Author: beautifulladybug779

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

Bildirim, işle ilgili bir kazayı yasal makamlara bildirme eylemidir. Bir çalışan bir iş kazasına karıştığında yetkilileri bilgilendirmek işverenin sorumluluğundadır. İşverenler, kazaları belirtilen süre içinde yetkililere bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumları, iş kazalarını bildirmeyen işverenlere idari para cezası uygulamakla sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenin bir iş kazasından sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde işvereni cezai suçlarla da itham…

Read More

DOLANDIRICILIK SUÇU

Dolandırıcılık veya aldatma, günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız suç eylemlerinden ikisidir. Türk Ceza Kanunu’nda malvarlığına karşı suçlar altında sınıflandırılmıştır. Dolandırıcılıktan bahsedebilmek için failin kendisine veya başkalarına bir yarar veya menfaat sağlamak amacıyla hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması gerekir. Davanın etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamak ve haklarını korumak için dolandırıcılık mağdurları deneyimli bir avukattan hukuki yardım…

Read More

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Fazla mesai, haftada 45 saati aşan her türlü çalışma olarak tanımlanmaktadır. İş Kanunu üç tür fazla mesai tanımlamaktadır. Birinci tür ülke yararı için yapılır. İkinci tür, üretimi artırmak veya işin niteliği ve amacı gibi çeşitli nedenlerle yapılır. Son olarak, bir arıza veya arıza potansiyeli durumunda fazla mesai gerekebilir. Fazla mesai ve fazla mesai ücreti hakkında…

Read More

KİŞİLİK HAKLARI NELERDİR?

Kişilik hakları, başta Yapı olmak üzere pek çok yetkili direktif tarafından korunan, bedensel varlığın ve mülkiyetin üzerinde ve ötesinde bir dizi haktır. Kişilik hakları, kişiye sıkı sıkıya bağlıdır, devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulmazdır. Bir kişiye ait haklar, değerler ve mülkiyete benzer kısımlar özel hakları ifade eder. Özel haklar o kadar önemlidir ki, Yapının 5. Maddesi bu…

Read More

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Ülkemizde çoğunlukla sürücü hatası ve araçlardaki güvenlik ekipmanlarının eksikliğinden kaynaklanan ziyaretçi kazaları, yüzlerce yaralanma, ölüm veya sakat kalmanın yanı sıra büyük miktarda hasara da neden oluyor. TÜİK, 2017 yılında ülkemizde 1 milyon 202 bin 716 ziyaretçi kazası meydana geldiğini bildiriyor. Bunların 182 bin 669’u ölümlü ya da hasarlı olarak gerçekleşti. Bu kazalarda 7 bin 427…

Read More

REVİZYON DURUMU

Saklı pay sahibi mirasçıların haklarının ihlali nedeniyle tasarruf yetkisinin kanunen aşılması halinde denkleştirme davası açılacaktır. Dava, mirasçının tasarrufları üzerindeki yasal sınırların geri getirilmesini amaçlamaktadır. Saklı pay sahibi mirasçılar Ülkemiz Medeni Kanunu saklı pay sahibi mirasçıları listelemiştir. Aşağıda saklı pay sahibi mirasçıların listesi yer almaktadır. Evlat edinilmiş çocuklar, evlat edinilmiş torunlar ve onların soyundan gelenler alt…

Read More

NAFAKA NEDİR?

Nafaka nedir? Nafaka, hepimizin hayatımızda er ya da geç emin olmadığımız bir düzeyde karşılaşabileceğimiz bir olgudur. Kısaca özetlemek gerekirse nafaka, birine yardım etmekle yükümlü olan bir kişinin bu kişiye ödemekle yükümlü olduğu mahkeme kararıyla belirlenmiş bir ücrettir. Nafaka yükümlülüğü bir yönetmelikten kaynaklanan bir yükümlülüktür. Nafaka düzenlemesi söz konusu olduğunda, yalnızca boşanma davalarıyla ilgili nafaka türleri…

Read More

MİRASTAN FERAGAT

Mirastan feragat anlaşması, mülkün mirasçısı ile gelecekteki mirasçı arasında imzalanır. Anlaşma, gelecekteki miras beklentilerini reddetmeyi amaçlamaktadır. Bu anlaşma Mirastan Feragat Anlaşması olarak da bilinir. Mirastan feragat, bir miras hakkı beklentisinden feragat etmektir. Miras ve mirasçılık hakkı ancak mirasçının ölümü ile doğar. Mirasçı feragat sözleşmesini imzalarsa, miras hakkını değil, sadece miras beklentisini kaybeder. Mirastan feragat, maddi…

Read More

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İPTAL OLUR MU?

Bakım sözleşmeleri veya yaşam sonu bakım sözleşmeleri, taraflardan birinin diğerine ölene kadar bakmayı kabul ettiği ve diğerinin de ilk tarafın yaşamı boyunca veya öldüğünde mal varlığını ona devretmeyi taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür. Bakım borçlusu, ölene kadar başkasına bakan kişidir. Bu sözleşmenin süresi belli değildir. Bu sözleşme taraflar arasında devam eden, şarta bağlı bir borç…

Read More

TAM YARGI DAVASI

Anayasa’nın 125. maddesi Devletin mali sorumluluğu ilkesini düzenlemektedir. İptal davası yoluyla giderilemeyen hak ihlallerinde tam yargı davası gündeme gelmektedir. Tam yargı davası ile ilgili merak edilen soruları bu yazımızda ele aldık. Tam Yargı Davası Nedir? Tam yargı davaları, idarenin eylem veya işlemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için açılan davalardır. Türk İdare Hukukunda tam yargı davasına tazminat…

Read More