ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi alkollü araç kullanımı ile ilgilidir. Bu, hem insanların hem de araçların güvenliğini etkileyen önemli bir konudur. Bu nedenle ağır yaptırımlara tabidir. Bu makalede ayrıntılara yer verilecektir.

Promil için alkol sınırı nedir?

Promil, sürücülerdeki alkol seviyesini ölçmek için kullanılır. TCK 179’a göre bir kişinin aracında 0.50 promil, diğer araçlarda ise 0.20 promil alkol varsa sorun yoktur. Bu da 100 ml’de 0.20 mg alkol demektir. Sürücü, sınırları aşmadığı takdirde herhangi bir suçla itham edilmeyecektir.

Ticari araçlar için promil sınırı nedir?

Kamyon, taksi, otobüs ve minibüs gibi ticari araç sürücüleri için alkol sınırı sıfırdır. Ayrıca, 0.20’ye kadar alkol almaları kanunen yasaktır. Alkollü araç kullanmaktan ceza alan ticari araç sürücüsünün psikoteknik sertifikası geçerliliğini yitirecektir.

Promil Limiti nedir?

Değerin bir promili aşması halinde, kolluk kuvveti herhangi bir soruşturma yürütmeksizin kişinin kontrolünün yeterince bozulduğuna karar verir. Değerin bir promilden fazla olması durumunda, kolluk kuvveti herhangi bir soruşturma yürütmeksizin kişinin aracı kontrol etme yeteneğinin yeterince bozulduğuna karar verir. Kanında bir promil alkol bulunan sürücüler dikkatsizce tehlikeye atmaktan suçludur. Bu sınır mahkeme kararlarında da belirtilmektedir.

“… Davalı Kasko Filo Sigorta Poliçesi ile hasar gören aracın sürücüsü, kazaya sebebiyet verdiği sırada yasal sınır olan 0.57 promilin altında alkol seviyesine sahip olmasına rağmen 1.00 рметутутуту “Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. Kazanın alkol tüketiminden kaynaklandığı ve poliçe kapsamında olduğu gerçeği ile kabul kararı uyumsuz değildir. (İstanbul BAM, 9. HD, E. 2020/1582 K. 2022/1366 T. 29.10.2022)

Alkol limitleri aşıldığında ne olur?

Kişisel kullanım amaçlı araçlarda 0.50’nin, diğer tüm araçlarda ise 0.20’nin üzerinde ölçüm yapan sürücüler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu yaptırımlar basit bir idari para cezasından sürücü belgesinin askıya alınması ve trafikten men edilmeye kadar uzanabilir. Alkol sınırını aştıysanız da suçlusunuz demektir.

İlk kez alkollü araç kullanma suçunun cezası nedir?

2022 yılında alkollü araç kullanmanın ilk suç için cezası 1823 Türk Lirasıdır. Ayrıca ehliyete altı ay süreyle el konulacaktır.

İki kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

Alkol, 2022 yılında trafik güvenliğinin başka bir ihlaline neden olursa, 287 TL para cezası değerlendirilecektir. Madde 48/5’e göre sürücü belgesine iki yıl süreyle el konulacaktır.

Alkollü araç kullanımı nasıl tespit edilebilir?

Alkol testi genellikle sürücüler üzerinde alkolmetreye üflenerek yapılır. Alkol seviyelerini belirlemek için kan örnekleri incelenebilir. Kan testinin doğruluğundan emin olmak için alkolmetre yeterli olmayacaktır. Böyle bir durumda, kan örneği test için bir yetkiliye gönderilmelidir. Testin sonuçları yaptırımı belirlemelidir. Yüksek Mahkeme de davayla ilgili kararlar vermiştir.

Mahkeme bu davayı reddetmiştir. Gerekçe olarak, “sürücünün kan dolaşımında alkol tespit edilmiş olmasına rağmen”, cihazda yapılan ölçümlerin kalibre edilmemiş olması nedeniyle alkolün kazaya neden olduğunun kanıtlanamamış olması gösterilmiştir. Bu nedenle davacı sigortacılar aracın sahibi ve işletmecisine karşı bir talepte bulunamamışlardır. Yukarıda görülebileceği gibi, Mahkeme sürücünün alkollü olduğu gerçeğini de kabul etmiştir. Mahkeme 106-promil ölçümünün geçerli olmadığına karar vermiştir. Kararın verilmesinin yanlış olduğu düşünüldü Nasıl başlayacağınızı da okuyabilirsiniz. yazılı.
Belirli bir eşiğin üzerindeki alkol seviyesi gibi soyut ifadeler kabul edilemez. Sadece bu değil, aynızamandaRücu Koşullarının yerine getirilmesi için bir koşul olarak kabul edilmemiştir. Bunun yerine,alkolün kazanın tek nedeni olup olmadığını belirlemek için her durumun, somut olayın, yol koşullarının ve olayın nasıl meydana geldiğinin değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
Ayrıca aşağıdakiler hakkında daha fazlabilgi edinebilirsiniz:Dava konusu olan bir kazada sürücünün promil sayısı önemli değildir. Kazanın koşulları, sürücünün alkollü olup olmadığının veya kazaya alkolün neden olup olmadığının belirlenmesinden daha önemlidir. Mahkeme, promil ölçümü için kullanılan cihazda kalibrasyon ölçümleri yapılmamış olmasına rağmen davanın delil yetersizliğinden reddini doğru bulmamıştır.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/4489 K, 2020/4293 E.)

Üç alkollü araç kullanma suçu için en yüksek ceza nedir?

2022 yılında üçüncü kez alkollü araç kullanma suçunun işlenmesi halinde Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca 3675 Türk Lirası para cezası uygulanır. Sürücü belgesine de el konulur ve sürücüye en az altı ay hapis cezası verilir.

Sarhoş bisiklet sürmenin cezası nedir?

Bisiklet üzerinde sarhoş olmak yasaktır. Alkollü araç kullanmanın cezası 100 dolardır. Sürücü belgesinin bir önemi yoktur. B sınıfı ehliyete alkollü bisiklet kullanmaktan dolayı el konulamaz. Bu konuda Danıştay Kararları bulunmaktadır. Elektrikli bisikletler için ise durum oldukça farklıdır. Bir motorlu taşıt olan elektrikli bisikletler için motor hacmine göre ehliyet alınması gerekmektedir. Alkollü iken ehliyet gerektiren bir elektrikli bisiklet kullanıyorsanız para cezasına çarptırılırsınız. Ayrıca ehliyetinize de el konulacaktır.

Alkol itirazı nedeniyle ehliyetine el konulan sürücü nereye başvurmalıdır?

Sürücü, ceza tebligatını aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurabilir. İdari yaptırım uygulanması halinde sürücü 60 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine yazılı talepte bulunmalıdır.

Alkollü araç kullanma Para cezası düşürülecektir

Cezaların 15 gün içinde ödenmesi %25 indirim yapılmasına neden olacaktır. Vergi dairesine başvurarak taksitlendirme talebinde bulunabilirsiniz.

Para cezaları nasıl tahsil ediliyor?

Para cezası 30 gün içinde ödenmezse, icra daireleri para cezasını doğrudan kişiden alır. Bu işlem sayılı Kanun’un öngördüğü hükümlere uygun olarak yapılır.

Alkol trafik güvenliği için tehlike oluşturabilir. Mağdurun, katılımcının veya mahkemenin yetkisi altında mı?

“Resen soruşturma” ilkesi uyarınca, polis yukarıdaki suçları şikayetçinin katılımı olmaksızın soruşturur ve kovuşturur. Bu, şikayet olmasa ya da şikayet geri çekilse bile polisin soruşturmaya devam etmesine olanak tanır. Dolayısıyla can ve mal, korunan ilk yasal değerlerdir. Ayrıca kamu güvenliği, mal, can ve insan huzuru ve güvenliği de korunmaktadır.

Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ciddi bir trafik suçudur Yaptırım nedir?

Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında ya da güvenli araç kullanma ve yönetme dışındaki nedenlerle araç kullanan sürücüler üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Araç değer kaybının nasıl alınacağına ilişkin yazımızı da okuyabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi alkollü araç kullanımı ile ilgilidir. Bu, hem insanların hem de araçların güvenliğini etkileyen önemli bir konudur. Bu nedenle ağır yaptırımlara tabidir. Bu makalede ayrıntılara yer verilecektir. Promil için alkol sınırı nedir? Promil, sürücülerdeki alkol seviyesini ölçmek için kullanılır. TCK 179’a göre bir kişinin aracında 0.50 promil, diğer araçlarda ise 0.20…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *