Author: beautifulladybug779

KİRA TESPİT DAVASI NEDİR?

Kira değerleme işlemi benzeri görülmemiş bir işlemdir. Gayrimenkul sahipleri, kiracı ile bir kira sözleşmesi imzalayarak mülklerini kiralayabilirler. Kira kontratını artırma zamanı geldiğinde, kiracı, normal şartlar altında, kira kontratını en fazla TÜFE – ÜFE oranında artırma olanağına sahip olacaktır. Bu, yasalar tarafından belirlenen en iyi onaylanmış iyileştirme miktarıdır. Bu fiyat her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından…

Read More

MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?

Tüketici hakları, tüketici odaklı bir dünyada, adil bir anlaşma hakkı yaşamın temel bir parçasıdır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicileri korumaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüktedir. Bu makalede tüketici hakları, ayıplı ürünler ve Tüketici Hakem Heyeti hakkında kısa bir genel bakış sunulacaktır. Ayrıca bu hakem heyetine nasıl başvurulacağına ilişkin sıkça sorulan sorulara…

Read More

REDDEDİLEN MİRAS

Reddi miras, mirasın reddi olarak da adlandırılabilir. Mirasçılar mirası kabul etmek istemediklerine dair iradelerini beyan ederler. Miras intikal ettikten sonra mirası reddedebilirsiniz. Mirasçılardan birinin ölümü üzerine miras otomatik olarak mirasçılara intikal eder. Bir mirasçının ölümünden sonra, yasal veya atanmış mirasçılar ölen mirasçının tüm borçlarını ve haklarını reddetmek isterlerse, o zaman ret kurumu getirilir. Yasal veya…

Read More

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Velayetin değiştirilmesi davası, ebeveynlerin haklarını ellerinden almak için açılan bir davadır. Diğer taraf bu hakları alacaktır. Yasa, belirli koşullar altında velayet değişikliğine izin verir. Velayet Değişikliği Davası Şartları Böyle bir davanın açılabilmesi için velayetin halihazırda ebeveynlerden birine verilmiş olması gerekmektedir. Buna ek olarak, çocuk veya velayete sahip ebeveyn temel ve kalıcı bir değişiklik yaşamış olmalıdır.…

Read More

ECRİMİSİL NEDİR?

Ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatıdır. Bu tazminat, taşınmazı izinsiz olarak satan kişiye karşı açılan bir dava sonucunda verilebilir. Tazminat, mülkü haksız bir şekilde ve davacının rızası olmadan kullanan kişinin iyi niyetle hareket etmemesi nedeniyle verilir. Mülk sahiplerinin tazminat alabilmeleri için kusurlu olmaları gerekmez. Ecrimisil, günümüz dünyasında mirasların paylaşılmaması durumunda ortaya çıkan bir sorundur.…

Read More

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Türk Ceza Kanunu hakaret ile cumhurbaşkanına hakareti birbirinden ayırmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi Cumhurbaşkanına hakareti devlet egemenliğinin alametlerine ve saygınlığına karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlamaktadır. Yasanın gerekçesi, cumhurbaşkanına hakaretin, milletin temsilcisi olması ve anayasanın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler nedeniyle başkalarına hakaretten ayrı bir suç olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Yasalarımızda bir kişiye hakaret…

Read More

İŞ KAZASI RAPORU

Bir iş kazası, işveren açısından belirli yükümlülükleri tetikleyebilir. Kazadan sonraki üç gün içinde işveren bir rapor hazırlamak zorundadır. İşverenler, 5510 sayılı Kanun’da yer alan iş kazası tanımı işyerinde meydana gelen kazalar ise iş kazası tespit tutanağı düzenlemekle yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tüm meslek hastalıkları ve kazalar işverenler tarafından kayıt altına alınmak zorundadır.…

Read More

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

Bir çocuğun doğumu, bir aile sicilinin oluşturulmasıyla sonuçlanır. Bunlara nüfus kayıtları da denir. Aile ilişkilerinden ikamet adreslerine kadar birçok farklı türde bilgi saklanır. Dava birçok şekilde açılabilir. Bu davayı birçok nedenden dolayı açabilirsiniz: basit bir büro sorunu, dini bir değişiklik, medeni durumunuzu, cinsiyetinizi değiştirmek vb. Bu makale, nüfus kaydının nasıl düzeltileceği hakkında size bilgi vermeyi…

Read More

İKALE SÖZLEŞMESİ

Bir işveren ve çalışan arasındaki iş sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilmesine fesih denir. Son dönemdeki deneyimler, işveren ve çalışanların sözleşme ilişkilerini genellikle karşılıklı beyanlarla sona erdirdiklerini göstermektedir. Karşılıklı fesih anlaşması dediğimiz şey bir fesih anlaşmasıdır. Bu anlaşma Arapça “rescission” yani iptal kelimesi kullanılarak tanımlanmaktadır. Yargıtay fesih sözleşmesini bu nedenle “bozma sözleşmesi” olarak adlandırmaktadır. Sözleşmeden dönmeyi…

Read More

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?

Gürültü kirliliği modern dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Gürültü yapmak, bu sorunun adli boyutunu temsil eden bir suçtur. Gürültü kirliliğe dönüştüğünde bu suç işlenmiş olur. Korunan değer, bir kişinin barış hakkının ihlal edilmesi ve buna karşı korunmasıdır. Gürültü yapma suçu ile ilgili yorumlarda soru sorabilirsiniz. Gürültü nedir? Sesler yüksek, yoğun ve alışılmadık bir şekilde…

Read More