafların anlaşamaması halinde dava açılabilir.

Kusurlu Ürün Davaları Nasıl Yazılır?

İSTANBUL ANADOLU KOMÜNER MAHKEMESİ

Sanık

BAŞKAN YARDIMCISI

SANIK

ŞIKÂYETIMIZI SUNARAK ŞIKÂYETIMIZE KONU OLAN HUSUS ILE AŞAĞIDAKILERI KASTEDIYORUZ.

1-) Davalı 01.06.2020 tarihinde müvekkilime … renk ve … marka telefon satmıştır. Satın alınan telefonun bedeli dava tarihi itibariyle 17.500₺’dir

2-) Bir telefon görüşmesi yapıldığında ses gelmiyordu.

3-) Müvekkilim satıcıyı aradı ve satıcı müvekkilime ürününün kusurlu olduğunu bildirdi.

4-) Müşterimin telefonu, ihtiyaç duyduğu özelliklerden yoksun olduğu için beklediği faydaları sağlamayacak.

5-) Satıcıdan, satılan ürünü benzer ancak kusurlu olmayan bir ürünle değiştirmesi istenmiştir. Bu talep reddedilmiş ve dava açılmıştır.

Yasal Dayanak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil diğer ilgili mevzuat

YASAL DELİL Fatura, uzman

SONUÇ VE TALEP Ana hatlarıyla belirttiğim ve açıkladığım nedenler şunlardır: Sayın Mahkemenizden, kusurlu ürünlerin benzer, kusursuz ürünlerle değiştirilmesine ve davalıların yargılama masraflarını ve avukatlık ücretlerini ödemesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim..12.11.2020

Ayıplı mallar için yasal düzenleme nedir?

Kusurun görünür veya gizli olması halinde zamanaşımı süresi iki yıldır. Bu süre sözleşme ile uzatılabilir. Konut veya tatil amaçlı mülklerde kusurlar varsa, beş yıllık bir zaman aşımı süresi uygulanır. Bu zaman aşımı süreleri ihtiyari talepler için de geçerlidir. Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uyarınca, ihmalden kaynaklanan zararların tazmini için zamanaşımı süresi on yıldır. İkinci el satışlar bir yıllık sorumluluk süresine tabidir. İkinci el evler veya tatil evleri üç yıllık sorumluluk süresine tabidir. Kusurun gizli veya ağır ihmali olması halinde zamanaşımı süresi uygulanmaz.

Arazi, ev vb. taşınmaz ve taşınır eşyalar kusurlu olabilir. Ses ve görüntü gibi maddi olmayan ürünlerden elektronik medya oluşturulabilir. Ürün müşteriye teslim edildiğinde kusurludur. Ayıp, bir ürünün gereklilikleri karşılamaması veya sahip olması gereken özelliklere sahip olmamasıdır. VUK Madde 8-12 tüketici işlemleri için geçerlidir. Tüketici işlemi olmayan adi satışlarda TBK m. 219-231 hükümleri uygulanır. TTK’nın 23.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *