AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Avukat Ne İş Yapar?

Avukat, avukatlık ruhsatına sahip, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve stajını tamamlamış kişidir. Bir firma için veya bağımsız olarak çalışabilirler. Avukatlık, insanlık tarihinde yüzyıllardır var olan bir meslektir. Mesleğin kökenleri tartışmalıdır. Türkiye’de hukuk son 150-200 on yıl içinde gelişmiştir.

Avukat olmak için ne yapmalıyım?

Liseyi bitiren kişiler üniversite sınavına girebilirler. Sınavı geçtikten sonra öğrenciler avukatlık kariyerine başlamayı tercih edebilirler. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukat olmak isteyenlerin bir yıl süren avukatlık stajını tamamlamaları gerekmektedir. Stajın ilk altı ayı mahkemede, son altı ayı ise bir avukatın yanında geçmektedir. Avukatlar bir yıllık stajlarını tamamlayıp avukatlık ruhsatı aldıktan sonra avukatlık yapabilirler. Son yıllarda yüksek lisans yapan avukatların sayısında bir artış olmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu durum teknoloji ve yaşam tarzındaki hızlı değişimden kaynaklanmaktadır. Hızlı değişimlere ayak uydurmak için avukatlar sürekli okumalı ve yeni gelişmelerden haberdar olmalıdır. İyi bir avukat olmak için hukuk okumak ve staj yapmaktan daha fazlasını yapmalısınız.

Bir avukatın işi nedir?

Sözlükte avukat, haklar, yasalar ve hukuk hakkında rehberlik isteyenlere yol göstererek diğer insanların haklarını adli makamlar önünde savunan kişi olarak tanımlanır. Mesleğin uzun ve çeşitli tarihinde, avukatlar zaman içinde uyum sağlayabilmişlerdir. Avukatlar önce suçluları ve iftiraya uğrayanları savundular. Daha sonra toplumun tüm kesimlerine danışmanlık yapmaya başladılar. Avukatlar artık müvekkillerine hukuka, hukuk sistemine ve her türlü anlaşmazlığın çözümü için geliştirilen yasa ve teorilere dayanarak tavsiyelerde bulunma yeteneğine sahiptir. Avukatlar, yargının yükünü hafifletmek için arabulucu veya hakem olarak hizmet verebilmektedir.

Avukatların çalıştığı farklı hukuk alanları nelerdir?

Her gün çok sayıda uyuşmazlık yaşanmaktadır. Davalar çeşitli şekillerde çözülebilir. Bir avukatın üstesinden gelebileceği dava sayısının sınırı yoktur. Hem avukatın hem de müvekkilin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmaları daha iyi olacaktır. İstatistikler, boşanma avukatları, ceza avukatları ve icra avukatlarının Türkiye’de en çok talep gören avukatlardan bazıları olduğunu göstermektedir. Ancak hukukçu olmak sizi sadece bu alanlarla sınırlamaz. Farklı disiplinler arasındaki iş koordinasyonu, bir avukatın iş tanımının bir parçasıdır. Bir boşanma davası üzerinde çalışırken, icra takibinde de yer alabilirsiniz.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, yasalar ve teknoloji onları da etkileyecek şekilde değişti. Ticaret hukuku en büyük değişikliklerden bazılarına konu oldu. E-ticaret sektörü önemli bir alan haline geldi. Çok çeşitli disiplinleri kapsıyor. Son dönemde kurumsal firmalar e-ticaret ve bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar aramaya başladı. Avukatlar her şeyi yapabilir. Teknolojik ve sosyal değişimler her zaman yeni konular ve sorunlar yaratacaktır.

Boşanma avukatının rolü nedir?

Boşanma avukatları, boşanmaya karar veren çiftlere profesyonel tavsiyelerde bulunur ve bu zor dönemde müvekkillerinin yeni bir hayata başlamalarına ellerinden geldiğince yardımcı olurlar. Evliliği ve her çiftin neler yaşadığını gözlemlerler. Boşanma avukatları müvekkillerine boşanma, çocuk velayeti ve mal paylaşımı konularında yardımcı olurlar. Çiftler çekişmeli ya da çekişmesiz bir boşanma davası açmayı tercih edebilirler. Avukat, çiftin taleplerine ve boşanma nedenlerine göre hareket etmelidir.

Ceza avukatı nedir?

Ceza avukatları genellikle insanların temel haklarını etkileyen konularla ilgilenir. Toplumun “sinir uçları” olarak adlandırılan hassas konularda bir sosyolog gibi de hareket edebilir. Ceza avukatları genellikle savunma avukatı olarak adlandırılır. Bir ceza avukatının, savunduğu kişi için mahkemede tanıklık yapmasına izin verilmez. Müvekkilleri adına soru sorabilir, kanıt sunabilir ve itiraz edebilirler. Ceza avukatlarının bir davada birden fazla kişiyi temsil etmelerine izin verilir. İki veya daha fazla taraf arasında bir çatışma olması durumunda, birinin seçilmesi gerekir.

Bir işçi avukatı ne yapar?

Bir iş hukuku avukatı, bir çalışan ile işvereni arasındaki herhangi bir iş hukuku sorununun çözülmesine yardımcı olabilir. İş Hukuku Avukatları hem çalışana hem de işverene danışmanlık yapabilecek nitelikte olmalıdır. İş hukuku, avukatların müvekkillerini sıklıkla temsil ettiği bir alandır. İş Hukuku Avukatları, en son içtihatlara, mevzuata ve temsil becerilerine ayak uydurmak için kendilerini sürekli güncellemelidir.

Bir iş kazası avukatının rolü nedir?

İş Kazası Avukatları’ndaki iş kazası avukatları, işçi hakları konusunda çok bilgilidir. İş kazaları nadir değildir. İş Kazası Avukatı işçiye rehberlik edebilmeli ve onların gündemini anlayabilmelidir.

Bir icra memurunun rolü nedir?

İcra Avukatları, ödeme yapılmaması durumunda Alacaklı Talebi doğrultusunda İcra ve İflas Kanununda borçlunun mal varlığını tespit ederek alacağı tahsil eder. Öncelikle avukatın müvekkil ile birlikte çalışarak bir ödeme anlaşması yapması gerekecektir. İcra Avukatı, anlaşma yoluyla alacak tahsil edilmediğinde icra takibi başlatır. Ayrıca itirazın iptali için dava açabilir. İyi bir İcra avukatı ikna kabiliyetine sahip olmalıdır.

Baronun internet sitesi üzerinden nasıl avukat bulabilirim?

Baro, avukat ihtiyacı olan ancak maddi imkânları kısıtlı olan vatandaşlara ücretsiz avukat sağlayacaktır.

Adli yardım sadece hukuk davalarında ve icra davalarında mevcuttur. Adli yardım kapsamında görev yapan avukatlara baro tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu ücretin hesaplanmasında asgari tarife ücreti kullanılmaktadır. Ücret piyasaya kıyasla düşüktür. Adli yardım sağlayan avukatlara ödeme yapılmamaktadır.

Bir avukat büro açmak için ne yapmalıdır?

Bir avukatın hukuk bürosu açabilmesi için öncelikle hukuk alanında stajını tamamlamış olması ve barodan ruhsat alması gerekmektedir. Yer konusunda karar verildikten sonra güvenilir bir muhasebeci ile iletişime geçilmelidir. Avukat noter beyannamesi imzalayacak ve muhasebeciye vekaletname verecektir. Muhasebeci kira kontratını, ofis kiralanmamışsa tapuyu ve kimlik kartınızı isteyecektir. Muhasebeci aşağıdakileri halledecektir. Çalışma alanı kiralarken kira tutarı üzerinden aylık yüzde 25 stopaj ödemeniz gerekmektedir. Adımları tamamladıktan sonra ofisinizi kullanabilirsiniz.

Avukatların kamuya karşı yükümlülükleri vardır. Avukatlar hak sahiplerini temsil ederler ve toplumsal yapıya katkıda bulunurlar. Ayrıca avukatlık mesleği ve maaşı ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Avukat, avukatlık ruhsatına sahip, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve stajını tamamlamış kişidir. Bir firma için veya bağımsız olarak çalışabilirler. Avukatlık, insanlık tarihinde yüzyıllardır var olan bir meslektir. Mesleğin kökenleri tartışmalıdır. Türkiye’de hukuk son 150-200 on yıl içinde gelişmiştir. Avukat olmak için ne yapmalıyım? Liseyi bitiren kişiler üniversite sınavına girebilirler. Sınavı geçtikten sonra öğrenciler avukatlık kariyerine…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *