ALACAK DAVASI

alacak davası hangi mahkemede açılır

Çek, senet ve diğer alacaklarımızı zaman aşımı süresi dolmadan tahsil edemezsek, dava açabiliriz.

Her gün güvendiğimiz insanlara borç para veririz ya da yaptığımız iş nedeniyle kendimizi alacaklı konumda buluruz. Yaptığımız işin karşılığını alamadığımızda ya da inandığımız dağlara kar yağdığında dava açarız. Bu yazımızda alacak davalarının yanı sıra alacakların nasıl tahsil edileceğini de ele alacağız.

Alacak davası nedir?

Alacak davası, Türk hukuk sisteminde en yaygın dava türlerinden biridir. Borçlu ve alacaklı iki taraftır. Borçlar Kanunu’nda borcun dört kaynağı bulunmaktadır. Borçlar Kanunu’nda dört farklı borç türü bulunmaktadır.

Sözleşmeler 2, Haksız Fiil, Yetkisiz Çalışma 4, Sebepsiz Zenginleşme

Yukarıdaki işlemler nedeniyle başka bir kişiden alacaklı olan kişiler, borçlarını tam olarak ve temerrüde düşmeden ödemek zorundadır. Alacaklılar, borçlulardan borçlarını tahsil etmek için bu davayı açabilirler. Mahkeme bir davalının zarar gördüğüne karar verirse, alacaklı icra takibi başlatabilir.

Alacak davası açabilmek için paranın zamanında ödenmemiş olması gerekir. Borçlunun da yapması gereken şekilde hareket etmemiş olması gerekir.

Alacaklının talebine hangi mahkeme bakabilir?

Davaya bakacak mahkeme, her iki taraf da aksini kabul etmediği sürece, borçlunun ikamet ettiği yerdeki mahkemedir.

Sözleşme türüne bağlı olarak, davaya kimin bakacağına mahkeme karar verecektir. Örnek olarak, kira sözleşmelerinden doğan alacaklara bakmaya kanunen sulh hukuk mahkemesi yetkilidir.

Tazminat Talepleri için Zamanaşımı

Alacak talebi Borçlar Kanunu borçlar için farklı zaman aşımı süreleri öngörmektedir. Bunlar türlerine göre bir yıl, iki yıl, üç yıl veya beş yıl olabilir. Borcun tamamlanması için borçlunun bu sürelere uyması gerekir. Sorumluluk Bu, varlığının sona erdiği anlamına gelmez.

Alacak Davası Dilekçesi

Borç Talebi Dilekçenizde, ilgili tüm gerçekleri, kanıtları ve ayrıntıları dahil etmelisiniz. Bu, adımları takip ederek yapılabilir. İnsanların en sık sorduğu sorulardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Ardından, değerini değiştirme konusunda endişelenmeden davaya devam edebilirsiniz.

Sözleşmeye Dayalı Talep

Sözleşmeler bir borç kaynağı olabilir. Bir sözleşme hukuka olduğu kadar genel ahlaka da uygun olmalıdır. Sözleşmeden doğan bir talepte, davacının sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi gerekir. Böyle bir durumda, zarar gören taraf zarara uğradığını kanıtlamalı ve ardından karşı tarafı suçlamalıdır.

Tazminat miktarının net olmadığı durumlarda miktarı hakim belirleyecektir. Eğer zarara neden olan kişi zarardan sorumlu ise tazminat miktarı düşürülecektir.

Bir talep belirsiz olduğunda ne yapabilirsiniz?

Borcun tam miktarının belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dava açılabilir. Mahkeme yargılama sırasında kesin miktarı belirleyebilir. Siz icra takibi başlattıktan sonra ödeme emrine itiraz edilmişse, bu itirazın iptali için dava açmanız gerekir.

Talebin hazırlanmasında, dava koşullarında ve ilk başvurularda izinlerin reddedilmesinde yardımcı olması için bir avukat tutarak sorunlardan kaçınabilirsiniz. Kaderinizin tesadüfen belirlenmesine izin vermeyin. Bir borç davası avukatından yardım isteyin.

Çek, senet ve diğer alacaklarımızı zaman aşımı süresi dolmadan tahsil edemezsek, dava açabiliriz. Her gün güvendiğimiz insanlara borç para veririz ya da yaptığımız iş nedeniyle kendimizi alacaklı konumda buluruz. Yaptığımız işin karşılığını alamadığımızda ya da inandığımız dağlara kar yağdığında dava açarız. Bu yazımızda alacak davalarının yanı sıra alacakların nasıl tahsil edileceğini de ele alacağız. Alacak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *